ว่างคักเนาะ

 ภักดี ลายไทย ว่างคักเนาะ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ว่างคักเนาะ - ภักดี ลายไทย

เบิดความคึAด อึดเวียกอิหลีเนBาะว่างหลายซั่นบ้G#mอ จั่ง มาล้อ มาตั๋ว กัC#mซอด พ้อว้อ แพ้แAว้ ส่อหล่อ แส่แหล่ จังซี่ จังซั่Bโอ๊ยเป็นตาหน่ายคัE B

E | C#m |A | B | B |

โสดมาได้สักพัEก ห่างความฮักได้จักหน่C#mอยแผลหัวใจค่อย ๆA ฟื้นโตจากฮักเก่Bอยู่เมาะ ๆ แมะ ๆE ชวนหมู่ไปกินเหC#mล้าบ่คึดว่าสิเหงAา ย่อนฮักอีกจักเทื่B

โสดบ่ได้พอคราEว สาวกะแอดเฟสมC#mแช ทมาเว้า มาจAา หวานย้อย อ่อยเหยื่Bคึดอยู่ว่าสิคบE ลองเบิ่งอีกจักเทื่C#mบาดสุดท้ายจบเจืAอ หายจ้อย มิดจั๊B

เบิดความคึAด อึดเวียกอิหลีเนBาะว่างหลายซั่นบ้G#mอ จั่ง มาล้อ มาตั๋ว กัC#mซอด พ้อว้อ แพ้แAว้ ส่อหล่อ แส่แหล่ จังซี่ จังซั่Bโอ๊ยเป็นตาหน่ายคัE | E7

หยอดมาหยอกให้ฮัAก ทักแชทกะบ่ตอBสตาร์ทหรือสิสต็G#mอป ไปต่อก็ทางตัC#mพอแต่น้องบอกว่Aา..บ่ได้คึดอิหยังทั้งนั้Bอ้ายสตั๊นไปสามนE | Bาที

E | C#m |A | B |
E | C#m |A | B |

A | B |G#m | C#m |
A | B |E | B |

* | ** | *** |

*** |

ว่างคักเนาะE..ว่างคักเนาะ - ภักดี ลายไทย