บทเรียนความรัก

 วุฒิ ป่าบอน ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง บทเรียนความรัก วุฒิ ป่าบอน
เนื้อร้อง/ทำนอง: วุฒิ ป่าบอนเรียบเรียง: พ็อค บิ๊กอาย

C | F |C | G |

จะ ไปสCน ไปแคร์ อะไร แค่คนมักง่Fายเจ็บแค่นี้Cคงไม่ถึงตาย แค่เลิกกับเขGเก็บดวงใจCที่มันเจ็บช้ำ..มารักษาบรรเทFมาพักกาGย พักใจ ของเรา แล้วค่อยเริ่มใหCม่

เพียงให้ใAmจเราเข้มแข็ง ได้มีแรEmงต่อสู้ไปเป็นแผFลในอกข้างซ้าย ไม่นานก็หาGย ต้องใช้เวลายังมีคAmนอีกมากมาย..ที่ถูกทำร้าEmยเพราะคำว่าเลิกAmราเก็บความเข้มแข็Fง เช็ดคราบน้ำตาแล้วลุกขึ้นมGาเดินหน้าต่อไป.. G

ก็เพราะความรัCก.. มันไม่เคEmยทำร้ายใคAmแต่คนไม่จริงใจF..เท่านั้นที่ทำร้ายGกันเจ็บในวันนี้C.. เป็นบทเรีEmยนและสอนให้จำAmต่อไปจะไม่ถลำF.. เชื่อหลงน้ำคำG..คนหลายใC

Am | Em |Dm G | C |
F | Em Am |Dm G | C |

* | ** |

ก็เพราะความรัCก.. มันไม่เคEmยทำร้ายใคAmมีแต่ไอ้คนหลายใจF.. เท่านั้นที่ทำร้ายกัGเจ็บในวันนี้C.. เป็นบทเรีEmยนและสอนให้จำAmต่อไปจะไม่ถลำF.. เชื่อหลงน้ำคำG..คนหลายใจC

** |

ต่อไปจะไม่ถลำF.. เชื่อหลงน้ำคำG.. ไอ้คนหลายใจC..ฟังเพลง - บทเรียนความรัก วุฒิ ป่าบอน - YouTube

เนื้อเพลง บทเรียนความรัก วุฒิ ป่าบอนจะ ไปสน ไปแคร์ อะไร แค่คนมักง่าย เจ็บแค่นี้คงไม่ถึงตาย แค่เลิกกับเขา เก็บดวงใจที่มันเจ็บช้ำมารักษาบรรเทา มาพักกาย พักใจ ของเรา แล้วค่อยเริ่มใหม่ เพียงให้ใจเราเข้มแข็ง ได้มีแรงต่อสู้ไป เป็นแผลในอกข้างซ้าย ไม่นานก็หาย ต้องใช้เวลา ยังมีคนอีกมากมายที่ถูกทำร้ายเพราะคำว่าเลิกรา เก็บความเข้มแข็ง เช็ดคราบน้ำตา แล้วลุกขึ้นมาเดินหน้าต่อไป ก็เพราะความรัก มันไม่เคยทำร้ายใคร แต่คนไม่จริงใจเท่านั้นที่ทำร้ายกัน เจ็บในวันนี้ เป็นบทเรียนและสอนให้จำ ต่อไปจะไม่ถลำ เชื่อหลงน้ำคำคนหลายใจ ก็เพราะความรัก มันไม่เคยทำร้ายใคร มีแต่ไอ้คนหลายใจ เท่านั้นที่ทำร้ายกัน เจ็บในวันนี้ เป็นบทเรียนและสอนให้จำ ต่อไปจะไม่ถลำ เชื่อหลงน้ำคำคนหลายใจ ต่อไปจะไม่ถลำ เชื่อหลงน้ำคำ ไอ้คนหลายใจ