ตัวประกอบ

 AB Normal  สตริง  อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ตัวประกอบ AB NORMAL เอบีนอร์มัล
เนื้อร้อง/ทำนอง: 2 IN 1เรียบเรียง: ศิริศิลป์ โชติวิจิตรสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

หลงใหลได้ปลื้มจนลืF#m | Eมตัวหน้ามืดตามัวเพราะคำหวA C#7าน..ก็คิF#mดว่าเธอ..ให้ควาDมสำคัญก็ฝัBmน ก็เพ้อ ไปมากมE Esus4 | Eาย..

แล้วเขาคนนั้นก็กลัF#m | Eบมาเวลาของฉันก็หมดไA C#7ป..ได้เห็F#mนกับตา..ว่าเธDอนั้นมีใจให้กับเขBmา  ไม่ใช่ฉัE Esus4 | Eน..

(ฉันก็)ไม่จำเป็นแล้Aวตั้งแต่วันนี้C#mเมื่อคน ๆ นี้Bm..ไม่เป็นที่ต้องกาEหมดหน้าที่แล้Aว ตัวประกอบ..อย่างฉัC#mเมื่อเขากลับมารักBmกัน  D E(ฉันก็ไม่จำเป็(F#m)น)

แล้วเขาก็รับเธอกลับF#m | Eไปทิ้งฉันไว้ในความเงียบเหA C#7งา..ได้รัF#mกกับเธอ..แค่เพียDงชั่วคราวแต่ความปวดร้าBmวในใจไม่เคยจE Esus4 | Eาง..

** |

F#m | A E |F#m | A E |
F#m | A E |F#m | A E |

F#m | A E |F#m | A E |
F#m | A E |F#m | A E |

** | ** |

F#m | E |

ฉันก็ตายทั้งเป็น

F#m | A E | ( x2 )
F#m | A E | ( Fade Out )



คอร์ดเพลง ตัวประกอบ ABNORMAL เอบีนอร์มอล

เนื้อเพลง ตัวประกอบ ABNORMAL เอบีนอร์มอล หลงใหลได้ปลื้มจนลืมตัว หน้ามืดตามัวเพราะคำหวาน ก็คิดว่าเธอ ให้ความสำคัญ ก็ฝัน ก็เพ้อ ไปมากมาย แล้วเขาคนนั้นก็กลับมา เวลาของฉันก็หมดไป ได้เห็นกับตา ว่าเธอนั้นมีใจ ให้กับเขา ไม่ใช่ฉัน (ฉันก็)ไม่จำเป็นแล้วตั้งแต่วันนี้ เมื่อคนๆนี้ ไม่เป็นที่ต้องการ หมดหน้าที่แล้ว ตัวประกอบ อย่างฉัน เมื่อเขากลับมารักกัน (ฉันก็ไม่จำเป็น) แล้วเขาก็รับเธอกลับไป ทิ้งฉันไว้ในความเงียบเหงา ได้รักกับเธอ แค่เพียงชั่วคราว แต่ความปวดร้าวในใจไม่เคยจาง ฉันก็ตายทั้งเป็น