วันทอง

 นานา  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง วันทอง นานา
สังกัดค่าย: Butterfly Records

Fmaj7วย.. ก็ดีแล้วเป็นEm7ไงแต่เธDm7อ..รักใคGรไม่เคยCจริงFmaj7วย..รักใครแล้Em7 Amวก็..ทิ้ง..วันทอDm7ง..คงมาสิGงที่ใจCเธอ..

Fmaj7นที่เธอรัก คนที่เธอรัก นั้นมีEm7มากมายจริง ๆFmaj7นที่เธอทิ้ง คนที่เธอทิ้ง นั้นเสียGใจเท่าไร..G

อย่าได้คิFmaj7ดนะว่าฉัน..จะรักGเธอจริงเบื่อเธอแล้Dm7วฉันก็ทิ้Gง จะไปแคCร์อะไรอย่าได้คิAmดนะว่าสน ก็แค่Dmดูดีกว่าใครสวFยแล้วเป็นไงG (ถ้าไม่มีรัFmกเดียวC)

Fmaj7วัง..ให้เธอนั้นมีEm7ใจแต่เธDm7อรักใครไGม่เคยจริCFmaj7วย..รักใครแล้Em7 Amวก็..ทิ้ง..วันทอDm7ง..คงมาสิGงที่ใจCเธอ..

Fmaj7 | G |Dm7 G | C |
Am | Dm |F G | G |

* | ** | ** |คอร์ดเพลง วันทอง นานา

เนื้อเพลง วันทอง นานาสวย ก็ดีแล้วเป็นไง แต่เธอรักใครไม่เคยจริง สวยรักใครแล้วก็ทิ้ง วันทองคงมาสิงที่ใจเธอ คนที่เธอรัก คนที่เธอรัก นั้นมีมากมายจริงๆคนที่เธอทิ้ง คนที่เธอทิ้ง นั้นเสียใจเท่าไร อย่าได้คิดนะว่าฉันจะรักเธอจริง เบื่อเธอแล้วฉันก็ทิ้ง จะไปแคร์อะไร อย่าได้คิดนะว่าสน ก็แค่ดูดีกว่าใคร สวยแล้วเป็นไง (ถ้าไม่มีรักเดียว) หวังให้เธอนั้นมีใจ แต่เธอรักใครไม่เคยจริง สวยรักใครแล้วก็ทิ้ง วันทองคงมาสิงที่ใจเธอ