อย่าล้อเล่น

กะลา, Num Kala, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

อย่าล้อเล่น NUM KALA หนุ่ม กะลา

G | D/F# |Em | C D |

คำเรื่อยเปื่อGย ก็เหนื่อยใจทุกคD/F#สับสนกับคำว่ารัEmก จากปากของเธC

 G  จะทำอย่างนั้นไปทำไมD/F#.. ถึงไหนกัEm   ให้เป็นฉันคนสุดท้าCยได้ไหมเธอ

อย่าบอGกสักคำD/F#ว่ารัก ถ้าหEmาก..ไม่ให้ควาDมสำคัญหาGก..ไม่ชัดเจD/F#น อย่าเล่นแบบนี้Cถ้าอยาGก..รักใคD/F#รก็รัก ก็บอCก..รักเขาให้ดี ๆบอGกว่ารัก..ที่แปD/F#ลว่ารักเท่านี้C ถ้าแม้เธอมีหัวใจ

G | D/F# |

คือเรื่องด่วGน.. ที่เธอควรต้องทำD/F#ก่อนที่คำว่ารัEmก.. มันจะไร้ผC

 G  คือเธอต้องรักใครสักคD/F#น.. กว่าใคร ๆEm   ก่อนไม่เหลือใครให้รัCกแม้สักคน

* |

G | D/F# |C | D |

Em | D/F# |C | G |
Em | D/F# |C | D |

* |

 G | Em          ไม่รักCอย่าเล่นแบบG D | Gนี้           ถ้าเธCอยังมีหัวใG D | Em           อย่าล้อCเล่นกันอย่างG D/F# | Emนี้           ถ้าเธCอยังมีหัวใGจ..อย่าล้อเล่น NUM KALA หนุ่ม กะลา