บุญของหมา

ดุ่ย เชียงรัมย์, แนวเพลง: ลูกทุ่ง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

บุญของหมา - ดุ่ย เชียงรัมย์

A# | A# |
A# | D# |A# | G# |

ฮัA#กเจ้าหลาย เว่าบ่ได้Fคนสิฮู้เขี่ยD#มหัวใจอยู่ เฮากะฮู้F บ่คู่ควรเพิ่นมัA#นไกลกันห่าง บ่มีสิFทธิ์สิฮวมทางเดินได้D#แหงนแนมเพิ่น กะเป็นบุญตFาวาสนาใจ

ไกGmลเกินสิฝัน เฮานั้Dmนอยู่ต่ำนำดินเจ้าบ่D#มีทางได้ยิน ขั่นสิฮ้อFงบอกฮักขึ้นไป.. F

สิให้หมA#าบินขึ้นฟ้า ฮู้อยู่ว่Fาเฮ็ดบ่ได้บ่มีD#ปีกบินขึ้นไป มีแต่ใFจ ใจของหมาได้แต่แนA#มดาวอยู่ไกล เขี่ยมหัวใFจเฮาไว้สาดาวนั้นควD#รอยู่เพิ่งฟ้าอยู่ให้หมFาได้แนมเบิ่ง (พอเป็นบุญA#ใจ)

A# | D# |A# | G# |
Dm | Gm |Dm | D# | F |

* | ** | ** |

อยู่ให้หมFาได้แนมเบิ่ง พอเป็นบุญA#ใจ

Gm | Dm |Gm | F |
Gm | Dm |D# | F | F | A# |บุญของหมา - ดุ่ย เชียงรัมย์