สวนทาง

 วงกางเกง ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง สวนทาง วงกางเกง

A | A |A | A |A |

เธอมาช้าไE Bmป..       รู้หรือเปF#mล่า..ตอนฉัEนไม่มีใคร แล้วเธอไปอยู่ไหAหรือฟ้าจะแกล้DงลองใจเราดูEว่าจะมีC#mความมั่นคงซื่อตรF#mงเพียงใดฟ้าเลยสั่Dงคนที่ใจเราตามหDmา..มาเพื่อลองใจเราดูA

ว่าจะเปลี่ยนไปไหDถ้าพบใครคนนั้Eน ที่ใจเคยตามหF#mฟ้าเลยสั่งคนนั้นมDา  เพื่อมEาลองใจเราดูAว่าจะเปลี่ยนไปไหBmม ถ้าพบใครคนนั้EอดีตเคยฝัC#mน แต่สุดท้ายได้แค่ควาF#mมว่างเปล่าฟ้าDแกล้งกันหรือเปDmล่า ไม่ยุติธรรมเลA

จะทิ้งคนเก่าไDป.. เขEาก็แสนดีหนักหF#mนาแต่คนใหม่นี้Dก็เขาเป็นคนที่ใจEใฝ่หามานาAความรักเจ้าเอBmย เมื่อฟ้าลิขิF#mแกล้งทำDให้เราเดินสวนทAางความรัBmกเจ้าเอย เป็นทาEงขนานไม่มีวันAลงเอยสักที

ผิดที่ฉันเอE Bmง..        โอนเอนหวั่นF#mไหวเพียงพEบใครคนนั้นที่ใจเคยตามหAโธ่เธDอไปอยู่ไหนมEเพิ่งจะมC#mาเอาตอนที่ฉันมีใครอีกคF#mนอยู่แล้วฟ้าDแกล้งกัน..  Dm      ไม่ยุติธรรมเลA

*** |

F#m | E |F#m | E |
Bm | F#m |E | A |
D E | C#m F#m |D E | A |

*** | * | ** |

ฟ้าDแกล้งกัน..  Dm      ไม่ยุติธรรมเลAย..ฟ้าDแกล้งกัน..  Dm      ไม่ยุติธรรมเลAย..คอร์ดเพลง สวนทาง วงกางเกง

เนื้อเพลง สวนทาง วงกางเกงเธอมาช้าไป รู้หรือเปล่า ตอนฉันไม่มีใคร แล้วเธอไปอยู่ไหน หรือฟ้าจะแกล้งลองใจเราดู ว่าจะมีความมั่นคงซื่อตรงเพียงใด ฟ้าเลยสั่งคนที่ใจเราตามหา มาเพื่อลองใจเราดู ว่าจะเปลี่ยนไปไหม ถ้าพบใครคนนั้น ที่ใจเคยตามหา ฟ้าเลยสั่งคนนั้นมา เพื่อมาลองใจเราดู ว่าจะเปลี่ยนไปไหม ถ้าพบใครคนนั้น อดีตเคยฝัน แต่สุดท้ายได้แค่ความว่างเปล่า ฟ้าแกล้งกันหรือเปล่า ไม่ยุติธรรมเลย จะทิ้งคนเก่าไป เขาก็แสนดีหนักหนา แต่คนใหม่นี้ก็เขาเป็นคนที่ใจใฝ่หามานาน ความรักเจ้าเอย เมื่อฟ้าลิขิต แกล้งทำให้เราเดินสวนทาง ความรักเจ้าเอย เป็นทางขนาน ไม่มีวันลงเอยสักที ผิดที่ฉันเอง โอนเอนหวั่นไหว เพียงพบใครคนนั้นที่ใจเคยตามหา โธ่เธอไปอยู่ไหนมา เพิ่งจะมาเอาตอนที่ฉันมีใครอีกคนอยู่แล้ว ฟ้าแกล้งกัน ไม่ยุติธรรมเลย ฟ้าแกล้งกัน ไม่ยุติธรรมเลย ฟ้าแกล้งกัน ไม่ยุติธรรมเลย