เสียคน

เสือ ธนพล, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

เสียคน - เสือ ธนพล อินทฤทธิ์

C D | Am |C D | Am G |

เหมือนนกที่เริ่มบิCน ก็เจอFพายุฝน จนหลงทาGไขว่คว้าหาทางออCก ยิ่งหวัEmง ยิ่งเลือนลาAmอ้างว้าDmง เหน็บหนาวแทบขาดใจG

ชีวิตของคนC ๆ หนึ่ง.. ที่เดินFถลำลึกจนเกินไปGไม่เหลือค่าให้มอCง  ให้เขEmาได้แอบชื่นAmใจรู้ไหDmม.. ในใจแหลกสลาG

ในการที่ฉันเสียFคน  มีคนที่ต้องเสียEmใจเมื่อฟ้Dmาที่เคยใส มืดลงทุกทีGอยากบอกว่าฉันเสีFยใจไม่อยากเลวร้ายไปกว่Emา.. นี้AmฉุดฉันDmให้พ้นนรกเสียทีG  อยากมี ชีวิตให(C)ม่

C D | Am |C D | Am G |

ในโลกของความจริCง..ฉันFขาดความรัก ความเข้าใจGที่เห็น ที่เป็นอCยู่  หากรู้Emว่าเจ็บอยู่ข้างAmในก็คDmง..เข้าใจในตัวฉัGน..

** |

C D | Am |C D | Am |
C D | Am |C D | Am |

 F  ไม่อยากให้มอGง.. เป็นตัEmว..ปัญหAm F  ไม่เคยต้องกาGร..เป็นคนเลC F  ก็เพราะหัวใจG..  ที่มัEmนแหลกเหAmลว   ต้องกาFร..สักคนที่เข้าใG | Gจ..

** |

ช่วยฉัDmนให้พ้นตราบาปนี้ทีGอยากขอแก้ตัวใหC Dม่..เสียคน - เสือ ธนพล อินทฤทธิ์