หวง (you're mine)

 หวง หวง (you're mine) เอิ๊ต ภัทรวี สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

หวง - เอิ๊ต ภัทรวี

แค่ห้ามน่ารักกับใครแบบนั้Gm7เว้นให้ฉันคนเดียCวได้ไหมเวFmaj7ลาเธอนั้นมองใคร กลัDm7วเขาจะคิดไปไกลได้ไหGm7ม  not that I can caCll you mineกลัFmaj7วว่าเธอนั้นเจอใคร..ที่ทำDm7ให้เธอนั้นเสียใจเพราGm7ะเท่าที่ฉันมองดู ก็ยังไม่เห็นCใครที่Fmaj7ไม่ว่านานแค่ไหน ก็จะไม่หวั่นDm7ไหวแค่หัGm7นมามองอยู่ไม่ไกCjust look around yoFmaj7u.  oh baDm7by

 Gm7  ก็เหมือนว่าฉันจะลืมCหายใจ   ยิ่งเธFmaj7อเข้ามา ยิ่งใกล้เท่าไร Gm7  ก็เหมือน..ฉันจะได้ยินCหัวใจฉันสั่Fmaj7

 Gm7  เพียงพบเธอ ก็ทำให้ดีทั้Cงวัน   ในทุกFmaj7 ๆ ความเป็นเธอนั้น ทำฉันให้หวั่นไหว   แค่คิGm7ดถึงเพียงรอยยิ้มเธCอนั้น ก็อุ่นไปทั้งใFmaj7

จะเก็บเธอเอาไA#maj7ว้ที่ไหน  ไม่ให้พบA7เจอใครไม่ยอDm7มให้ใครได้มองเธอไม่อยาCmกให้เธอนั้นมอF7งใครเพราะถ้A#maj7ามีใคร.. มาคิดA7กับเธอเช่นเดียวกันกับDm7 Cm Fฉันฉันเองคงทนไม่ไหวA#maj7แบบนั้น oh iA7 would cry Dm7  แต่จะไม่ทำให้เธอนั้นG7วุ่นวาย   just onGme thing wouAmld you miA#mnd   อยากขGmอแค่เรื่อC#งเดียวเท่านั้C

** |

Gm7 | C |Fmaj7 | D7 |
Gm7 | C7#9 | Fmaj7 |

* | ** |

ลองหัGm7นมามองคนไม่ไกC7#9ล..just let me lovFmaj7e youหวง - เอิ๊ต ภัทรวี