เงา

 วงกางเกง ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เงา วงกางเกง

F#m | F#m |

   ได้แค่มอF#mง.. แต่ว่ามืBmอต้องไม่ได้ E  มองเธอเดินจากไป..เป็นของเขAา..

   ก็เพิ่งรู้F#m.. ที่จริงBmเธอมองฉันแค่เงา D  เจ็บแค้นเท่าไรE.. D  แต่ก็ทำEอะไรไม่ไF#mด้

ไหนเธอเคยบอAก.. ว่าเธอรักกัEแต่ไม่กี่วัBmน.. เธEอก็กลับมาแปรผัAเจ็บแค้นเท่าไF#mร  แต่ไม่รู้Bmทำอย่างไร D  อยากฆ่าเธอให้ตาE D  แต่ก็คEง..ไม่คุ้มF#m | F#mค่า..

เพราะว่EาหราDง.. ไม่ได้มีEไว้ขังหมF#mแล่ะฉันก็ไม่อยEากเข้าไปอยู่ในนั้A F#m   ถึงรักเธอเพียงใดD แต่พูดถึงคุกทีไBm    เพื่อนบอกอย่าเข้าไปนะ E   ถ้าข้างในสบายกูคงไม่ออกมา

F#m | F#m |

   ได้แค่มอF#mง.. แต่ก็ทำBmอะไรไม่ได้ E  มองเธอเดินจากไป..เป็นของเขAา..   ก็เพิ่งรู้F#m.. สุดท้าBmยก็ว่างเปล่า D  ฉันเป็นแค่เงEา ไม่มีตัวตF#m

D | A |Bm | F#m |
D | A |Bm | D E |F#m | F#m |

* | ** |

D | A |Bm | F#m |
D | A |Bm | D E | D E | F#m |คอร์ดเพลง เงา วงกางเกง

เนื้อเพลง เงา วงกางเกงได้แค่มอง แต่ว่ามือต้องไม่ได้ มองเธอเดินจากไปเป็นของเขา ก็เพิ่งรู้ ที่จริงเธอมองฉันแค่เงา เจ็บแค้นเท่าไร แต่ก็ทำอะไรไม่ได้ ไหนเธอเคยบอก ว่าเธอรักกัน แต่ไม่กี่วัน เธอก็กลับมาแปรผัน เจ็บแค้นเท่าไร แต่ไม่รู้ทำอย่างไร อยากฆ่าเธอให้ตาย แต่ก็คงไม่คุ้มค่า เพราะว่าหราง ไม่ได้มีไว้ขังหมา แล่ะฉันก็ไม่อยากเข้าไปอยู่ในนั้น ถึงรักเธอเพียงใด แต่พูดถึงคุกทีไร เพื่อนบอกอย่าเข้าไปนะ ถ้าข้างในสบายกูคงไม่ออกมา ได้แค่มอง แต่ก็ทำอะไรไม่ได้ มองเธอเดินจากไปเป็นของเขา ก็เพิ่งรู้ สุดท้ายก็ว่างเปล่า ฉันเป็นแค่เงา ไม่มีตัวตน