เงา

 เงา วงกางเกง ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

เงา - วงกางเกง

F#m | F#m |

   ได้แค่มอF#mง.. แต่ว่ามืBmอต้องไม่ได้ E  มองเธอเดินจากไป..เป็นของเขAา..

   ก็เพิ่งรู้F#m.. ที่จริงBmเธอมองฉันแค่เงา D  เจ็บแค้นเท่าไรE.. D  แต่ก็ทำEอะไรไม่ไF#mด้

ไหนเธอเคยบอAก.. ว่าเธอรักกัEแต่ไม่กี่วัBmน.. เธEอก็กลับมาแปรผัAเจ็บแค้นเท่าไF#mร  แต่ไม่รู้Bmทำอย่างไร D  อยากฆ่าเธอให้ตาE D  แต่ก็คEง..ไม่คุ้มF#m | F#mค่า..

เพราะว่EาหราDง.. ไม่ได้มีEไว้ขังหมF#mแล่ะฉันก็ไม่อยEากเข้าไปอยู่ในนั้A F#m   ถึงรักเธอเพียงใดD แต่พูดถึงคุกทีไBm    เพื่อนบอกอย่าเข้าไปนะ E   ถ้าข้างในสบายกูคงไม่ออกมา

F#m | F#m |

   ได้แค่มอF#mง.. แต่ก็ทำBmอะไรไม่ได้ E  มองเธอเดินจากไป..เป็นของเขAา..   ก็เพิ่งรู้F#m.. สุดท้าBmยก็ว่างเปล่า D  ฉันเป็นแค่เงEา ไม่มีตัวตF#m

D | A |Bm | F#m |
D | A |Bm | D E |F#m | F#m |

* | ** |

D | A |Bm | F#m |
D | A |Bm | D E | D E | F#m |เงา - วงกางเกง