คนใจร้าย(วันทอง)

 วงน้องหล่า  สตริง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง คนใจร้าย(วันทอง) วงน้องหล่า
เนื้อร้อง/ทำนอง: ภานุพงค์ แสนบัวเรียบเรียง: วงน้องหล่า

นางวันทอEmงที่ว่าสองใจDยังไม่เท่าไรC เมื่อได้เจอกับเธDคนใจร้Emาย เธอมันคนหลายDใจ..  C | D

Em | D |C | D |

อ้ายบ่คิEmด อ้ายบ่ฝัน คนที่บอกว่าฮักกันสิเป็นคBmนที่มาทิ้ง เป็นคนตัดความสัมพันธ์เฮาขาCดกัน เจ็บหลAmาย อ้ายถืกหักหลัD

เจ้าคบซ้Emอน ซ่อนผู้ใด๋..ที่ยังเก็บไว้ในใจเขาฮู้บ่Bmอ้ายเป็นไผ หรือว่าตั๋วไว้คืออ้ายส่าCงเป็น มางึAmดแท้น้อหัวใจD

เจ้Cาบอกลา หยดน้ำตาBmอ้ายไหลแต่พอCได้ฮู้ความใน อ้าย สิบอDก สิเว้า สู่ฟัง.. D

นางวันทอEmงที่ว่าสองใจDยังไม่เท่าไรC เมื่อได้เจอกับเธDคนใจร้Emาย เธอมันคนหลายBmใจ..รักเท่าไC | Dร..         ก็คงไม่ได้ใจเธอ

Em | D |C | D |
Em | Bm |C | D |

* | ** |

อ้ายพอแล้Gว..กับคำว่าเสียD/F#ใจปล่อยเจ้าไEmป ชาตินี้อย่าได้เจDอ้าย บ่เคียด บ่ซัEmง สิไปทางใด๋ กะไปโลดเด้Bmเลี้ยงไม่เชื่องอย่าCงเธอ   Dปล่อยไป ตามเวCร ตาDมกรรEmม  โว้โอDยังไม่เท่าไรC เมื่อได้เจอกับเธD

คนใจร้Emาย เธอมันคนหลาBmยใจรักเท่าไรC ก็คงไม่ได้ใจDเธอ

อ้ายพอแล้Gว..กับคำว่าเสียD/F#ใจปล่อยเจ้าไEmป ชาตินี้อย่าได้เจDอ้าย บ่เคียด บ่ซัEmง สิไปทางใด๋ กะไปโลดเด้Bmเลี้ยงไม่เชื่องอย่าCงเธอ.. Dปล่อยไป ตามเวร ตามกรรม

Em | D |C | D |
Em | Bm |C | D | C |คอร์ดเพลง คนใจร้าย(วันทอง) วงน้องหล่า

เนื้อเพลง คนใจร้าย(วันทอง) วงน้องหล่านางวันทองที่ว่าสองใจ ยังไม่เท่าไร เมื่อได้เจอกับเธอ คนใจร้าย เธอมันคนหลายใจ อ้ายบ่คิด อ้ายบ่ฝัน คนที่บอกว่าฮักกัน สิเป็นคนที่มาทิ้ง เป็นคนตัดความสัมพันธ์ เฮาขาดกัน เจ็บหลาย อ้ายถืกหักหลัง เจ้าคบซ้อน ซ่อนผู้ใด๋ที่ยังเก็บไว้ในใจ เขาฮู้บ่อ้ายเป็นไผ หรือว่าตั๋วไว้คืออ้าย ส่างเป็น มางึดแท้น้อหัวใจ เจ้าบอกลา หยดน้ำตาอ้ายไหล แต่พอได้ฮู้ความใน อ้าย สิบอก สิเว้า สู่ฟัง นางวันทองที่ว่าสองใจ ยังไม่เท่าไร เมื่อได้เจอกับเธอ คนใจร้าย เธอมันคนหลายใจ รักเท่าไร ก็คงไม่ได้ใจเธอ อ้ายพอแล้วกับคำว่าเสียใจ ปล่อยเจ้าไป ชาตินี้อย่าได้เจอ อ้าย บ่เคียด บ่ซัง สิไปทางใด๋ กะไปโลดเด้อ เลี้ยงไม่เชื่องอย่างเธอ ปล่อยไป ตามเวร ตามกรรม โว้โอ ยังไม่เท่าไร เมื่อได้เจอกับเธอ คนใจร้าย เธอมันคนหลายใจ รักเท่าไร ก็คงไม่ได้ใจเธอ อ้ายพอแล้วกับคำว่าเสียใจ ปล่อยเจ้าไป ชาตินี้อย่าได้เจอ อ้าย บ่เคียด บ่ซัง สิไปทางใด๋ กะไปโลดเด้อ เลี้ยงไม่เชื่องอย่างเธอ ปล่อยไป ตามเวร ตามกรรม