วันทอง

 คนด่านเกวียน วันทอง เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

วันทอง - สีเผือก คนด่านเกวียน

Am | Am |Am | Am |
Am | Am |Am | E || |

เป็นเรื่องจริAmง ไม่ใช่อิงนิยาAmที่ ปู่ ย่า ตา ยาAmย เล่าขานนานมAmมีหลักฐาDmนบันทึกเป็นตำราDmให้ลูกให้หลาFน..ได้ศึกษา เล่าเรีAm Eยน

หนึ่งหญิAmง สองชาย ผูกพัAmเหตุเกิดที่สุพรAmรณ กาญจนบุรีAmเรื่อง ขุนช้าDmง ขุนแผน และ สตDmรีที่ชื่อ วันทอFง หรือหญิงสองAm Eใจ

หญิงสาAmว ร่างกายบอบบาAmได้ เสียนวล เสียนาAmง ให้แก่พลายแก้วแววไAmถอดผ้าเหลืDmอง คืนเดียว ฉับไDmลอบย่องขึ้นไปFได้เสียEนางพิAm

อยู่กิDmน เป็น สามี ภรรยAmแต่งงาDmน ออกหน้า ออกตAmแต่ขุนช้Dmางยังไม่ยอมเลิกรAmแม่วันทอDmงถูกบังคับบีฑAmจึงตกปาCก รับคำG..มารดAmเข้าพิธีC..วิวาGห์  น้ำตFา..นองหน้าไหE | E

Am | Am | Am | E |

ครั้นแต่งงาAmน ก็ยังไม่เสียตัAmด้วยความที่รักผัAmว  ไปรบแดนไกAmแต่ขุนแผDmนกลับพาสาวเชียงใหDmม่มาเหยียบ มาย่ำF หยามใจ วันทAm Eอง..

จึงสูญเสีAmยความเป็นกุลสตAmรีเมื่อหัวล้านหน้าผีAm..ใช้แรงขืนใAmอีกไม่นาDmน ขุนแผนย้อนมาใหDmม่ชิงตัวนางไปFอยู่ร่วมชายAm Eคา..

นางเสียคAmน เพราะไม่ทนแรงชาAmอีกทั้งกลัวโทษภัAmยในพระคุณมารดAmสุดท้Dmายคอจึงหลุดจากบ่Dmพร้อมคำสาปแช่งด่Fา ว่าเป็นหญิงสองใAm

อุทาหรDmณ์สอนเตือนผู้คAmว่าผู้หญิDmงในสังคมชั้นชAmต้อง พลีกาDmย พลีใจ ของตAmสนองรัDmบ..กฏเกณฑ์ทุรชAmไร้คCน..เห็นใGจ..แม่วันทอAmกลายเป็นหญิCง..ใจสอGง..สองใจF ใครเล่าE | Eทำ..

F | F |Em | Em |
F | F |Em | Em |

* | ** |

Am |วันทอง - สีเผือก คนด่านเกวียน