ซื่อ

 Labanoon สตริง เศร้า อกหัก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ซื่อ LABANOON ลาบานูน
สังกัดค่าย: Believe Music

E | E |C#m | C#m |
E | E |C#m | C#m |
E | E |

 E และเขาก็ทิ้งให้เราเจ็บใจBทุกครั้ง  ไม่ระวัF#mง.. ว่าเขาจะทำกับเราC#mยังไง  ด้วยรัAก..ที่ซื่อBตรง  เขาคG#mงไม่ทิ้งเราไC#m  แต่สุดท้Aาย รักเมื่อไBร เจ็บทุกที

E | E |

 E ไม่รู้ ไม่เห็น เขาเป็นยังไBง ไม่สน  ไม่ทันคF#mน  หลงทุกทีเมื่อเจอC#mกับใคร  มองรัAก..ในแง่Bดี  สมควG#mรแล้วที่ช้ำใC#m  ไม่โทษใคAร มันคงผิF#mดที่ฉันเอBง..

ทำไมมันซื่ออย่างงี้E กี่ครั้G#mง กี่ที ไม่คิดC#mเข้าใจอกหักไม่รู้Aเท่าไรE  ไม่จำสักBทีไปติดกับคำว่ารัEก  ไปนึG#mกเอาเองว่าเขC#mาคงดีพอสุดท้าAยก็มีE แต่ความเสียBใจ(ต้องเจ็บอีC#m | C#mกกี่ครั้ง)

 E ยิ่งรัก ยิ่งช้ำ ทุกทีมันคBง ไม่ไหว  บอกกับใF#mจ.. ว่ารักก็ยังมีแC#mง่ไม่ดี  มองรัAก..แค่ด้าBนเดียว  รักใคG#mรก็ช้ำทุกทีC#m  ใจดวงนี้A..มันก็เจ็F#mบอยู่เรื่อยไBป..

* |

ต้องเจ็บอีกกี่ครั้ง

E | E |C#m | C#m |
E | E |C#m | C#m |
A | B |E | B |

* |

ต้องเจ็บอีC#m | C#mกกี่ครั้ง..เมื่อไรจะเข้E | Eาใจ..

** | ** | ** |คอร์ดเพลง ซื่อ LABANOON ลาบานูน

เนื้อเพลง ซื่อ LABANOON ลาบานูนและเขาก็ทิ้งให้เราเจ็บใจทุกครั้ง ไม่ระวัง ว่าเขาจะทำกับเรายังไง ด้วยรักที่ซื่อตรง เขาคงไม่ทิ้งเราไป แต่สุดท้าย รักเมื่อไร เจ็บทุกที ไม่รู้ ไม่เห็น เขาเป็นยังไง ไม่สน ไม่ทันคน หลงทุกทีเมื่อเจอกับใคร มองรักในแง่ดี สมควรแล้วที่ช้ำใจ ไม่โทษใคร มันคงผิดที่ฉันเอง ทำไมมันซื่ออย่างงี้ กี่ครั้ง กี่ที ไม่คิดเข้าใจ อกหักไม่รู้เท่าไร ไม่จำสักที ไปติดกับคำว่ารัก ไปนึกเอาเองว่าเขาคงดี พอสุดท้ายก็มี แต่ความเสียใจ (ต้องเจ็บอีกกี่ครั้ง) ยิ่งรัก ยิ่งช้ำ ทุกทีมันคง ไม่ไหว บอกกับใจ ว่ารักก็ยังมีแง่ไม่ดี มองรักแค่ด้านเดียว รักใครก็ช้ำทุกที ใจดวงนี้มันก็เจ็บอยู่เรื่อยไป ต้องเจ็บอีกกี่ครั้ง ต้องเจ็บอีกกี่ครั้ง เมื่อไรจะเข้าใจ