หยุด..เพราะเธอ

 กะลา สตริง อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง หยุดเพราะเธอ KALA กะลา
สังกัดค่าย: GMM GRAMMY

หยุGด..หัวใจ ฉันขอหยุBmด..หัวใจเพื่อเธDmอที่เป็นวันนี้Gและวันจากนี้CไปมีCmเพียงคำพูดเดียวที่อยากให้เธBmอได้จำเอาไว้Emว่าเพรAmาะเธอ..  D

G | Bm A#m |Am Bm | Cm D |

 G  วันเวลาที่ตัวฉันมี    Bm  และวันดี ๆ ที่เธอนั้นให้ Am  เป็นความทรงจำทำฉันให้เข้าใจ Cm  อะไรมันคือความหมาDยที่ต้องการ

 G  วันเวลาที่วัดใจกันมา   Bm  เธอยังยืนข้างฉันไม่ทิ้งไป Am  ยังคงเป็นเหตุผลให้หายใจ Cm  เธอคือสิ่งสุดท้ายDต่อจากนี้

หยุEmด หยุดแล้วใBmจที่มีจบสุดท้าCยตรงนี้เพื่อเธอได้ไหGจะเดิEmน..ผ่านข้ามคืBmนนี้ไปไม่ว่ามัCนต้องเจออะไรเส้นทางจะเป็นอย่างไรให้เธอD | Dรู้..

หยุGด..หัวใจ ฉันขอหยุBmด..หัวใจเพื่อเธDmอที่เป็นวันนี้Gและวันจากนี้CไปมีCmเพียงคำพูดเดียวที่อยากให้เธBmอได้จำเอาไว้Emว่าเพรAmาะเธอ(ว่ารักเธอ)..ฉันDขอหยุดใจ หยุดเอาไว้ให้กับเธออยู่ตรงนี้

G | D |

 G  และวันเวลาต่อจากนี้ไป Bm  ให้เธอมั่นใจในฉันเหมือนสัญญา Am  อะไรจะดีจะร้ายที่เข้ามา Cm  ก็ไม่มีทางที่ฉันDลังเลใจ

 G  เธอคนเดียวที่ฉันจะคงอยู่ Bm  ไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไร Am  ยังคงเป็นเหตุผลให้หายใจ Cm  เธอคือสิ่งสุดท้าDยต่อจากนี้

* | ** |

G | Bm A#m |Am | Cm D |
G | Bm A#m |Am | Cm D |

** |

D#maj7 | F | G |คอร์ดเพลง หยุด เพราะเธอ KALA กะลา

เนื้อเพลง หยุดเพราะเธอ KALA กะลาหยุดหัวใจ ฉันขอหยุดหัวใจ เพื่อเธอที่เป็นวันนี้และวันจากนี้ไป มีเพียงคำพูดเดียวที่อยากให้เธอได้จำเอาไว้ ว่าเพราะเธอ วันเวลาที่ตัวฉันมี และวันดีๆที่เธอนั้นให้ เป็นความทรงจำทำฉันให้เข้าใจ อะไรมันคือความหมายที่ต้องการ วันเวลาที่วัดใจกันมา เธอยังยืนข้างฉันไม่ทิ้งไป ยังคงเป็นเหตุผลให้หายใจ เธอคือสิ่งสุดท้ายต่อจากนี้ หยุด หยุดแล้วใจที่มี จบสุดท้ายตรงนี้เพื่อเธอได้ไหม จะเดินผ่านข้ามคืนนี้ไป ไม่ว่ามันต้องเจออะไร เส้นทางจะเป็นอย่างไรให้เธอรู้ หยุดหัวใจ ฉันขอหยุดหัวใจ เพื่อเธอที่เป็นวันนี้และวันจากนี้ไป มีเพียงคำพูดเดียวที่อยากให้เธอได้จำเอาไว้ ว่าเพราะเธอ(ว่ารักเธอ) ฉันขอหยุดใจ หยุดเอาไว้ให้กับเธออยู่ตรงนี้ และวันเวลาต่อจากนี้ไป ให้เธอมั่นใจในฉันเหมือนสัญญา อะไรจะดีจะร้ายที่เข้ามา ก็ไม่มีทางที่ฉันลังเลใจ เธอคนเดียวที่ฉันจะคงอยู่ ไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไร ยังคงเป็นเหตุผลให้หายใจ เธอคือสิ่งสุดท้ายต่อจากนี้