ศรัทธา

หิน เหล็ก ไฟ, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ศรัทธา - หิน เหล็ก ไฟ

F# | B |C# | F# C# |
F# C# | D#m |B C# | F# C# |

ไม่F#มี.. ก็คงต้องมีD#mสักวันควาG#mมฝัน.. เป็นจริงต้องทC#นสู้ไปไม่F#นาน.. เราคงจะได้D#mสมใจมุ่งมั่Bน ทุ่มเท เพียงใด กว่าจะได้C#มา

เส้นF#ชัย.. ไม่มา ต้องไD#mปหามันราG#mงวัล.. มีไว้ให้คนC#ตั้งใจขวากF#หนาม.. ทิ่มแทงก่อนผ่าD#mนพ้นไปโลกนี้Bไม่มีอะไรได้มาง่ายC#ดาย..   C#

F#จ..สู้C#หรือเปล่D#mา..ไหBว..ไหC#ม บอกF# C#มา..โอกาF#ส..ขอC#งผู้กล้D#mศรัทธBา.. ไม่C#มีท้F# C#อ..

F# | B |C# | C# |

ที่F#มา.. รู้ดี ไม่รู้D#mที่ไปคนG#mเรา.. มันเลือกเกิดเอC#งไม่ได้แต่F#เรา.. เลือกได้จะเป็D#mนเช่นไรเลือกได้B จะทำตามใจด้วยตัวของC#เรา

หลาF#ยคน.. เชื่อในเรื่องโชD#mคชะตาบาG#mงคน.. เชื่อมั่นในตัวC#เองชีวิF#ต.. เรากำหนดของD#mเราเองจะแพ้B ชนะ ไม่เกรง จะสักเท่าC#ไร..    C#

** |

 B  เรื่องราวมากมายบีบคั้น D#m  กายและใจโอนอ่อนหวั่นไหว B  ต่างก็มีเหตุผลสำคัญ   ให้บาEงคนย่อมถอดใC# | C#จ..

F# C# | D#m |B C# | F# C# |
F# C# | D#m |B C# | F# C# |

** |

F# | D#m |B | C# | F# |ศรัทธา - หิน เหล็ก ไฟ