อย่าลืมกอดของเรา

วงมอร์แกน ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

อย่าลืมกอดของเรา - มอร์แกน

G | D/F# |Em | C D |
G | D/F# |Em | C D |

 G  เธอสองคD/F#นรักกันมาก่อEm   ก่อนที่เธCอจะมDาเจอฉัG   แค่มองก็D/F#รู้ว่าเธอไม่จEm | C Dริงจัง..

 G  ขอบคุณนD/F#ะ..ที่มาพันผูEm   แต่ไม่ได้หวัCงว่าจะมีลูDกด้วยกัG   แค่เพียงไว้D/F#ดู ไว้แล ไว้แEm | C Dคร์กัน..

 G  ไม่ต้องมีงานวิวาD/F#ห์  ไม่ต้องมีสิ่งเหล่านั้Emไม่ต้องมีแหวนหมั้Cน..ให้ฉันDเหมือนเขGไม่ต้องมีใครรับรู้D/F#..  รู้แค่เพียงว่าสองEmเรา C  จะคิดDถึงกัน

 G  กอดเขาอย่าลืD/F#ม..อ้อมกอดของเรEmตอนจับมือเขCา ให้คิดถึงเรDาบ้างนGตอนเธอยิ้มหวD/F#าน ให้คิดถึงกันบ้างล่C | Dะ..

 G  ฝากเขากอดเธD/F#อ  เพื่อดูแลเธEmแต่ถ้าเขากอดเธCอ  ให้คิDดถึงฉัGแอบไปรักเธD/F#อ  แอบคิดถึงกัC | Dน..

* | ** |

G | D/F# |Em | C D |
G | D/F# |Em | C D |

*** | **** |

*** | **** |

G | D/F# | Em | C D | ( x2 ) | G |อย่าลืมกอดของเรา - มอร์แกน