เบา เบา

 SIN  Singular  สตริง  อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง เบาเบา Singular ซิงกูล่าร์
สังกัดค่าย: Sony Music Entertainment

B | F#/A# |G#m | Emaj7 F# |
B | F#/A# |G#m | C#7/F |

ใจB..หนึ่งใจ.. จะต้องกาF#/A#รอะไรให้มันมาG#mก..มาย.. ให้มันวุ่C#7/Fน.. วาE

เพีBยงเธอนั้น.. ใส่ใจกันF#/A#เบา ๆพอให้สอG#mง.. เราC#7/F..ได้ทำอะไรEมากมายในตอF#นนี้

 G#m  บางเวลา ไม่เป็นไEร ถ้าเธออยู่ไกF#   บางเวลาฉันเข้าใจG#  เธอลืมกันไปE   บางเวลาไม่เป็นใC#7/Fจ   ก็ไม่ต้องเสียF#ดาย   ปล่อยมันไปF#ก่อนนะ

คิดBถึงฉันสักครั้ง เมื่อไม่ได้คิดF#ถึงใครทำG#mตัวตามสบาย แล้วเจอกันในEความฝันมีBเวลาดี ๆ ก็บอกให้ฉัF#นได้ฟังไม่มากเกินไG#mปกว่านั้C#7/F E  ค่อย ๆ รักF#กันเบา ๆ

G#m | F#/A# |B | Emaj7 F# |
G#m | F#/A# |B | C#7/F |

เธBอ..กับฉัน.. ยังต้องเดินF#/A#ทางไกลคงไม่สG#mาย.. ไปC#7/F..ให้เวลEากับใจได้เรียF#นรู้..

* | ** |

B | F# |G#m | E |
B | F# |G#m | E F# |

* | ** |

คิดBถึงฉันสักครั้ง เมื่อไม่ได้คิดF#ถึงใครทำG#mตัวตามสบาย แล้วเจอกันในEความฝันมีBเวลาดี ๆ ก็บอกให้ฉันF#ได้ฟังขอเธอแค่เพีG#mยงเท่านั้C#7/F E  ค่อย ๆ รักF#กันเบา ๆ

G#m | F#/A# | B | Emaj7 F# |
G#m | F#/A# | B | C#7/F |คอร์ดเพลง เบาเบา Singular ซิงกูล่าร์

เนื้อเพลง เบาเบา Singular ซิงกูล่าร์ ใจ หนึ่งใจ จะต้องการอะไร ให้มันมาก มาย ให้มันวุ่น วาย เพียงเธอนั้น ใส่ใจกันเบาๆพอให้สอง เรา ได้ทำอะไรมากมายในตอนนี้ บางเวลา ไม่เป็นไร ถ้าเธออยู่ไกล บางเวลาฉันเข้าใจ เธอลืมกันไป บางเวลาไม่เป็นใจ ก็ไม่ต้องเสียดาย ปล่อยมันไปก่อนนะ คิดถึงฉันสักครั้ง เมื่อไม่ได้คิดถึงใคร ทำตัวตามสบาย แล้วเจอกันในความฝัน มีเวลาดีๆก็บอกให้ฉันได้ฟัง ไม่มากเกินไปกว่านั้น ค่อยๆรักกันเบาๆ เธอ กับฉัน ยังต้องเดินทางไกล คงไม่สาย ไป ให้เวลากับใจได้เรียนรู้ คิดถึงฉันสักครั้ง เมื่อไม่ได้คิดถึงใคร ทำตัวตามสบาย แล้วเจอกันในความฝัน มีเวลาดีๆก็บอกให้ฉันได้ฟัง ขอเธอแค่เพียงเท่านั้น ค่อยๆรักกันเบาๆ