ยอมจำนนฟ้าดิน

 โบวี่ ยอมจำนนฟ้าดิน สตริง เศร้า อกหัก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ยอมจำนนฟ้าดิน - โบวี่ สโรชา เย็นใส

A# | Dm |Cm F | A# | A# |

อยากต่อว่าA#ฟ้าดิน ที่ให้เราพบเจอแต่ไม่ยอDmมจับเราคู่กันฟ้าดิCmนจงใจแกล้งเรFา เธอว่ารึเปล่A#

ทำไมนะA#ต้องห้ามรักกันความเหมาะสDmมนะหรือที่ยืนยาวถึCmงในใจมันค้าFน สุดท้ายต้องยอA#มจำนน

ก่อนถนCmนของเราแยกกันก่อนความฝัDmนของเราสิ้นลงแค่อยากพบD#กับเธอสักหC/Eน สบตาอีกFครั้ง

แค่ให้ฉันได้บอA#กเธอสักคำพูดในวันที่จำDmต้องจากอยากให้รู้Cmว่ารักเธอมาก และจะรัFก รักตลอดไปเกิดชาตินี้A# แค่ได้พบเธอเกิดชาติหน้Dmาค่อยฝันกันใหม่วัCmนนี้ใจสลาย ยอFมจำนนให้ฟ้าดินแยกเราไกลA#กัน

A# | Dm |Cm F | A# |

พอใจแล้A#วใช่ไหมฟ้าดิน ที่ได้เห็Dmนว่าคนต้อยต่ำมัCmน ต้องเจ็บ ต้องช้ำF ต้องน้ำตาA#ตก    F

โลกใบนี้A#มีคนมากมาย ทำไมต้อDmงเป็นเราสองคนยอCmมจำนน ให้แล้วF หวังว่าคงพอA#ใจ

* | ** |

A# | Dm |D# Cm | F |

** |

Cmนรักกันใยฟ้Fาดินถึงไม่เข้าใจ

A# | Dm |Cm F | A# |ยอมจำนนฟ้าดิน - โบวี่ สโรชา เย็นใส