ชีวิตหนี้

เสือ ธนพล สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ชีวิตหนี้ - เสือ ธนพล อินทฤทธิ์

Em | D |Am | Em |
Em | D |C | D | D |
Em | Em |C | C |

แบกชีEm | Dวิต..        พอเกิดมาก็เป็นCหนี้     Cอยู่อย่าEm | Dงนี้..        ทำอย่างไรก็ไม่Emพ้น    DอยากจะEm | Dมี..        เงินไม่พอ ต้องขอCผ่อน     Cหากเดือดร้Em | Dอน..        ก็จะยอมสู้อดEmทน      Em

 C ทำยังไงได้D ก็ไม่ได้เกิGดมาบนกองทอEm C พ่อแม่ พี่น้อDง ทุกคน.. ก็ประGชาชนเดินดิEm C หากชีวิตนี้Dไม่สิ้น.. ก็ดิ้GนกันEmไป C ชีวิตนี้Dใช่หนี้อย่างเดีEm | Dยว..

Em | D |Am | Em |
Em | D |C | D | D |
Em | Em |C | C |

เมื่อรายEm | Dรับ..        มันไม่พอรับรายCจ่าย    Cต้องกินต้องEm | Dใช้..        ทำอย่างไรก็กู้Emเขา   Dไม่ใช่เศรEm | Dษฐี..        นามสกุลไม่เป็นCข่าว    Cแค่คนเดินEm | Dเท้า..        คนอย่างเราก็ต้อEmงทน     Em

* | * | * | * |ชีวิตหนี้ - เสือ ธนพล อินทฤทธิ์