ยอม

 ยอม YENTED สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ยอม YENTED

Amaj7 | B | C#m7 | C#m7 |

หยุดไม่ได้แF#m7ล้ว.. ทุกBอย่าง..Emaj7จของฉันนั้นรักC#m7เธอ..ตั้งแต่เราพบF#m7หน้าสบสายBตา..กันและกัC#m7น..

ห้ามไม่ได้แF#m7ล้ว.. หัวBใจ..จะไม่ยอEmaj7มปล่อยเธอให้ไปC#m7จากฉันแม้F#m7ต้องเจ็บสักเท่าไหBร่..แม้F#m7จะต้องแลกกับสิ่งไหBน  ฉันยEmaj7 | C#m7อม..

Amaj7 | B | Emaj7 | C#m7 |

ไม่เคยเข้าใF#m7จ  ไม่เคยรู้สึBมากมายขนEmaj7าดนี้.. มาก่อC#m7น..เมื่อเธอได้ยืF#m7น.. อยู่ในดวงตาBของฉันในตอนEmaj7 | C#m7นี้..

การได้ตกหลุF#m7มรักเธอ..Bเปรียบเป็นแสEmaj7งตะวัน..ส่องลงมาC#m7กลางหัวใจช่างสวยF#m7งาม..   Bและอบอุ่นเหลืEmaj7อเกิน..      C#m7

แม้จะต้องเจ็F#m7บ  แม้จะต้องทBรมานแม้วันเวลEmaj7า..จะผ่านไปอีกนาC#m7นแค่ไหนไม่มีF#m7ทาง..    Bที่ฉันจะหวั่Emaj7นไหว..     C#m7

* | ** |

ฉันF#m7 | Bยอม..ฉันG#m7 | C#m7ยอม..

F#m | B |Emaj7 |ยอม YENTED