ศพไร้ญาติ

 ออย แสงศิลป์  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ศพไร้ญาติ ออย แสงศิลป์
เนื้อร้อง/ทำนอง: อาทิตย์ ศรีสุขเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: เธค คอนสารสังกัดค่าย: กีต้าร์ เรคคอร์ดติดต่องานแสดง: 0986125171

A | C#m |F#m E | D |

หวัAงว่าสิฝากผี ฝาC#mกไข้..กะเลF#mยส่งมอบหัวใจ ให้กับเจ้Dา..เป็นคนสุดEท้าย

วันAเวลาผ่านผัน ฮักC#mเฮาเริ่มเปลี่ยนไปเจ็F#mบปานหยัง กะจักสิเฮ็ดจั่งใด๋มันบอกไผDบ่ได้.. ว่าเลิกกันแล้E

ความจริF#mง ก็คือความจริง เป็นสิ่งบ่ตายแต่อ้าC#mยมันเกือบสิตายเพราะฮู้ความจริงเมื่อโดนDทิ้ง  ถิ่มเอาไว้Eแค่เพียงลำพัง   E

แก่ตายตอนจDบ คงเป็นศEพไร้ญาF#mติอย่างอเนจอนาDถ  ขาEดครอบครัวในบั้Aนปลายเป็นหยัDงหนอคำว่าฮักEแท้.. คือจั่C#mงมาเสื่อมสลF#mายคนยัBmงบ่ตาย จั่งใด๋Eคือถิ่มกันแล้Aว...

* | ** |

A | C#m | Bm E | A |

* | ** |

A | C#m | F#m E | D |คอร์ดเพลง ศพไร้ญาติ ออย แสงศิลป์

เนื้อเพลง ศพไร้ญาติ ออย แสงศิลป์หวังว่าสิฝากผี ฝากไข้ กะเลยส่งมอบหัวใจ ให้กับเจ้าเป็นคนสุดท้าย วันเวลาผ่านผัน ฮักเฮาเริ่มเปลี่ยนไป เจ็บปานหยัง กะจักสิเฮ็ดจั่งใด๋ มันบอกไผบ่ได้ ว่าเลิกกันแล้ว ความจริง ก็คือความจริง เป็นสิ่งบ่ตาย แต่อ้ายมันเกือบสิตายเพราะฮู้ความจริง เมื่อโดนทิ้ง ถิ่มเอาไว้แค่เพียงลำพัง แก่ตายตอนจบ คงเป็นศพไร้ญาติ อย่างอเนจอนาถ ขาดครอบครัวในบั้นปลาย เป็นหยังหนอคำว่าฮักแท้ คือจั่งมาเสื่อมสลาย คนยังบ่ตาย จั่งใด๋คือถิ่มกันแล้ว