เธอมัน....

 โต๋เหน่อ เธอมัน.... สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

เธอมัน.... - โต๋เหน่อ

G#m | C# |F# | D#m |
G#m | C# |F# | F# |

เธอมันเจ้าชู้D#m.. หลายC#ใจ..เธอแอBบ มีใคร ต่อใคร.. เมื่อลับF#ตาหรือคิดว่าฉันไม่รู้D#m.. ทันความ ร้อยเล่C#ห์ มารยาฉันไม่Bใช่ลา ที่จะได้โง่C# ตามเธอไม่ทัน

 G#m  ไอ้คนอย่างเธอ  ปล่อยไD#mว้ เธอยิ่งได้ใจ   อยากจะรู้Bข้างในหัวใจ   เธอทำด้วยอะไรC# ทำไมถึงดำ..   C#

เธอมันเจ้าชู้B เธอมันหลายใจC#เที่ยวบอก ใคA#mร ต่อใคร ว่ารัD#mพูดออกจากใG#mจหรือแค่ลมปาC#ของคนที่มันF#เจ้าชู้..

เธอมัน ขี้หBก อ้อร้อ ตอแหลได้ใจC#ไม่รู้อิเอA#mาคำไหนมาเปรียบเทียD#mบกับเธอก็ความชั่G#mวในตัวของเธC#อ..มันเทียบใครไม่ได้F#

G#m | C# |F# | D#m |
G#m | C# |F# | F# |

* | ** | *** |

ขนาดวันทBอง ที่ใคร ๆ ว่าสองใC#ยังเทียบไม่ไA#mด้กับหนึ่งใจของเธD#mเพราะความชั่G#mวในตัวของเธC#อ..มันเทียบใครไม่ได้F#เพราะความดีG#mในตัวของเธC#อ...มันไม่เคยB | F#มี..เธอมัน.... - โต๋เหน่อ