เบา เบา

SINSingular สตริง อารมณ์อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

เบาเบา Singular ซิงกูล่าร์

B | F#/A# |G#m | Emaj7 F# |
B | F#/A# |G#m | C#7/F |

ใจB..หนึ่งใจ.. จะต้องกาF#/A#รอะไรให้มันมาG#mก..มาย.. ให้มันวุ่C#7/Fน.. วาE

เพีBยงเธอนั้น.. ใส่ใจกันF#/A#เบา ๆพอให้สอG#mง.. เราC#7/F..ได้ทำอะไรEมากมายในตอF#นนี้

 G#m  บางเวลา ไม่เป็นไEร ถ้าเธออยู่ไกF#   บางเวลาฉันเข้าใจG#  เธอลืมกันไปE   บางเวลาไม่เป็นใC#7/Fจ   ก็ไม่ต้องเสียF#ดาย   ปล่อยมันไปF#ก่อนนะ

คิดBถึงฉันสักครั้ง เมื่อไม่ได้คิดF#ถึงใครทำG#mตัวตามสบาย แล้วเจอกันในEความฝันมีBเวลาดี ๆ ก็บอกให้ฉัF#นได้ฟังไม่มากเกินไG#mปกว่านั้C#7/F E  ค่อย ๆ รักF#กันเบา ๆ

G#m | F#/A# |B | Emaj7 F# |
G#m | F#/A# |B | C#7/F |

เธอกับฉัน ยังต้องเดินทางไกลคงไม่สายไป ให้เวลากับใจได้เรียนรู้

* | ** |

B | F# |G#m | E |
B | F# |G#m | E F# |

* | ** |

คิดBถึงฉันสักครั้ง เมื่อไม่ได้คิดF#ถึงใครทำG#mตัวตามสบาย แล้วเจอกันในEความฝันมีBเวลาดี ๆ ก็บอกให้ฉันF#ได้ฟังขอเธอแค่เพีG#mยงเท่านั้C#7/F E  ค่อย ๆ รักF#กันเบา ๆ

G#m | F#/A# | B | Emaj7 F# |
G#m | F#/A# | B | C#7/F |เบาเบา Singular ซิงกูล่าร์