วันทอง

 นานา วันทอง สตริง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

วันทอง - นานา

Fmaj7วย.. ก็ดีแล้วเป็นEm7ไงแต่เธDm7อ..รักใคGรไม่เคยCจริงFmaj7วย..รักใครแล้Em7 Amวก็..ทิ้ง..วันทอDm7ง..คงมาสิGงที่ใจCเธอ..

Fmaj7นที่เธอรัก คนที่เธอรัก นั้นมีEm7มากมายจริง ๆFmaj7นที่เธอทิ้ง คนที่เธอทิ้ง นั้นเสียGใจเท่าไร..G

อย่าได้คิFmaj7ดนะว่าฉัน..จะรักGเธอจริงเบื่อเธอแล้Dm7วฉันก็ทิ้Gง จะไปแคCร์อะไรอย่าได้คิAmดนะว่าสน ก็แค่Dmดูดีกว่าใครสวFยแล้วเป็นไงG (ถ้าไม่มีรัFmกเดียวC)

Fmaj7วัง..ให้เธอนั้นมีEm7ใจแต่เธDm7อรักใครไGม่เคยจริCFmaj7วย..รักใครแล้Em7 Amวก็..ทิ้ง..วันทอDm7ง..คงมาสิGงที่ใจCเธอ..

Fmaj7 | G |Dm7 G | C |
Am | Dm |F G | G |

* | ** | ** |วันทอง - นานา