ยอม

 YENTED  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ยอม YENTED
เนื้อร้อง: P.O.P, บอย โกสิยพงษ์ทำนอง: P.O.Pเรียบเรียง: ธนกานต์ สุวรรณนาคินทร์, ภานุกร มาลาดนตรี: Machinaสังกัดค่าย: BEC-TERO MUSICติดต่องานแสดง: 0830978261, 0830978262

Amaj7 | B | C#m7 | C#m7 |

หยุดไม่ได้แF#m7ล้ว.. ทุกBอย่าง..Emaj7จของฉันนั้นรักC#m7เธอ..ตั้งแต่เราพบF#m7หน้าสบสายBตา..กันและกัC#m7น..

ห้ามไม่ได้แF#m7ล้ว.. หัวBใจ..จะไม่ยอEmaj7มปล่อยเธอให้ไปC#m7จากฉันแม้F#m7ต้องเจ็บสักเท่าไหBร่..แม้F#m7จะต้องแลกกับสิ่งไหBน  ฉันยEmaj7 | C#m7อม..

Amaj7 | B | Emaj7 | C#m7 |

ไม่เคยเข้าใF#m7จ  ไม่เคยรู้สึBมากมายขนEmaj7าดนี้.. มาก่อC#m7น..เมื่อเธอได้ยืF#m7น.. อยู่ในดวงตาBของฉันในตอนEmaj7 | C#m7นี้..

การได้ตกหลุF#m7มรักเธอ..Bเปรียบเป็นแสEmaj7งตะวัน..ส่องลงมาC#m7กลางหัวใจช่างสวยF#m7งาม..   Bและอบอุ่นเหลืEmaj7อเกิน..      C#m7

แม้จะต้องเจ็F#m7บ  แม้จะต้องทBรมานแม้วันเวลEmaj7า..จะผ่านไปอีกนาC#m7นแค่ไหนไม่มีF#m7ทาง..    Bที่ฉันจะหวั่Emaj7นไหว..     C#m7

* | ** |

ฉันF#m7 | Bยอม..ฉันG#m7 | C#m7ยอม..

F#m | B |Emaj7 |คอร์ดเพลง ยอม YENTED

เนื้อเพลง ยอม YENTEDหยุดไม่ได้แล้ว ทุกอย่าง ใจของฉันนั้นรักเธอตั้งแต่เราพบหน้า สบสายตากันและกัน ห้ามไม่ได้แล้ว หัวใจ จะไม่ยอมปล่อยเธอให้ไปจากฉัน แม้ต้องเจ็บสักเท่าไหร่ แม้จะต้องแลกกับสิ่งไหน ฉันยอม ไม่เคยเข้าใจ ไม่เคยรู้สึก มากมายขนาดนี้ มาก่อน เมื่อเธอได้ยืน อยู่ในดวงตาของฉัน ในตอนนี้ การได้ตกหลุมรักเธอ เปรียบเป็นแสงตะวันส่องลงมากลางหัวใจ ช่างสวยงาม และอบอุ่นเหลือเกิน แม้จะต้องเจ็บ แม้จะต้องทรมาน แม้วันเวลาจะผ่านไปอีกนานแค่ไหน ไม่มีทาง ที่ฉันจะหวั่นไหว ฉันยอม ฉันยอม