หวง (you're mine)

 เอิ๊ต ภัทรวี  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง หวง เอิ๊ต ภัทรวี
ทำนอง/เรียบเรียง: Jamie Songเนื้อร้อง: เอิ๊ต โอ๊บ เอิง จันทร์โปรดิวเซอร์: เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการสังกัดค่าย: Muzik Move Recordsติดต่องานแสดง: 0624949583

แค่ห้ามน่ารักกับใครแบบนั้Gm7เว้นให้ฉันคนเดียCวได้ไหมเวFmaj7ลาเธอนั้นมองใคร กลัDm7วเขาจะคิดไปไกลได้ไหGm7ม  not that I can caCll you mineกลัFmaj7วว่าเธอนั้นเจอใคร..ที่ทำDm7ให้เธอนั้นเสียใจเพราGm7ะเท่าที่ฉันมองดู ก็ยังไม่เห็นCใครที่Fmaj7ไม่ว่านานแค่ไหน ก็จะไม่หวั่นDm7ไหวแค่หัGm7นมามองอยู่ไม่ไกCjust look around yoFmaj7u.  oh baDm7by

 Gm7  ก็เหมือนว่าฉันจะลืมCหายใจ   ยิ่งเธFmaj7อเข้ามา ยิ่งใกล้เท่าไร Gm7  ก็เหมือน..ฉันจะได้ยินCหัวใจฉันสั่Fmaj7

 Gm7  เพียงพบเธอ ก็ทำให้ดีทั้Cงวัน   ในทุกFmaj7 ๆ ความเป็นเธอนั้น ทำฉันให้หวั่นไหว   แค่คิGm7ดถึงเพียงรอยยิ้มเธCอนั้น ก็อุ่นไปทั้งใFmaj7

จะเก็บเธอเอาไA#maj7ว้ที่ไหน  ไม่ให้พบA7เจอใครไม่ยอDm7มให้ใครได้มองเธอไม่อยาCmกให้เธอนั้นมอF7งใครเพราะถ้A#maj7ามีใคร.. มาคิดA7กับเธอเช่นเดียวกันกับDm7 Cm Fฉันฉันเองคงทนไม่ไหวA#maj7แบบนั้น oh iA7 would cry Dm7  แต่จะไม่ทำให้เธอนั้นG7วุ่นวาย   just onGme thing wouAmld you miA#mnd   อยากขGmอแค่เรื่อC#งเดียวเท่านั้C

** |

Gm7 | C |Fmaj7 | D7 |
Gm7 | C7#9 | Fmaj7 |

* | ** |

ลองหัGm7นมามองคนไม่ไกC7#9ล..just let me lovFmaj7e youคอร์ดเพลง หวง Earth Patravee เอิ๊ต ภัทรวี

เนื้อเพลง หวง เอิ๊ต ภัทรวี Earth Patraveeแค่ห้ามน่ารักกับใครแบบนั้น เว้นให้ฉันคนเดียวได้ไหม เวลาเธอนั้นมองใคร กลัวเขาจะคิดไปไกล ได้ไหม not that I can call you mine กลัวว่าเธอนั้นเจอใครที่ทำให้เธอนั้นเสียใจ เพราะเท่าที่ฉันมองดู ก็ยังไม่เห็นใคร ที่ไม่ว่านานแค่ไหน ก็จะไม่หวั่นไหว แค่หันมามองอยู่ไม่ไกล just look around you oh baby ก็เหมือนว่าฉันจะลืมหายใจ ยิ่งเธอเข้ามา ยิ่งใกล้เท่าไร ก็เหมือนฉันจะได้ยินหัวใจฉันสั่น เพียงพบเธอ ก็ทำให้ดีทั้งวัน ในทุกๆความเป็นเธอนั้น ทำฉันให้หวั่นไหว แค่คิดถึงเพียงรอยยิ้มเธอนั้น ก็อุ่นไปทั้งใจ จะเก็บเธอเอาไว้ที่ไหน ไม่ให้พบเจอใคร ไม่ยอมให้ใครได้มองเธอ ไม่อยากให้เธอนั้นมองใคร เพราะถ้ามีใคร มาคิดกับเธอ เช่นเดียวกันกับฉัน ฉันเองคงทนไม่ไหวแบบนั้น oh i would cry แต่จะไม่ทำให้เธอนั้นวุ่นวาย just one thing would you mind อยากขอแค่เรื่องเดียวเท่านั้น ลองหันมามองคนไม่ไกล just let me love you