ถอดหัวใจ (ยักษ์)

 มินตรา น่านเจ้า สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ถอดหัวใจยักษ์ มินตรา น่านเจ้า
เนื้อร้อง/ทำนอง: มินตรา ธุระยศเรียบเรียง: อีส ขอนแก่น, แม็กซ์ ขอนแก่น

อย่Gmาปล่อยมือจากฉัD#นนะโปรFดอย่าจากฉันไGmปไหนมีGmเพียงเธอเท่านั้D#นที่.. กุFมหัวใจฉันไGmว้..

ถึGmงหน้าตาไม่ดีเท่าไหD#ร่ อสุรกายก็มีหัวใFถึงเป็นมารร้ายก็รักเธGmอ..ตอนอวสาGmนต้องโดนตัวเอกฆ่าตายเสมD#อยากถอดหัวใจฝากไว้ที่เธFจะได้ไม่แพ้ให้แก่ผู้ใGm

ถอD#ดหัวใจเอาไว้ในกำมือของFเธอฝาD#กไว้ในส่วนลึก ไม่ให้ใครค้นFเจอต่อD#ให้ใครทำร้าย ก็คงไม่เท่าFเธอจะบีบก็ตาD#ย จะคลายก็ตGmาย

** |

ยักGmษ์ก็เป็นแค่เพียงรูปกาD#ที่สู้ตัวเอกไม่ได้F.. เพราะเล่นตามบทที่เขาวาGmงไว้แต่หัวใจยักGmษ์ก็มีรักแท้ เธอเห็นบ้างไหD#หรือเธอแกล้งมองข้ามไFทั้งที่อยู่ในกำมือของเธGm

Gm | D# |F | Gm |
Gm | D# |F | Gm |

มีฉันD#ไหมในแววตา ทุกครั้Fงที่เธอมองมามีเพียD#งแค่ความเย็นชาเธอโหยหาFแค่เพียงแต่เขา

ถอดใจD#ไว้ให้เธอกุม มันคุ้Fมแล้วแค่ทนเอารู้ดีD#เธอรักแต่เขFา ไม่มีวันไหGmนจะรักแต่เรา

** | *** | * |คอร์ดเพลง ถอดหัวใจยักษ์ มินตรา น่านเจ้า

เนื้อเพลง ถอดหัวใจยักษ์ มินตรา น่านเจ้าอย่าปล่อยมือจากฉันนะ โปรดอย่าจากฉันไปไหน มีเพียงเธอเท่านั้นที่ กุมหัวใจฉันไว้ ถึงหน้าตาไม่ดีเท่าไหร่ อสุรกายก็มีหัวใจ ถึงเป็นมารร้ายก็รักเธอ ตอนอวสานต้องโดนตัวเอกฆ่าตายเสมอ อยากถอดหัวใจฝากไว้ที่เธอ จะได้ไม่แพ้ให้แก่ผู้ใด ถอดหัวใจเอาไว้ในกำมือของเธอ ฝากไว้ในส่วนลึก ไม่ให้ใครค้นเจอ ต่อให้ใครทำร้าย ก็คงไม่เท่าเธอ จะบีบก็ตาย จะคลายก็ตาย ยักษ์ก็เป็นแค่เพียงรูปกาย ที่สู้ตัวเอกไม่ได้ เพราะเล่นตามบทที่เขาวางไว้ แต่หัวใจยักษ์ก็มีรักแท้ เธอเห็นบ้างไหม หรือเธอแกล้งมองข้ามไป ทั้งที่อยู่ในกำมือของเธอ มีฉันไหมในแววตา ทุกครั้งที่เธอมองมา มีเพียงแค่ความเย็นชา เธอโหยหาแค่เพียงแต่เขา ถอดใจไว้ให้เธอกุม มันคุ้มแล้วแค่ทนเอา รู้ดีเธอรักแต่เขา ไม่มีวันไหนจะรักแต่เรา