ว่างคักเนาะ

 ภักดี ลายไทย ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ว่างคักเนาะ ภักดี ลายไทย
เนื้อร้อง/ทำนอง: ภักดี ไชยหัดเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: ดุ่ย เชียงรัมย์สังกัดค่าย: ลายไทยเร็คคอร์ดติดต่องานแสดง: 0956014978, 0863652529

เบิดความคึAด อึดเวียกอิหลีเนBาะว่างหลายซั่นบ้G#mอ จั่ง มาล้อ มาตั๋ว กัC#mซอด พ้อว้อ แพ้แAว้ ส่อหล่อ แส่แหล่ จังซี่ จังซั่Bโอ๊ยเป็นตาหน่ายคัE B

E | C#m |A | B | B |

โสดมาได้สักพัEก ห่างความฮักได้จักหน่C#mอยแผลหัวใจค่อย ๆA ฟื้นโตจากฮักเก่Bอยู่เมาะ ๆ แมะ ๆE ชวนหมู่ไปกินเหC#mล้าบ่คึดว่าสิเหงAา ย่อนฮักอีกจักเทื่B

โสดบ่ได้พอคราEว สาวกะแอดเฟสมC#mแช ทมาเว้า มาจAา หวานย้อย อ่อยเหยื่Bคึดอยู่ว่าสิคบE ลองเบิ่งอีกจักเทื่C#mบาดสุดท้ายจบเจืAอ หายจ้อย มิดจั๊B

เบิดความคึAด อึดเวียกอิหลีเนBาะว่างหลายซั่นบ้G#mอ จั่ง มาล้อ มาตั๋ว กัC#mซอด พ้อว้อ แพ้แAว้ ส่อหล่อ แส่แหล่ จังซี่ จังซั่Bโอ๊ยเป็นตาหน่ายคัE | E7

หยอดมาหยอกให้ฮัAก ทักแชทกะบ่ตอBสตาร์ทหรือสิสต็G#mอป ไปต่อก็ทางตัC#mพอแต่น้องบอกว่Aา..บ่ได้คึดอิหยังทั้งนั้Bอ้ายสตั๊นไปสามนE | Bาที

E | C#m |A | B |
E | C#m |A | B |

A | B |G#m | C#m |
A | B |E | B |

* | ** | *** |

*** |

ว่างคักเนาะE..คอร์ดเพลง ว่างคักเนาะ ภักดี ลายไทย

เนื้อเพลง ว่างคักเนาะ ภักดี ลายไทยเบิดความคึด อึดเวียกอิหลีเนาะ ว่างหลายซั่นบ้อ จั่ง มาล้อ มาตั๋ว กัน ซอด พ้อว้อ แพ้แว้ ส่อหล่อ แส่แหล่ จังซี่ จังซั่น โอ๊ยเป็นตาหน่ายคัก โสดมาได้สักพัก ห่างความฮักได้จักหน่อย แผลหัวใจค่อยๆฟื้นโตจากฮักเก่า อยู่เมาะๆแมะๆชวนหมู่ไปกินเหล้า บ่คึดว่าสิเหงา ย่อนฮักอีกจักเทื่อ โสดบ่ได้พอคราว สาวกะแอดเฟสมา แช ทมาเว้า มาจา หวานย้อย อ่อยเหยื่อ คึดอยู่ว่าสิคบ ลองเบิ่งอีกจักเทื่อ บาดสุดท้ายจบเจือ หายจ้อย มิดจั๊ด เบิดความคึด อึดเวียกอิหลีเนาะ ว่างหลายซั่นบ้อ จั่ง มาล้อ มาตั๋ว กัน ซอด พ้อว้อ แพ้แว้ ส่อหล่อ แส่แหล่ จังซี่ จังซั่น โอ๊ยเป็นตาหน่ายคัก หยอดมาหยอกให้ฮัก ทักแชทกะบ่ตอบ สตาร์ทหรือสิสต็อป ไปต่อก็ทางตัน พอแต่น้องบอกว่าบ่ได้คึดอิหยังทั้งนั้น อ้ายสตั๊นไปสามนาที ว่างคักเนาะ