เสียคน

 เสือ ธนพล  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง เสียคน เสือ ธนพล อินทฤทธิ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: ธนพล อินทฤทธิ์เรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: ธนพล อินทฤทธิ์สังกัดค่าย: GMM GRAMMY

C D | Am |C D | Am G |

เหมือนนกที่เริ่มบิCน ก็เจอFพายุฝน จนหลงทาGไขว่คว้าหาทางออCก ยิ่งหวัEmง ยิ่งเลือนลาAmอ้างว้าDmง เหน็บหนาวแทบขาดใจG

ชีวิตของคนC ๆ หนึ่ง.. ที่เดินFถลำลึกจนเกินไปGไม่เหลือค่าให้มอCง  ให้เขEmาได้แอบชื่นAmใจรู้ไหDmม.. ในใจแหลกสลาG

ในการที่ฉันเสียFคน  มีคนที่ต้องเสียEmใจเมื่อฟ้Dmาที่เคยใส มืดลงทุกทีGอยากบอกว่าฉันเสีFยใจไม่อยากเลวร้ายไปกว่Emา.. นี้AmฉุดฉันDmให้พ้นนรกเสียทีG  อยากมี ชีวิตให(C)ม่

C D | Am |C D | Am G |

ในโลกของความจริCง..ฉันFขาดความรัก ความเข้าใจGที่เห็น ที่เป็นอCยู่  หากรู้Emว่าเจ็บอยู่ข้างAmในก็คDmง..เข้าใจในตัวฉัGน..

** |

C D | Am |C D | Am |
C D | Am |C D | Am |

 F  ไม่อยากให้มอGง.. เป็นตัEmว..ปัญหAm F  ไม่เคยต้องกาGร..เป็นคนเลC F  ก็เพราะหัวใจG..  ที่มัEmนแหลกเหAmลว   ต้องกาFร..สักคนที่เข้าใG | Gจ..

** |

ช่วยฉัDmนให้พ้นตราบาปนี้ทีGอยากขอแก้ตัวใหC Dม่..คอร์ดเพลง เสียคน เสือ ธนพล อินทฤทธิ์

เนื้อเพลง เสียคน เสือ ธนพล อินทฤทธิ์เหมือนนกที่เริ่มบิน ก็เจอพายุฝน จนหลงทาง ไขว่คว้าหาทางออก ยิ่งหวัง ยิ่งเลือนลาง อ้างว้าง เหน็บหนาวแทบขาดใจ ชีวิตของคนๆหนึ่ง ที่เดินถลำลึกจนเกินไป ไม่เหลือค่าให้มอง ให้เขาได้แอบชื่นใจ รู้ไหม ในใจแหลกสลาย ในการที่ฉันเสียคน มีคนที่ต้องเสียใจ เมื่อฟ้าที่เคยใส มืดลงทุกที อยากบอกว่าฉันเสียใจ ไม่อยากเลวร้ายไปกว่า นี้ ฉุดฉันให้พ้นนรกเสียที อยากมี ชีวิตใหม่ ในโลกของความจริง ฉันขาดความรัก ความเข้าใจ ที่เห็น ที่เป็นอยู่ หากรู้ว่าเจ็บอยู่ข้างใน ก็คงเข้าใจในตัวฉัน ไม่อยากให้มอง เป็นตัวปัญหา ไม่เคยต้องการเป็นคนเลว ก็เพราะหัวใจ ที่มันแหลกเหลว ต้องการสักคนที่เข้าใจ ช่วยฉันให้พ้นตราบาปนี้ที อยากขอแก้ตัวใหม่