บ่ฮู้ (You don't love)

 เท่ห์ อภิวัฒน์  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง บ่ฮู้ เท่ห์ อภิวัฒน์
เนื้อร้อง/ทำนอง: จินนี่ ภูไทเรียบเรียง: จินนี่ ภูไทสังกัดค่าย: บีบี.สารคามเรคคอร์ด

D F#m | Bm A |G F#m | Em A |

 D  เป็นหยังคือบ่บอF#mกให้ฮู้ Bm  เป็นหยังคือบ่บอกAให้เตรียมใจ G  คึดสิไปกะไF#mปนำเขา บ่มีคำEmสั่งลาหยังAเลย

 D  เป็นหยังคือบ่บอF#mกว่าจบ Bm  เป็นหยังคือบ่บอAกว่าเซาฮัก G  คึดสิหนีกะหนีF#mหายไป บ่หัวซEmาอ้ายสิเป็นจั่งใด๋A

 Bm  กะคนมันเบิดฮัก กะคนมันเบิF#mดใจแต่อยากสิขGอก่อนเจ้าสิไป ส่อยบอกอ้าAยแหน่

สูไปคDบกันแต่ตอนใด๋ สูไปคุBmยกันแต่ตอนใด๋สูไปขอEmแลกไอดีไลน์กันอยู่แจใด๋AสูไปหลอDยพ้อกันอยู่ไส สูมีหยัBmงกันโดนแล้วไป่สูไปฮัEmกกันแต่ตอนใด๋ อ้ายคือเหลือใจA(ที่บ่เคยฮู้เรื่อDงนี้)    (A)

 D  เป็นหยังคือบ่บอF#mกว่าจบ Bm  เป็นหยังคือบ่บอAกว่าเซาฮัก G  คึดสิหนีกะหนีF#mหายไป บ่หัวซEmาอ้ายสิเป็นจั่งใด๋A

* | ** |

D | Bm |Em | A |
D | Bm |Em | A |

* | ** | ** |

G | F#m | Em A | D |คอร์ดเพลง บ่ฮู้ เท่ห์ อภิวัฒน์

เนื้อเพลง บ่ฮู้ เท่ห์ อภิวัฒน์เป็นหยังคือบ่บอกให้ฮู้ เป็นหยังคือบ่บอกให้เตรียมใจ คึดสิไปกะไปนำเขา บ่มีคำสั่งลาหยังเลย เป็นหยังคือบ่บอกว่าจบ เป็นหยังคือบ่บอกว่าเซาฮัก คึดสิหนีกะหนีหายไป บ่หัวซาอ้ายสิเป็นจั่งใด๋ กะคนมันเบิดฮัก กะคนมันเบิดใจ แต่อยากสิขอก่อนเจ้าสิไป ส่อยบอกอ้ายแหน่ สูไปคบกันแต่ตอนใด๋ สูไปคุยกันแต่ตอนใด๋ สูไปขอแลกไอดีไลน์กันอยู่แจใด๋ สูไปหลอยพ้อกันอยู่ไส สูมีหยังกันโดนแล้วไป่ สูไปฮักกันแต่ตอนใด๋ อ้ายคือเหลือใจ (ที่บ่เคยฮู้เรื่องนี้) เป็นหยังคือบ่บอกว่าจบ เป็นหยังคือบ่บอกว่าเซาฮัก คึดสิหนีกะหนีหายไป บ่หัวซาอ้ายสิเป็นจั่งใด๋