ตายรอบสอง

 เพชร สหรัตน์  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ตายรอบสอง เพชร สหรัตน์ Ost ฮักมะย่อมมะแย่ม
เนื้อร้อง/ทำนอง: เพชร สหรัตน์เรียบเรียง: กุญช์ชาญ สวัสดีติดต่องานแสดง: 0817111059, ‭0870327548‬

F Am | Dm C |A# Am | Gm C |

 F  แผลเก่าบ่ทันCเซา   แผลใหDmม่กะเสียบกลางหัวAmใจ   ปานนั้A#นว่าฮัก หลูโตนAmเฮาหลาย   ที่ถืA#กแฟนเก่าทำร้าย บ่ตายCจั่งยัง

 F  คนโง่ ๆ แฮงเชื่อCคนง่าย   บ่คิDmดว่าไผสิหักหลัAm   เห็นบ่A#ว่าโง่ มาตั๋วกันAmเฮ็ดหยัง   ซัดA#ใจอ้ายจนพัง ซังอ้ายคือCหมา

เข้ามาชุFบชีวิตของอ้าCยให้ฟื้นแล้วฆ่าตื่Dmมให้ตายรอบสอAmเจ้าA#บ่น่าเข้ามาAmประคอง..ให้อ้A#ายได้หาCยใจต่FคือA#บ่ปล่อยให้ตายถิ่Amมซะน้อปลุกอ้าA#ยให้ตื่นขึ้นมาAmหยังหนอพอฟื้A#นกะฆ่าปาดคCอ..ให้ตายรอบ(Dm)สอง

Dm | Am |A# | C |

* | ** |

Dm | Am |A# | Am Dm |Gm | C |

** | ** |

F Am | Dm C |A# Am | Gm C | F |คอร์ดเพลง ตายรอบสอง เพชร สหรัตน์ Ost ฮักมะย่อมมะแย่ม

เนื้อเพลง ตายรอบสอง เพชร สหรัตน์ Ost ฮักมะย่อมมะแย่มแผลเก่าบ่ทันเซา แผลใหม่กะเสียบกลางหัวใจ ปานนั้นว่าฮัก หลูโตนเฮาหลาย ที่ถืกแฟนเก่าทำร้าย บ่ตายจั่งยัง คนโง่ๆแฮงเชื่อคนง่าย บ่คิดว่าไผสิหักหลัง เห็นบ่ว่าโง่ มาตั๋วกันเฮ็ดหยัง ซัดใจอ้ายจนพัง ซังอ้ายคือหมา เข้ามาชุบชีวิตของอ้ายให้ฟื้น แล้วฆ่าตื่มให้ตายรอบสอง เจ้าบ่น่าเข้ามาประคองให้อ้ายได้หายใจต่อ คือบ่ปล่อยให้ตายถิ่มซะน้อ ปลุกอ้ายให้ตื่นขึ้นมาหยังหนอ พอฟื้นกะฆ่าปาดคอให้ตายรอบสอง