รักคืออะไร (What​ is​ love)

เดย์ ไทเทเนียม, บุ๊ค ศุภกาญจน์, รักคืออะไร, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

รักคืออะไร (What​ is​ love)​ - บุ๊ค ศุภกาญจน์ x เดย์ ไทเทเนียม

โอ้ความรัDmกที่ไม่มีเพศสัมพันธุ์รักA#ดี ๆ ที่มีให้กัน..ยังมีFอยู่จริง..บ้างไหFมเล่าเธอหากความรัDmกเป็นเพียงการผสมพันธุ์แล้A#วก็ทิ้งให้ทรมาน ร้องไห้Fคนเดียวเจ็บอยู่Fคนเดียว.. หรือCเปล่า.. รักคืออะไร

Dm | A# |F | C |

เธอบอกกับฉัDmนว่าเรารักกันเธอบอกกันฉัA#นว่าเราเป็นแฟนเธอบอกกับฉัFนว่าความสัมพันธ์เรามันมาA#กมาย C  มากกว่าคำว่าแฟน

เธอบอกกับฉัDmนว่าต้องมีสักวันที่เรานั้นA#ต้องมีอะไรกันคนรักกันจริFงต้องมีเพศสัมพันธุ์เธอบอกอย่าA#งนั้น.C. ว่าของได้หรือเปล่า

รัA#ก..มันคืออะAmไรแค่ตีหม้A#อ ล้อซั่ม หรือนอCนร่วมเตีFยงหากความรัA#ก..มันมีแค่เพีAmยง..มีแค่เพียA#งหัวใจ เธอยังจะรักฉันไหมแค่อยาCกรู้.. ตอบฉันทีC..

** |

Dm | A# |F | C |
Dm | A# |F | C |

 Dm  What is Love to you ความรักมันคืออะไร A#  ไหนบอกให้ฟังชัด ๆ  ความรักก็เหมือนกับไฟ F  จริงไหมที่รักผูกพันธ์ ความรักมันคือความใคร่ C  ไม่ใช่แค่เพศสัมพันธ์ ความรักมันคือการให้

 Dm  ไม่ต้องบอกว่ารัก ถ้าไม่มีใจ ขอเธอจงไป A#  ถ้าไม่มีใจให้กัน ถ้าให้ไปแล้วจะเหลืออะไร F  แค่คำว่ารัก มันยังไม่พอ แล้วเธอจะเอากับใคร C  ก็คงไม่สนกับคำว่ารัก ก็รักมันคืออะไร

** | ** |

Dm | A# | F | C | ( x2 ) | Dm |รักคืออะไร (What​ is​ love)​ - บุ๊ค ศุภกาญจน์ x เดย์ ไทเทเนียม