พร้อม

 SIN  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง พร้อม SIN
เนื้อร้อง/ทำนอง: SINเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: ยศทร บุญญธนาภิวัฒน์สังกัดค่าย: White Music

G# | D#/G |Fm | D# |
C# | D#/G Cm |A#m | D# |

พียงแค่สบG#ตา แทบไม่พูดจาก็พอรู้C#ว่าเธอต้องการอะไรดูจากท่าG#ทาง ทุกความเคลื่อนไหวก็พอรู้C#ว่าเธอต้องการจะไป

โปFmรดอภัยให้ตัวฉันคนD#/Gเก่า ที่ผ่านมG#ที่ยังทำเหมือC#นไม่มีอะไรแค่Fmอยากมีเวลาเพื่อเตรียD#/GมหัวใจหยุดเธอไCmว้ จนวันนี้D#

ฉันG#พร้อมแล้ว ที่จะมีน้ำD#/Gตา ถ้าเธอไป Fm  พร้อมแล้ว ที่จะเป็นคD#นที่เสียใจ   ฉันG#พร้อมแล้ว ที่จะยอมรัD#/GบความจริCmง และเริ่มใหA#mม่   อย่างคนที่พร้อD#มให้หัวใจไม่มีเธอ

G# | D#/G |Fm | D# |

ขอให้บอกG#ฉัน แม้คำเหล่านั้นจะเป็นเหมือC#นมีดคอยทิ่มแทงในใจฉันจะไม่G#ยื้อ เธออีกต่อไปเมื่อสุดท้าC#ยแล้วเธอก็คงไม่อยู่

* | ** |

A#m | Fm |

ไม่มีC#เธอ..  Fm

 A#m  แม้ฉันนั้นรักเธอเพียงใCm   แม้ฉันนั้นรักเธอเพียงใดC#   แม้ฉันนั้นรักเธอเพียงใFm

 A#m  แม้ฉันนั้นรักเธอเพียงใCm   แม้ฉันนั้นรักเธอเพียงใดC#   แม้ฉันนั้นรักเธอเพียงใD#

** |

 G# | D#/G                    ไม่มีFmเธอ       D#                     ไม่มีC#เธอ   D#/G Cm A#m     อย่างคนที่พร้อD#มให้หัวใจไม่มีเธG#อ..คอร์ดเพลง พร้อม SIN

เนื้อเพลง พร้อม SINพียงแค่สบตา แทบไม่พูดจา ก็พอรู้ว่าเธอต้องการอะไร ดูจากท่าทาง ทุกความเคลื่อนไหว ก็พอรู้ว่าเธอต้องการจะไป โปรดอภัยให้ตัวฉันคนเก่า ที่ผ่านมา ที่ยังทำเหมือนไม่มีอะไร แค่อยากมีเวลาเพื่อเตรียมหัวใจ หยุดเธอไว้ จนวันนี้ ฉันพร้อมแล้ว ที่จะมีน้ำตา ถ้าเธอไป พร้อมแล้ว ที่จะเป็นคนที่เสียใจ ฉันพร้อมแล้ว ที่จะยอมรับความจริง และเริ่มใหม่ อย่างคนที่พร้อมให้หัวใจไม่มีเธอ ขอให้บอกฉัน แม้คำเหล่านั้น จะเป็นเหมือนมีดคอยทิ่มแทงในใจ ฉันจะไม่ยื้อ เธออีกต่อไป เมื่อสุดท้ายแล้วเธอก็คงไม่อยู่ ไม่มีเธอ แม้ฉันนั้นรักเธอเพียงใด แม้ฉันนั้นรักเธอเพียงใด แม้ฉันนั้นรักเธอเพียงใด แม้ฉันนั้นรักเธอเพียงใด แม้ฉันนั้นรักเธอเพียงใด แม้ฉันนั้นรักเธอเพียงใด ไม่มีเธอ ไม่มีเธอ อย่างคนที่พร้อมให้หัวใจไม่มีเธอ