ศรัทธา

 โป่ง ปฐมพงศ์  หิน เหล็ก ไฟ  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ศรัทธา หิน เหล็ก ไฟ (SMF)
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปฐมพงศ์ สมบัติพิบูลย์เรียบเรียง: จิระวัฒน์ ปานพุ่มสังกัดค่าย: RS

F# | B |C# | F# C# |
F# C# | D#m |B C# | F# C# |

ไม่F#มี.. ก็คงต้องมีD#mสักวันควาG#mมฝัน.. เป็นจริงต้องทC#นสู้ไปไม่F#นาน.. เราคงจะได้D#mสมใจมุ่งมั่Bน ทุ่มเท เพียงใด กว่าจะได้C#มา

เส้นF#ชัย.. ไม่มา ต้องไD#mปหามันราG#mงวัล.. มีไว้ให้คนC#ตั้งใจขวากF#หนาม.. ทิ่มแทงก่อนผ่าD#mนพ้นไปโลกนี้Bไม่มีอะไรได้มาง่ายC#ดาย..   C#

F#จ..สู้C#หรือเปล่D#mา..ไหBว..ไหC#ม บอกF# C#มา..โอกาF#ส..ขอC#งผู้กล้D#mศรัทธBา.. ไม่C#มีท้F# C#อ..

F# | B |C# | C# |

ที่F#มา.. รู้ดี ไม่รู้D#mที่ไปคนG#mเรา.. มันเลือกเกิดเอC#งไม่ได้แต่F#เรา.. เลือกได้จะเป็D#mนเช่นไรเลือกได้B จะทำตามใจด้วยตัวของC#เรา

หลาF#ยคน.. เชื่อในเรื่องโชD#mคชะตาบาG#mงคน.. เชื่อมั่นในตัวC#เองชีวิF#ต.. เรากำหนดของD#mเราเองจะแพ้B ชนะ ไม่เกรง จะสักเท่าC#ไร..    C#

** |

 B  เรื่องราวมากมายบีบคั้น D#m  กายและใจโอนอ่อนหวั่นไหว B  ต่างก็มีเหตุผลสำคัญ   ให้บาEงคนย่อมถอดใC# | C#จ..

F# C# | D#m |B C# | F# C# |
F# C# | D#m |B C# | F# C# |

** |

F# | D#m |B | C# | F# |คอร์ดเพลง ศรัทธา โป่ง หินเหล็กไฟ

เนื้อเพลง ศรัทธา โป่ง ปฐมพงศ์ หินเหล็กไฟไม่มี ก็คงต้องมีสักวัน ความฝัน เป็นจริงต้องทนสู้ไป ไม่นาน เราคงจะได้สมใจ มุ่งมั่น ทุ่มเท เพียงใด กว่าจะได้มา เส้นชัย ไม่มา ต้องไปหามัน รางวัล มีไว้ให้คนตั้งใจ ขวากหนาม ทิ่มแทงก่อนผ่านพ้นไป โลกนี้ไม่มีอะไรได้มาง่ายดาย ใจสู้หรือเปล่า ไหวไหม บอกมา โอกาสของผู้กล้า ศรัทธา ไม่มีท้อ ที่มา รู้ดี ไม่รู้ที่ไป คนเรา มันเลือกเกิดเองไม่ได้ แต่เรา เลือกได้จะเป็นเช่นไร เลือกได้ จะทำตามใจด้วยตัวของเรา หลายคน เชื่อในเรื่องโชคชะตา บางคน เชื่อมั่นในตัวเอง ชีวิต เรากำหนดของเราเอง จะแพ้ ชนะ ไม่เกรง จะสักเท่าไร เรื่องราวมากมายบีบคั้น กายและใจโอนอ่อนหวั่นไหว ต่างก็มีเหตุผลสำคัญ ให้บางคนย่อมถอดใจ