เธอเป็นแฟนฉันแล้ว

 กะลา สตริง อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เธอเป็นแฟนฉันแล้ว KALA กะลา
เนื้อร้อง/ทำนอง: ฉันรักแม่เรียบเรียง: เด็กหาดใหญ่สังกัดค่าย: GMM GRAMMY

G |

ตะวันหลับตGา ท้องฟ้าก็ทาสีดำEmแต่สิ่งที่ฉันต้องทำCเป็นประจำDคือคิดถึงเG EmธอใจฉันเหมือนนAmกคอยบินไปนอDกหน้าต่างเสมGอยากบิEmนไปบ้านเAm Dธอ..

เธอคงหลับแล้Gว ไม่รู้อะไรบ้างเลEmว่ามีใครเขาแอบเผCย..ความในใจDเป็นตัวหนังสืG Emถ้อยคำว่ารัAmกฉันเขียนให้เธDอโดยไม่หารืGบางครั้EmงฉันยังฝึกปรืAmอ บอกรักเธDอหน้าตู้กระจG

เธอเป็นแฟนฉันแล้Cว รู้ตัวบ้างไหBmแล้วเมื่อไAmรหนอฉันจะได้Dเป็นแฟนของเG Emธอก่อนนอAmนฉันเขียนบันทึDกถึงเธอเสมGอยากบอEmกรักเธAmอ..อย่างเป็นทางกาA7ร แต่ไม่กล้าDพอ

เรื่องราวความรัGก ลงเอยที่ยิ้มหรือเศEmร้าฉันก็ไม่อาจเดCา คิดมากไปDก็กลัวเป็นทุG Emกข์มากขึ้นทุกวัAmน รักฉันเหมือนเหรีDยญที่หยอดกระปุGฉันมีEmความสุAmข แม้เป็นแค่คDนที่แอบรักGเธอ   D

G | G |Am | G |
Am D | G Em |Am D | G |

** |

เรื่องราวความรัGก ลงเอยที่ยิ้มหรือเศEmร้าฉันก็ไม่อาจเดCา คิดมากไปDก็กลัวเป็นทุG Emกข์มากขึ้นทุกวัAmน รักฉันเหมือนเหรีDยญที่หยอดกระปุGฉันมีEmความสุAmข แม้เป็นแค่คDนที่แอบรักGเธอ   Em

มากขึ้นทุกวัAmน รักฉันเหมือนเหรีDยญที่หยอดกระปุGฉันมีEmความสุAmข แม้เป็นแค่คDนที่แอบรักCmเธอ   G



คอร์ดเพลง เธอเป็นแฟนฉันแล้ว KALA กะลา

เนื้อเพลง เธอเป็นแฟนฉันแล้ว KALA กะลาตะวันหลับตา ท้องฟ้าก็ทาสีดำ แต่สิ่งที่ฉันต้องทำเป็นประจำคือคิดถึงเธอ ใจฉันเหมือนนกคอยบินไปนอกหน้าต่างเสมอ อยากบินไปบ้านเธอ เธอคงหลับแล้ว ไม่รู้อะไรบ้างเลย ว่ามีใครเขาแอบเผยความในใจเป็นตัวหนังสือ ถ้อยคำว่ารักฉันเขียนให้เธอโดยไม่หารือ บางครั้งฉันยังฝึกปรือ บอกรักเธอหน้าตู้กระจก เธอเป็นแฟนฉันแล้ว รู้ตัวบ้างไหม แล้วเมื่อไรหนอฉันจะได้เป็นแฟนของเธอ ก่อนนอนฉันเขียนบันทึกถึงเธอเสมอ อยากบอกรักเธอ อย่างเป็นทางการ แต่ไม่กล้าพอ เรื่องราวความรัก ลงเอยที่ยิ้มหรือเศร้า ฉันก็ไม่อาจเดา คิดมากไปก็กลัวเป็นทุกข์ มากขึ้นทุกวัน รักฉันเหมือนเหรียญที่หยอดกระปุก ฉันมีความสุข แม้เป็นแค่คนที่แอบรักเธอ เรื่องราวความรัก ลงเอยที่ยิ้มหรือเศร้า ฉันก็ไม่อาจเดา คิดมากไปก็กลัวเป็นทุกข์ มากขึ้นทุกวัน รักฉันเหมือนเหรียญที่หยอดกระปุก ฉันมีความสุข แม้เป็นแค่คนที่แอบรักเธอ มากขึ้นทุกวัน รักฉันเหมือนเหรียญที่หยอดกระปุก ฉันมีความสุข แม้เป็นแค่คนที่แอบรักเธอ