พร้อม

SIN, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

พร้อม SIN

G# | D#/G |Fm | D# |
C# | D#/G Cm |A#m | D# |

พียงแค่สบG#ตา แทบไม่พูดจาก็พอรู้C#ว่าเธอต้องการอะไรดูจากท่าG#ทาง ทุกความเคลื่อนไหวก็พอรู้C#ว่าเธอต้องการจะไป

โปFmรดอภัยให้ตัวฉันคนD#/Gเก่า ที่ผ่านมG#ที่ยังทำเหมือC#นไม่มีอะไรแค่Fmอยากมีเวลาเพื่อเตรียD#/GมหัวใจหยุดเธอไCmว้ จนวันนี้D#

ฉันG#พร้อมแล้ว ที่จะมีน้ำD#/Gตา ถ้าเธอไป Fm  พร้อมแล้ว ที่จะเป็นคD#นที่เสียใจ   ฉันG#พร้อมแล้ว ที่จะยอมรัD#/GบความจริCmง และเริ่มใหA#mม่   อย่างคนที่พร้อD#มให้หัวใจไม่มีเธอ

G# | D#/G |Fm | D# |

ขอให้บอกG#ฉัน แม้คำเหล่านั้นจะเป็นเหมือC#นมีดคอยทิ่มแทงในใจฉันจะไม่G#ยื้อ เธออีกต่อไปเมื่อสุดท้าC#ยแล้วเธอก็คงไม่อยู่

* | ** |

A#m | Fm |

ไม่มีC#เธอ..  Fm

 A#m  แม้ฉันนั้นรักเธอเพียงใCm   แม้ฉันนั้นรักเธอเพียงใดC#   แม้ฉันนั้นรักเธอเพียงใFm

 A#m  แม้ฉันนั้นรักเธอเพียงใCm   แม้ฉันนั้นรักเธอเพียงใดC#   แม้ฉันนั้นรักเธอเพียงใD#

** |

 G# | D#/G                    ไม่มีFmเธอ       D#                     ไม่มีC#เธอ   D#/G Cm A#m     อย่างคนที่พร้อD#มให้หัวใจไม่มีเธG#อ..พร้อม SIN