ชีวิตหนี้

 เสือ ธนพล  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ชีวิตหนี้ เสือ ธนพล อินทฤทธิ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: ธนพล อินทฤทธิ์สังกัดค่าย: อาร์-เอส

Em | D |Am | Em |
Em | D |C | D | D |
Em | Em |C | C |

แบกชีEm | Dวิต..        พอเกิดมาก็เป็นCหนี้     Cอยู่อย่าEm | Dงนี้..        ทำอย่างไรก็ไม่Emพ้น    DอยากจะEm | Dมี..        เงินไม่พอ ต้องขอCผ่อน     Cหากเดือดร้Em | Dอน..        ก็จะยอมสู้อดEmทน      Em

 C ทำยังไงได้D ก็ไม่ได้เกิGดมาบนกองทอEm C พ่อแม่ พี่น้อDง ทุกคน.. ก็ประGชาชนเดินดิEm C หากชีวิตนี้Dไม่สิ้น.. ก็ดิ้GนกันEmไป C ชีวิตนี้Dใช่หนี้อย่างเดีEm | Dยว..

Em | D |Am | Em |
Em | D |C | D | D |
Em | Em |C | C |

เมื่อรายEm | Dรับ..        มันไม่พอรับรายCจ่าย    Cต้องกินต้องEm | Dใช้..        ทำอย่างไรก็กู้Emเขา   Dไม่ใช่เศรEm | Dษฐี..        นามสกุลไม่เป็นCข่าว    Cแค่คนเดินEm | Dเท้า..        คนอย่างเราก็ต้อEmงทน     Em

* | * | * | * |คอร์ดเพลง ชีวิตหนี้ เสือ ธนพล อินทฤทธิ์

เนื้อเพลง ชีวิตหนี้ เสือ ธนพล อินทฤทธิ์แบกชีวิต พอเกิดมาก็เป็นหนี้ อยู่อย่างนี้ ทำอย่างไรก็ไม่พ้น อยากจะมี เงินไม่พอ ต้องขอผ่อน หากเดือดร้อน ก็จะยอมสู้อดทน ทำยังไงได้ ก็ไม่ได้เกิดมาบนกองทอง พ่อแม่ พี่น้อง ทุกคน ก็ประชาชนเดินดิน หากชีวิตนี้ไม่สิ้น ก็ดิ้นกันไป ชีวิตนี้ใช่หนี้อย่างเดียว เมื่อรายรับ มันไม่พอรับรายจ่าย ต้องกินต้องใช้ ทำอย่างไรก็กู้เขา ไม่ใช่เศรษฐี นามสกุลไม่เป็นข่าว แค่คนเดินเท้า คนอย่างเราก็ต้องทน