อย่าล้อเล่น

 กะลา Num Kala สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง อย่าล้อเล่น NUM KALA หนุ่ม กะลา
เนื้อร้อง: อาทิตย์ สาระจูฑะทำนอง: ชาญวุฒิ บุญแย้มเรียบเรียง: อิทธิพล มุกดา, ศิลปกร มณีเนตรสังกัดค่าย: genie records

G | D/F# |Em | C D |

คำเรื่อยเปื่อGย ก็เหนื่อยใจทุกคD/F#สับสนกับคำว่ารัEmก จากปากของเธC

 G  จะทำอย่างนั้นไปทำไมD/F#.. ถึงไหนกัEm   ให้เป็นฉันคนสุดท้าCยได้ไหมเธอ

อย่าบอGกสักคำD/F#ว่ารัก ถ้าหEmาก..ไม่ให้ควาDมสำคัญหาGก..ไม่ชัดเจD/F#น อย่าเล่นแบบนี้Cถ้าอยาGก..รักใคD/F#รก็รัก ก็บอCก..รักเขาให้ดี ๆบอGกว่ารัก..ที่แปD/F#ลว่ารักเท่านี้C ถ้าแม้เธอมีหัวใจ

G | D/F# |

คือเรื่องด่วGน.. ที่เธอควรต้องทำD/F#ก่อนที่คำว่ารัEmก.. มันจะไร้ผC

 G  คือเธอต้องรักใครสักคD/F#น.. กว่าใคร ๆEm   ก่อนไม่เหลือใครให้รัCกแม้สักคน

* |

G | D/F# |C | D |

Em | D/F# |C | G |
Em | D/F# |C | D |

* |

 G | Em          ไม่รักCอย่าเล่นแบบG D | Gนี้           ถ้าเธCอยังมีหัวใG D | Em           อย่าล้อCเล่นกันอย่างG D/F# | Emนี้           ถ้าเธCอยังมีหัวใGจ..คอร์ดเพลง อย่าล้อเล่น NUM KALA หนุ่ม กะลา

เนื้อเพลง อย่าล้อเล่น NUM KALA หนุ่ม กะลา (ณพสิน แสงสุวรรณ)คำเรื่อยเปื่อย ก็เหนื่อยใจทุกคน สับสนกับคำว่ารัก จากปากของเธอ จะทำอย่างนั้นไปทำไม ถึงไหนกัน ให้เป็นฉันคนสุดท้ายได้ไหมเธอ อย่าบอกสักคำว่ารัก ถ้าหากไม่ให้ความสำคัญ หากไม่ชัดเจน อย่าเล่นแบบนี้ ถ้าอยากรักใครก็รัก ก็บอกรักเขาให้ดีๆบอกว่ารักที่แปลว่ารักเท่านี้ ถ้าแม้เธอมีหัวใจ คือเรื่องด่วน ที่เธอควรต้องทำ ก่อนที่คำว่ารัก มันจะไร้ผล คือเธอต้องรักใครสักคน กว่าใครๆก่อนไม่เหลือใครให้รักแม้สักคน ไม่รักอย่าเล่นแบบนี้ ถ้าเธอยังมีหัวใจ อย่าล้อเล่นกันอย่างนี้ ถ้าเธอยังมีหัวใจ