สวนทาง

 วงกางเกง สวนทาง ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

สวนทาง - วงกางเกง

A | A |A | A |A |

เธอมาช้าไE Bmป..       รู้หรือเปF#mล่า..ตอนฉัEนไม่มีใคร แล้วเธอไปอยู่ไหAหรือฟ้าจะแกล้DงลองใจเราดูEว่าจะมีC#mความมั่นคงซื่อตรF#mงเพียงใดฟ้าเลยสั่Dงคนที่ใจเราตามหDmา..มาเพื่อลองใจเราดูA

ว่าจะเปลี่ยนไปไหDถ้าพบใครคนนั้Eน ที่ใจเคยตามหF#mฟ้าเลยสั่งคนนั้นมDา  เพื่อมEาลองใจเราดูAว่าจะเปลี่ยนไปไหBmม ถ้าพบใครคนนั้EอดีตเคยฝัC#mน แต่สุดท้ายได้แค่ควาF#mมว่างเปล่าฟ้าDแกล้งกันหรือเปDmล่า ไม่ยุติธรรมเลA

จะทิ้งคนเก่าไDป.. เขEาก็แสนดีหนักหF#mนาแต่คนใหม่นี้Dก็เขาเป็นคนที่ใจEใฝ่หามานาAความรักเจ้าเอBmย เมื่อฟ้าลิขิF#mแกล้งทำDให้เราเดินสวนทAางความรัBmกเจ้าเอย เป็นทาEงขนานไม่มีวันAลงเอยสักที

ผิดที่ฉันเอE Bmง..        โอนเอนหวั่นF#mไหวเพียงพEบใครคนนั้นที่ใจเคยตามหAโธ่เธDอไปอยู่ไหนมEเพิ่งจะมC#mาเอาตอนที่ฉันมีใครอีกคF#mนอยู่แล้วฟ้าDแกล้งกัน..  Dm      ไม่ยุติธรรมเลA

*** |

F#m | E |F#m | E |
Bm | F#m |E | A |
D E | C#m F#m |D E | A |

*** | * | ** |

ฟ้าDแกล้งกัน..  Dm      ไม่ยุติธรรมเลAย..ฟ้าDแกล้งกัน..  Dm      ไม่ยุติธรรมเลAย..สวนทาง - วงกางเกง