ซื่อ

เพลงเศร้า, เพลงอกหัก, Labanoon, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ซื่อ LABANOON ลาบานูน

E | E |C#m | C#m |
E | E |C#m | C#m |
E | E |

 E และเขาก็ทิ้งให้เราเจ็บใจBทุกครั้ง  ไม่ระวัF#mง.. ว่าเขาจะทำกับเราC#mยังไง  ด้วยรัAก..ที่ซื่อBตรง  เขาคG#mงไม่ทิ้งเราไC#m  แต่สุดท้Aาย รักเมื่อไBร เจ็บทุกที

E | E |

 E ไม่รู้ ไม่เห็น เขาเป็นยังไBง ไม่สน  ไม่ทันคF#mน  หลงทุกทีเมื่อเจอC#mกับใคร  มองรัAก..ในแง่Bดี  สมควG#mรแล้วที่ช้ำใC#m  ไม่โทษใคAร มันคงผิF#mดที่ฉันเอBง..

ทำไมมันซื่ออย่างงี้E กี่ครั้G#mง กี่ที ไม่คิดC#mเข้าใจอกหักไม่รู้Aเท่าไรE  ไม่จำสักBทีไปติดกับคำว่ารัEก  ไปนึG#mกเอาเองว่าเขC#mาคงดีพอสุดท้าAยก็มีE แต่ความเสียBใจ(ต้องเจ็บอีC#m | C#mกกี่ครั้ง)

 E ยิ่งรัก ยิ่งช้ำ ทุกทีมันคBง ไม่ไหว  บอกกับใF#mจ.. ว่ารักก็ยังมีแC#mง่ไม่ดี  มองรัAก..แค่ด้าBนเดียว  รักใคG#mรก็ช้ำทุกทีC#m  ใจดวงนี้A..มันก็เจ็F#mบอยู่เรื่อยไBป..

* |

ต้องเจ็บอีกกี่ครั้ง

E | E |C#m | C#m |
E | E |C#m | C#m |
A | B |E | B |

* |

ต้องเจ็บอีC#m | C#mกกี่ครั้ง..เมื่อไรจะเข้E | Eาใจ..

** | ** | ** |ซื่อ LABANOON ลาบานูน