บุญของหมา

 ดุ่ย เชียงรัมย์  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง บุญของหมา ดุ่ย เชียงรัมย์
เนื้อร้อง/ทำนอง: คนกอซอเรียบเรียง: คนกอซอสังกัดค่าย: ลายไทยเรคคอร์ด

A# | A# |
A# | D# |A# | G# |

ฮัA#กเจ้าหลาย เว่าบ่ได้Fคนสิฮู้เขี่ยD#มหัวใจอยู่ เฮากะฮู้F บ่คู่ควรเพิ่นมัA#นไกลกันห่าง บ่มีสิFทธิ์สิฮวมทางเดินได้D#แหงนแนมเพิ่น กะเป็นบุญตFาวาสนาใจ

ไกGmลเกินสิฝัน เฮานั้Dmนอยู่ต่ำนำดินเจ้าบ่D#มีทางได้ยิน ขั่นสิฮ้อFงบอกฮักขึ้นไป.. F

สิให้หมA#าบินขึ้นฟ้า ฮู้อยู่ว่Fาเฮ็ดบ่ได้บ่มีD#ปีกบินขึ้นไป มีแต่ใFจ ใจของหมาได้แต่แนA#มดาวอยู่ไกล เขี่ยมหัวใFจเฮาไว้สาดาวนั้นควD#รอยู่เพิ่งฟ้าอยู่ให้หมFาได้แนมเบิ่ง (พอเป็นบุญA#ใจ)

A# | D# |A# | G# |
Dm | Gm |Dm | D# | F |

* | ** | ** |

อยู่ให้หมFาได้แนมเบิ่ง พอเป็นบุญA#ใจ

Gm | Dm |Gm | F |
Gm | Dm |D# | F | F | A# |คอร์ดเพลง บุญของหมา ดุ่ย เชียงรัมย์

เนื้อเพลง บุญของหมา ดุ่ย เชียงรัมย์ฮักเจ้าหลาย เว่าบ่ได้คนสิฮู้ เขี่ยมหัวใจอยู่ เฮากะฮู้ บ่คู่ควรเพิ่น มันไกลกันห่าง บ่มีสิทธิ์สิฮวมทางเดิน ได้แหงนแนมเพิ่น กะเป็นบุญตาวาสนาใจ ไกลเกินสิฝัน เฮานั้นอยู่ต่ำนำดิน เจ้าบ่มีทางได้ยิน ขั่นสิฮ้องบอกฮักขึ้นไป สิให้หมาบินขึ้นฟ้า ฮู้อยู่ว่าเฮ็ดบ่ได้ บ่มีปีกบินขึ้นไป มีแต่ใจ ใจของหมา ได้แต่แนมดาวอยู่ไกล เขี่ยมหัวใจเฮาไว้สา ดาวนั้นควรอยู่เพิ่งฟ้า อยู่ให้หมาได้แนมเบิ่ง (พอเป็นบุญใจ) อยู่ให้หมาได้แนมเบิ่ง พอเป็นบุญใจ