เธอมัน....

 โต๋เหน่อ  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง เธอมัน.... โต๋เหน่อ
เนื้อร้อง/ทำนอง: โต๋เหน่อเรียบเรียง: โต๋เหน่อ

G#m | C# |F# | D#m |
G#m | C# |F# | F# |

เธอมันเจ้าชู้D#m.. หลายC#ใจ..เธอแอBบ มีใคร ต่อใคร.. เมื่อลับF#ตาหรือคิดว่าฉันไม่รู้D#m.. ทันความ ร้อยเล่C#ห์ มารยาฉันไม่Bใช่ลา ที่จะได้โง่C# ตามเธอไม่ทัน

 G#m  ไอ้คนอย่างเธอ  ปล่อยไD#mว้ เธอยิ่งได้ใจ   อยากจะรู้Bข้างในหัวใจ   เธอทำด้วยอะไรC# ทำไมถึงดำ..   C#

เธอมันเจ้าชู้B เธอมันหลายใจC#เที่ยวบอก ใคA#mร ต่อใคร ว่ารัD#mพูดออกจากใG#mจหรือแค่ลมปาC#ของคนที่มันF#เจ้าชู้..

เธอมัน ขี้หBก อ้อร้อ ตอแหลได้ใจC#ไม่รู้อิเอA#mาคำไหนมาเปรียบเทียD#mบกับเธอก็ความชั่G#mวในตัวของเธC#อ..มันเทียบใครไม่ได้F#

G#m | C# |F# | D#m |
G#m | C# |F# | F# |

* | ** | *** |

ขนาดวันทBอง ที่ใคร ๆ ว่าสองใC#ยังเทียบไม่ไA#mด้กับหนึ่งใจของเธD#mเพราะความชั่G#mวในตัวของเธC#อ..มันเทียบใครไม่ได้F#เพราะความดีG#mในตัวของเธC#อ...มันไม่เคยB | F#มี..คอร์ดเพลง เธอมัน.... โต๋เหน่อ

เนื้อเพลง เธอมัน.... โต๋เหน่อเธอมันเจ้าชู้ หลายใจ เธอแอบ มีใคร ต่อใคร เมื่อลับตา หรือคิดว่าฉันไม่รู้ ทันความ ร้อยเล่ห์ มารยา ฉันไม่ใช่ลา ที่จะได้โง่ ตามเธอไม่ทัน ไอ้คนอย่างเธอ ปล่อยไว้ เธอยิ่งได้ใจ อยากจะรู้ข้างในหัวใจ เธอทำด้วยอะไร ทำไมถึงดำ เธอมันเจ้าชู้ เธอมันหลายใจ เที่ยวบอก ใคร ต่อใคร ว่ารัก พูดออกจากใจหรือแค่ลมปาก ของคนที่มันเจ้าชู้ เธอมัน ขี้หก อ้อร้อ ตอแหลได้ใจ ไม่รู้อิเอาคำไหนมาเปรียบเทียบกับเธอ ก็ความชั่วในตัวของเธอมันเทียบใครไม่ได้ ขนาดวันทอง ที่ใครๆว่าสองใจ ยังเทียบไม่ได้กับหนึ่งใจของเธอ เพราะความชั่วในตัวของเธอมันเทียบใครไม่ได้ เพราะความดีในตัวของเธอ มันไม่เคยมี