ศพไร้ญาติ

 ศพไร้ญาติ ออย แสงศิลป์ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ศพไร้ญาติ - ออย แสงศิลป์

A | C#m |F#m E | D |

หวัAงว่าสิฝากผี ฝาC#mกไข้..กะเลF#mยส่งมอบหัวใจ ให้กับเจ้Dา..เป็นคนสุดEท้าย

วันAเวลาผ่านผัน ฮักC#mเฮาเริ่มเปลี่ยนไปเจ็F#mบปานหยัง กะจักสิเฮ็ดจั่งใด๋มันบอกไผDบ่ได้.. ว่าเลิกกันแล้E

ความจริF#mง ก็คือความจริง เป็นสิ่งบ่ตายแต่อ้าC#mยมันเกือบสิตายเพราะฮู้ความจริงเมื่อโดนDทิ้ง  ถิ่มเอาไว้Eแค่เพียงลำพัง   E

แก่ตายตอนจDบ คงเป็นศEพไร้ญาF#mติอย่างอเนจอนาDถ  ขาEดครอบครัวในบั้Aนปลายเป็นหยัDงหนอคำว่าฮักEแท้.. คือจั่C#mงมาเสื่อมสลF#mายคนยัBmงบ่ตาย จั่งใด๋Eคือถิ่มกันแล้Aว...

* | ** |

A | C#m | Bm E | A |

* | ** |

A | C#m | F#m E | D |ศพไร้ญาติ - ออย แสงศิลป์