โบกใหญ่ๆ

  ตั๊กแตน ชลดา   หมอลำ   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง โบกใหญ่ๆ ตั๊กแตน ชลดา
เนื้อร้อง/ทำนอง: อ.สุริยันต์ ปากศรีเรียบเรียง: อ.สวัสดิ์ สารคามติดต่องานแสดง: 0890185555

Dm |

Dm | Dm |Dm | Dm |
Dm | Dm |Dm | Dm |
Am | Am |Am | Dm |

Dm | Dm |Dm | Dm | Dm |

Dm | A# C |Dm | A# C |
Dm | A# |Gm | C |Dm | Dm |

มาปลดปล่Amอยความ เหงCา เศร้า เซ็Dmกระโดดตัว เด้Dmง ๆ ๆ ๆ ๆ ใส่เสียงเพCลงเฮฮAmประสาผู้บ่Dmาวหาเอาใหม่กะได้ดอกหนGmสิ่งที่เสียไDmปถือว่าทานให้หมGmผิดพลาดธรรมดCา  ยกยอมAmาเป็นDmครู   A# C | Dm

หมู่เอ๊ย เสี่ยวเอ๊Dmย จัดมาเลยให้เฮาจักโบDmสิออกฮ้อนออกโยDmก ๆ ๆ โศกเศร้Cาให้มันหล่นขูAmผู้ซายหลายใDmจ ฟักใส่ไหไปฝังโลดGmสูอยู่นี่มีเฮDmา มีแต่เฮา เพื่อนตาย เพื่อนรู้Gmจัดชุดใหญ่มาดูC๋.. หมู่เอ๊Amย..ให้Dmใว    A# C | Dm

โบกใหญ่ ๆ โบกใหญ่ ๆA#โบกใหญ่ ๆC ขอโบกใหญ่ ๆDmโบกใหญ่ ๆ โบกใหญ่ ๆA#โบกใหญ่ ๆC ขอโบกใหญ่ ๆDm  ใหญ่ ๆ ๆ ๆ

ไหลลงคอดังโจ๊ก ๆDm  บริโภค ลึดดังเอืDmอกตาเหลืFอก ตาดอGmน ถอนช้ำCด้วยดีกรีFมื้อนี้สิขอจ๊วDmด  งานนี้สิขอจ้Dmาดคืนนี้สิขอ จ้าDmว ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ หย่าวหน้CาเวทีFดนตDmรีรถแGmห่ ดีคักแหDmน่ เล่นแซบลูกพี่GmขอออกลีลDmา ลืมหน้าผู้ชายบ่ดีGmหนีตายใสกะไปโลCด เอาไปโผดเอาไปโผด โผด ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆสิขอโสAmด..เฝ้าDmไห   A# C | Dm

ออกปลดปล่Dmอย ความหงอยความเหDmงากระโดดตัวเด้Dmา ๆ ๆ ๆ ๆ ให้ความเศร้CาหลุดไAmสร้างความชื่นบาDmน บ่เคยย้านผู้ใด๋สีใหGmญ่ทำลายความช้ำDmที่กำเริบเสิบสานฝังใGmดับความทุกข์ด้วยโบกใหญ่ ๆC ใหญ่ ๆใหญ่ๆ ใหญ่ๆ ใหญ่ๆ ใหญ่ๆๆ อ๊าว!หนีไปไAmสกะไปโลDm

Dm | Dm |Dm | Dm | Dm |
Dm | A# C |Dm | A# C |
Dm | A# |Gm | C |Dm | Dm |

* | ** | *** |

Dm | A# C |Dm | A# C |
Dm | A# |Gm | C |Dm | Dm |คอร์ดเพลง โบกใหญ่ๆ ตั๊กแตน ชลดา

เนื้อเพลง โบกใหญ่ๆ ตั๊กแตน ชลดามาปลดปล่อยความ เหงา เศร้า เซ็ง กระโดดตัว เด้งๆๆๆๆใส่เสียงเพลงเฮฮา ประสาผู้บ่าวหาเอาใหม่กะได้ดอกหนา สิ่งที่เสียไปถือว่าทานให้หมา ผิดพลาดธรรมดา ยกยอมาเป็นครู หมู่เอ๊ย เสี่ยวเอ๊ย จัดมาเลยให้เฮาจักโบก สิออกฮ้อนออกโยกๆๆโศกเศร้าให้มันหล่นขู ผู้ซายหลายใจ ฟักใส่ไหไปฝังโลดสู อยู่นี่มีเฮา มีแต่เฮา เพื่อนตาย เพื่อนรู้ จัดชุดใหญ่มาดู๋ หมู่เอ๊ยให้ใว โบกใหญ่ๆโบกใหญ่ๆโบกใหญ่ๆขอโบกใหญ่ๆโบกใหญ่ๆโบกใหญ่ๆโบกใหญ่ๆขอโบกใหญ่ๆใหญ่ๆๆๆไหลลงคอดังโจ๊กๆบริโภค ลึดดังเอือก ตาเหลือก ตาดอน ถอนช้ำด้วยดีกรี มื้อนี้สิขอจ๊วด งานนี้สิขอจ้าด คืนนี้สิขอ จ้าวๆๆๆๆๆหย่าวหน้าเวที ดนตรีรถแห่ ดีคักแหน่ เล่นแซบลูกพี่ ขอออกลีลา ลืมหน้าผู้ชายบ่ดี หนีตายใสกะไปโลด เอาไปโผด เอาไปโผด โผดๆๆๆๆๆๆๆสิขอโสดเฝ้าไห ออกปลดปล่อย ความหงอยความเหงา กระโดดตัวเด้าๆๆๆๆให้ความเศร้าหลุดไป สร้างความชื่นบาน บ่เคยย้านผู้ใด๋สีใหญ่ ทำลายความช้ำที่กำเริบเสิบสานฝังใจ ดับความทุกข์ด้วยโบกใหญ่ๆใหญ่ๆใหญ่ๆใหญ่ๆใหญ่ๆใหญ่ๆๆอ๊าว! หนีไปไสกะไปโลด