เธอเป็นแฟนฉันแล้ว

กะลา, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

เธอเป็นแฟนฉันแล้ว KALA กะลา

G |

ตะวันหลับตGา ท้องฟ้าก็ทาสีดำEmแต่สิ่งที่ฉันต้องทำCเป็นประจำDคือคิดถึงเG EmธอใจฉันเหมือนนAmกคอยบินไปนอDกหน้าต่างเสมGอยากบิEmนไปบ้านเAm Dธอ..

เธอคงหลับแล้Gว ไม่รู้อะไรบ้างเลEmว่ามีใครเขาแอบเผCย..ความในใจDเป็นตัวหนังสืG Emถ้อยคำว่ารัAmกฉันเขียนให้เธDอโดยไม่หารืGบางครั้EmงฉันยังฝึกปรืAmอ บอกรักเธDอหน้าตู้กระจG

เธอเป็นแฟนฉันแล้Cว รู้ตัวบ้างไหBmแล้วเมื่อไAmรหนอฉันจะได้Dเป็นแฟนของเG Emธอก่อนนอAmนฉันเขียนบันทึDกถึงเธอเสมGอยากบอEmกรักเธAmอ..อย่างเป็นทางกาA7ร แต่ไม่กล้าDพอ

เรื่องราวความรัGก ลงเอยที่ยิ้มหรือเศEmร้าฉันก็ไม่อาจเดCา คิดมากไปDก็กลัวเป็นทุG Emกข์มากขึ้นทุกวัAmน รักฉันเหมือนเหรีDยญที่หยอดกระปุGฉันมีEmความสุAmข แม้เป็นแค่คDนที่แอบรักGเธอ   D

G | G |Am | G |
Am D | G Em |Am D | G |

** |

เรื่องราวความรัGก ลงเอยที่ยิ้มหรือเศEmร้าฉันก็ไม่อาจเดCา คิดมากไปDก็กลัวเป็นทุG Emกข์มากขึ้นทุกวัAmน รักฉันเหมือนเหรีDยญที่หยอดกระปุGฉันมีEmความสุAmข แม้เป็นแค่คDนที่แอบรักGเธอ   Em

มากขึ้นทุกวัAmน รักฉันเหมือนเหรีDยญที่หยอดกระปุGฉันมีEmความสุAmข แม้เป็นแค่คDนที่แอบรักCmเธอ   Gเธอเป็นแฟนฉันแล้ว KALA กะลา