ถอดหัวใจ (ยักษ์)

ถอดหัวใจ, มินตรา น่านเจ้า, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ถอดหัวใจยักษ์ - มินตรา น่านเจ้า

อย่Gmาปล่อยมือจากฉัD#นนะโปรFดอย่าจากฉันไGmปไหนมีGmเพียงเธอเท่านั้D#นที่.. กุFมหัวใจฉันไGmว้..

ถึGmงหน้าตาไม่ดีเท่าไหD#ร่ อสุรกายก็มีหัวใFถึงเป็นมารร้ายก็รักเธGmอ..ตอนอวสาGmนต้องโดนตัวเอกฆ่าตายเสมD#อยากถอดหัวใจฝากไว้ที่เธFจะได้ไม่แพ้ให้แก่ผู้ใGm

ถอD#ดหัวใจเอาไว้ในกำมือของFเธอฝาD#กไว้ในส่วนลึก ไม่ให้ใครค้นFเจอต่อD#ให้ใครทำร้าย ก็คงไม่เท่าFเธอจะบีบก็ตาD#ย จะคลายก็ตGmาย

** |

ยักGmษ์ก็เป็นแค่เพียงรูปกาD#ที่สู้ตัวเอกไม่ได้F.. เพราะเล่นตามบทที่เขาวาGmงไว้แต่หัวใจยักGmษ์ก็มีรักแท้ เธอเห็นบ้างไหD#หรือเธอแกล้งมองข้ามไFทั้งที่อยู่ในกำมือของเธGm

Gm | D# |F | Gm |
Gm | D# |F | Gm |

มีฉันD#ไหมในแววตา ทุกครั้Fงที่เธอมองมามีเพียD#งแค่ความเย็นชาเธอโหยหาFแค่เพียงแต่เขา

ถอดใจD#ไว้ให้เธอกุม มันคุ้Fมแล้วแค่ทนเอารู้ดีD#เธอรักแต่เขFา ไม่มีวันไหGmนจะรักแต่เรา

** | *** | * |ถอดหัวใจยักษ์ - มินตรา น่านเจ้า