ถูกทุกข้อ

 Labanoon สตริง อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ถูกทุกข้อ Labanoon ลาบานูน
สังกัดค่าย: Believe Music

C | C |Am | Am |F | G |C | C |

ก็คงต้องรับCเต็มตัว..ว่ารักGเธอเต็มเปาต้องยกAmหัวใจเรา..ให้เธEmอไปทั้งใจเจอะคFนอย่างนี้ ลองปล่อCยไปสิ จะบ้าGหรือไง

ต่อให้ชนCะใครมา ก็แพ้Gหัวใจเธอคนนี้Amที่ได้เจอ ลงตัEmว ไม่เหมือนใครเข้ากัFนดีนัก เธอตอCบโจทย์รัก..ได้ตรGงกับใจถูกทุกข้อCเลย..   G

 C  เมื่อไหร่ที่มีคำถาม ก็หAmาคำตอบ F  โลกนี้ก็เหมือนข้อสอบ ต้องคิGด ต้องอ่าน C  บางสิ่งก็ดูสับสน ต้องค้Amนตั้งนาน F  บางอย่างแค่เพียงมองผ่าน ก็พGอมั่นใจ

อย่างที่ฉันFคบกับเธอนั้นเข้Gาทียิ่งคEmบ ก็ยิ่งดี ยิ่งเข้าAmใจจะกี่Fคำถาม คำตอบสุGดท้ายก็คือAm | Gเธอ..

* | ** |

C | C |Am | Am |

C | G |Am | Em |F | C | G | G |

 C  มันอาจไม่มีเหตุผล ไม่รู้Amทำไม F  แค่ทำตามเสียงหัวใจ.. ที่มัGนเรียกร้อง

อย่างที่ฉันFมีตัวเธอข้าง ๆG กายยิ่งคEmบ ยิ่งดูใจ ยิ่งคล้อAmงจองหมดควาFมสงสัย ก็ใจGมันฟ้องว่าคือAm | Gเธอ..

* | ** |

ถูกทุกข้อCเลย..  Gถูกทุกข้อCเลย..  Gถูกทุกข้อCเลย..  G

C | C | Am | Am |
C | C | Am |คอร์ดเพลง ถูกทุกข้อ Labanoon ลาบานูน

เนื้อเพลง ถูกทุกข้อ Labanoon ลาบานูนก็คงต้องรับเต็มตัวว่ารักเธอเต็มเปา ต้องยกหัวใจเราให้เธอไปทั้งใจ เจอะคนอย่างนี้ ลองปล่อยไปสิ จะบ้าหรือไง ต่อให้ชนะใครมา ก็แพ้หัวใจเธอ คนนี้ที่ได้เจอ ลงตัว ไม่เหมือนใคร เข้ากันดีนัก เธอตอบโจทย์รักได้ตรงกับใจ ถูกทุกข้อเลย เมื่อไหร่ที่มีคำถาม ก็หาคำตอบ โลกนี้ก็เหมือนข้อสอบ ต้องคิด ต้องอ่าน บางสิ่งก็ดูสับสน ต้องค้นตั้งนาน บางอย่างแค่เพียงมองผ่าน ก็พอมั่นใจ อย่างที่ฉันคบกับเธอนั้นเข้าที ยิ่งคบ ก็ยิ่งดี ยิ่งเข้าใจ จะกี่คำถาม คำตอบสุดท้ายก็คือเธอ มันอาจไม่มีเหตุผล ไม่รู้ทำไม แค่ทำตามเสียงหัวใจ ที่มันเรียกร้อง อย่างที่ฉันมีตัวเธอข้างๆกาย ยิ่งคบ ยิ่งดูใจ ยิ่งคล้องจอง หมดความสงสัย ก็ใจมันฟ้องว่าคือเธอ ถูกทุกข้อเลย ถูกทุกข้อเลย ถูกทุกข้อเลย