รักคืออะไร (What​ is​ love)

 เดย์ ไทเทเนียม  บุ๊ค ศุภกาญจน์  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง รักคืออะไร (What​ is​ love)​ บุ๊ค ศุภกาญจน์ x เดย์ ไทเทเนียม
เนื้อร้อง: บุ๊ค​ ศุภ​กาญจน์​, เดย์​ ไทเทเนียมทำนอง: บุ๊ค​ ศุภ​กาญจน์​เรียบเรียง: ไก่​ กีต้าร์​สังกัดค่าย: บังเอิญ Music

โอ้ความรัDmกที่ไม่มีเพศสัมพันธุ์รักA#ดี ๆ ที่มีให้กัน..ยังมีFอยู่จริง..บ้างไหFมเล่าเธอหากความรัDmกเป็นเพียงการผสมพันธุ์แล้A#วก็ทิ้งให้ทรมาน ร้องไห้Fคนเดียวเจ็บอยู่Fคนเดียว.. หรือCเปล่า.. รักคืออะไร

Dm | A# |F | C |

เธอบอกกับฉัDmนว่าเรารักกันเธอบอกกันฉัA#นว่าเราเป็นแฟนเธอบอกกับฉัFนว่าความสัมพันธ์เรามันมาA#กมาย C  มากกว่าคำว่าแฟน

เธอบอกกับฉัDmนว่าต้องมีสักวันที่เรานั้นA#ต้องมีอะไรกันคนรักกันจริFงต้องมีเพศสัมพันธุ์เธอบอกอย่าA#งนั้น.C. ว่าของได้หรือเปล่า

รัA#ก..มันคืออะAmไรแค่ตีหม้A#อ ล้อซั่ม หรือนอCนร่วมเตีFยงหากความรัA#ก..มันมีแค่เพีAmยง..มีแค่เพียA#งหัวใจ เธอยังจะรักฉันไหมแค่อยาCกรู้.. ตอบฉันทีC..

** |

Dm | A# |F | C |
Dm | A# |F | C |

 Dm  What is Love to you ความรักมันคืออะไร A#  ไหนบอกให้ฟังชัด ๆ  ความรักก็เหมือนกับไฟ F  จริงไหมที่รักผูกพันธ์ ความรักมันคือความใคร่ C  ไม่ใช่แค่เพศสัมพันธ์ ความรักมันคือการให้

 Dm  ไม่ต้องบอกว่ารัก ถ้าไม่มีใจ ขอเธอจงไป A#  ถ้าไม่มีใจให้กัน ถ้าให้ไปแล้วจะเหลืออะไร F  แค่คำว่ารัก มันยังไม่พอ แล้วเธอจะเอากับใคร C  ก็คงไม่สนกับคำว่ารัก ก็รักมันคืออะไร

** | ** |

Dm | A# | F | C | ( x2 ) | Dm |คอร์ดเพลง รักคืออะไร (What​ is​ love)​ บุ๊ค ศุภกาญจน์ x เดย์ ไทเทเนียม

เนื้อเพลง รักคืออะไร (What​ is​ love)​ บุ๊ค ศุภกาญจน์ x เดย์ ไทเทเนียมโอ้ความรักที่ไม่มีเพศสัมพันธุ์ รักดีๆที่มีให้กันยังมีอยู่จริงบ้างไหมเล่าเธอ หากความรักเป็นเพียงการผสมพันธุ์ แล้วก็ทิ้งให้ทรมาน ร้องไห้คนเดียว เจ็บอยู่คนเดียว หรือเปล่า รักคืออะไร เธอบอกกับฉันว่าเรารักกัน เธอบอกกันฉันว่าเราเป็นแฟน เธอบอกกับฉันว่าความสัมพันธ์เรามันมากมาย มากกว่าคำว่าแฟน เธอบอกกับฉันว่าต้องมีสักวัน ที่เรานั้นต้องมีอะไรกัน คนรักกันจริงต้องมีเพศสัมพันธุ์ เธอบอกอย่างนั้น ว่าของได้หรือเปล่า รักมันคืออะไร แค่ตีหม้อ ล้อซั่ม หรือนอนร่วมเตียง หากความรักมันมีแค่เพียง มีแค่เพียงหัวใจ เธอยังจะรักฉันไหม แค่อยากรู้ ตอบฉันที What is Love to you ความรักมันคืออะไร ไหนบอกให้ฟังชัดๆความรักก็เหมือนกับไฟ จริงไหมที่รักผูกพันธ์ ความรักมันคือความใคร่ ไม่ใช่แค่เพศสัมพันธ์ ความรักมันคือการให้ ไม่ต้องบอกว่ารัก ถ้าไม่มีใจ ขอเธอจงไป ถ้าไม่มีใจให้กัน ถ้าให้ไปแล้วจะเหลืออะไร แค่คำว่ารัก มันยังไม่พอ แล้วเธอจะเอากับใคร ก็คงไม่สนกับคำว่ารัก ก็รักมันคืออะไร ( x2 )