เอิ้นชื่อเขาให้ชิน

 เบียร์ พร้อมพงษ์ เอิ้นชื่อเขาให้ชิน Cover ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

เอิ้นชื่อเขาให้ชิน - เบียร์ พร้อมพงษ์

Cm | Dm |D# | Dm |
D# F | Dm Gm |Dm F | Gm |

กะน้อGmงเลือกเขาแล้วเด๊ะอ้ายถืกเจ้าเทDmดนแล้วเด้หล่าสถานD#ะ.. สองเฮFาคือจบกัA#

ที่บ่รับสาD#ยเมื่อเจ้าโทรหDmไลน์มGmาอ้ายบ่กล้าอ่านย่านเกิดเหตุกาD#รณ์.. เอิ้Cmนชื่อผิดคDm

ทั้งที่Gmเรื่องจริงในใจบ่มีมื้อใDmด๋ที่บ่คิดเห็นหน้าคิดขึ้นมD#า ทุกเทืFอกะน้ำตาA#หล่นสิถือว่าอ้าD#ยหมดบุญฮัDmสิอกหัGmกเพื่อเจ้าสองคนเลือกแล้Fวเจ้าอย่าสับสDmน ไปให้สุดGm | Dm F Gmฝัน

เอิ้D#นชื่อเขาให้ชิFอย่าให้เขA#าได้ยินชื่ออ้าGmบ่อยาFกลักลอบหยามใจ..ลูD#กผู้ชายด้วยกัF

หน้าที่แฟA#นที่เคยเฮ็ดกับอ้ายให้เจ้าโอDmนไปเฮ็ดกับเขาคนนั้Gmอ้าFยมันเป็น..แค่คนCmเมื่อวานDmด้โปรดลบชื่อกัFน ฮือDm.. จากทาง(Gm)ใจ

D# F | A# Gm |Cm F | Gm |Dm F | Gm |

* | ** |

ยามเจ็D#บกะให้เอิ้นชื่อเขFยามเหA#งากะเอาชื่อเขามาเอิ้Gmบ่Fได้ตั้งใจเมิน แต่ย่าD#นเจ้าเอิ้นผิดได้Fยิ่งฮู้ว่าเขA#าฮักเจ้าเหลือเกินก็อย่าได้เฮ็Dmดให้เพิ่นเสียใGmเพรFาะความเจ็บ..ของลูCmกผู้ชายอ้าDmยเข้าใจที่สุGm

เพราะตอนเจ้าเผลA#อเอิ้นชื่อเขากับอ้CmายโอDmย.. มันเจ็บส่ำใด๋.. อ้ายเข้าใจที่สุด

Cm | Dm | D# | Dm | Gm |เอิ้นชื่อเขาให้ชิน - เบียร์ พร้อมพงษ์