อยากกอดเธอ

 แก๊งปากซอย  พี สะเดิด  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง อยากกอดเธอ พี สะเดิด
เนื้อร้อง/ทำนอง: พี สะเดิดเรียบเรียง: พีสะเดิด, เพชร อโศกโปรดิวเซอร์: พีสะเดิด, Rungnapha

A | F#m |A | E |

วันที่ฉันAอ่อนล้า เธออยู่หนF#mแห่งไหนต้องการเธAอรู้ไหม ทั้งคืEอยากจะผ่าF#mนคืนนี้ ใจมัC#mนทนฝืนหลับไม่ลงDทั้งคืน..ทั้งวัE

มาวันนี้Aจึงรู้..ว่าไม่มีF#mเธอนั้นใจมันเหงAาสะท้านแค่ไหEยอมรับว่าเคF#mยละเลย..จนทำให้เธC#mอเดินจากไปไม่อยากจะDทำร้ายเธอเลEจะไม่คิดDผลักไส..เธอEเลย..  A | A

อยากกอดเธAอ  ขอโทษเธF#mกอดเธDอเหมือนเธอเคยกอดฉัEขอร้องAเธอ  ขอรักF#mเธอขอร้องเธDอเหมือนเธอเคยขอร้องฉัEไม่ให้ไปF#m  ไม่ให้เธอC#mไปไม่อยากให้เธDอเดินไปจากฉัE | Eน..อยากกอดเธอ

A | F#m |A | E |

เพียงลม ๆA แล้ง ๆ  ฝาก กับดาF#mว กับฟ้าให้ช่วยฉัAนตามหาหัวใจEเธอมาเป็นคF#mนสำคัญ..เหมือนวันแรกที่C#mพบเจอเส้นทางไกDลแค่ไหน ถ้ามีEเธอฉันคงAสุขใจ..  A

** |

F#m | C#m |D | A |
Bm | C#m |D | E |A | A |

เมื่อก่อนนั้Dน ที่ฉันไม่ดีตรงไหEเคยทำให้เธC#mอร้องไห้ ที่ผ่าF#mนมาต่อจากนี้Dจะให้คำสัญญEว่าฉันจะรัC#mก จะดูแลเธอต่อF#mไปรักเธDอจะได้ไหม E เท่าชีวิตที่ฉัA | Aนมี..

** |

เมื่อก่อนนั้Aนที่ฉันไม่ดีตรงไหF#mเคยทำให้เธDอร้องไห้ ที่ผ่านEมาต่อจากนี้Aจะให้คำสัญญF#mว่าฉันจะรัDก จะดูแลเธอต่อEไป..คอร์ดเพลง อยากกอดเธอ พี สะเดิด

เนื้อเพลง อยากกอดเธอ พี สะเดิดวันที่ฉันอ่อนล้า เธออยู่หนแห่งไหน ต้องการเธอรู้ไหม ทั้งคืน อยากจะผ่านคืนนี้ ใจมันทนฝืน หลับไม่ลงทั้งคืนทั้งวัน มาวันนี้จึงรู้ว่าไม่มีเธอนั้น ใจมันเหงาสะท้านแค่ไหน ยอมรับว่าเคยละเลยจนทำให้เธอเดินจากไป ไม่อยากจะทำร้ายเธอเลย จะไม่คิดผลักไสเธอเลย อยากกอดเธอ ขอโทษเธอ กอดเธอเหมือนเธอเคยกอดฉัน ขอร้องเธอ ขอรักเธอ ขอร้องเธอเหมือนเธอเคยขอร้องฉัน ไม่ให้ไป ไม่ให้เธอไป ไม่อยากให้เธอเดินไปจากฉัน อยากกอดเธอ เพียงลมๆแล้งๆฝาก กับดาว กับฟ้า ให้ช่วยฉันตามหาหัวใจเธอ มาเป็นคนสำคัญเหมือนวันแรกที่พบเจอ เส้นทางไกลแค่ไหน ถ้ามีเธอ ฉันคงสุขใจ เมื่อก่อนนั้น ที่ฉันไม่ดีตรงไหน เคยทำให้เธอร้องไห้ ที่ผ่านมา ต่อจากนี้จะให้คำสัญญา ว่าฉันจะรัก จะดูแลเธอต่อไป รักเธอจะได้ไหม เท่าชีวิตที่ฉันมี เมื่อก่อนนั้นที่ฉันไม่ดีตรงไหน เคยทำให้เธอร้องไห้ ที่ผ่านมา ต่อจากนี้จะให้คำสัญญา ว่าฉันจะรัก จะดูแลเธอต่อไป