ตัวประกอบ

เพลงอกหัก, AB Normal, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ตัวประกอบ AB NORMAL เอบีนอร์มัล

หลงใหลได้ปลื้มจนลืF#m | Eมตัวหน้ามืดตามัวเพราะคำหวA C#7าน..ก็คิF#mดว่าเธอ..ให้ควาDมสำคัญก็ฝัBmน ก็เพ้อ ไปมากมE Esus4 | Eาย..

แล้วเขาคนนั้นก็กลัF#m | Eบมาเวลาของฉันก็หมดไA C#7ป..ได้เห็F#mนกับตา..ว่าเธDอนั้นมีใจให้กับเขBmา  ไม่ใช่ฉัE Esus4 | Eน..

(ฉันก็)ไม่จำเป็นแล้Aวตั้งแต่วันนี้C#mเมื่อคน ๆ นี้Bm..ไม่เป็นที่ต้องกาEหมดหน้าที่แล้Aว ตัวประกอบ..อย่างฉัC#mเมื่อเขากลับมารักBmกัน  D E(ฉันก็ไม่จำเป็(F#m)น)

แล้วเขาก็รับเธอกลับF#m | Eไปทิ้งฉันไว้ในความเงียบเหA C#7งา..ได้รัF#mกกับเธอ..แค่เพียDงชั่วคราวแต่ความปวดร้าBmวในใจไม่เคยจE Esus4 | Eาง..

** |

F#m | A E |F#m | A E |
F#m | A E |F#m | A E |

F#m | A E |F#m | A E |
F#m | A E |F#m | A E |

** | ** |

F#m | E |

ฉันก็ตายทั้งเป็น

F#m | A E | ( x2 )
F#m | A E | ( Fade Out )ตัวประกอบ AB NORMAL เอบีนอร์มัล