บ่ได้ใจดีเด้อค่ะ

 มีนตรา อินทิรา ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง บ่ได้ใจดีเด้อค่ะ มีนตรา อินทิรา
เนื้อร้อง: ตุ๋ย ด๊ะดาดทำนอง: กฤติน อมฤกเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: จิรศักดิ์ ปานพุ่มสังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์ติดต่องานแสดง: 0854847345

G#m E | F# G#m |
G#m E | F# D# |

G#m | G#m |E | F# |
G#m | G#m |E | F# |

กะมีG#mแต่ผู้คงเนาะสูG#mเขาเว้าอิหยังกะฮู้G#m มักเว้าพื้นส่นหล่G#mบ่อยากสิพG#mาก แต่ว่าทนมาดG#mเดี๋ยวๆๆๆ เดี๋ยวโดEน..ตบปากสักวัF#

บ่มีG#mเวียกสิเฮ็ดแล้วติ๊G#mไปเล่า ผู้นั้น ผู้นี้G#m ว่าเฮาใกล้สิเลิกกัG#mกะมันเป็นเรื่อG#mงเฮาสองคนท่อนั้G#mแล้วมี ฮักกัน งอนกัEน มันหนักหัวผู้ใด๋F#

จั๊กแม่นหยังดอEก เคยบอก เคยเตืF#อน บ่ฟังสิให้เว้Eาหยัง กะด้อ กะเดี้F#

หนีแหน้น้G#mา หนีแหน่น้า หนีแหน่น้Eอย่ามาสำมะแจF#ะ ซุมปากแปเว้าเป็G#mเซาเว้าสG#mา เซาเว้าสา เซาเว้าสEอย่า มาเซาะ มาแซF#ะ ข่อยบ่แม่นหมู่เล่G#m(เห็นหน้าตF#าจั่งซี่..D# บ่ได้ใจดีเด้อค่(G#m)ะ)

G#m | G#m |E | F# |

กะมีG#mแต่ผู้ฮู้ดี ๆG#mคือมักไปหาปากดีG#m ฉอด ๆ เรื่องชาวบ้าG#mเรื่องของจะขอG#mง เอาให้รอดแล้วกัG#mมาเสี้ยมให้คนผิดกัEน มันม่วนหลายซั่นติ๊F#

* | ** |

G#m | G#m |E | F# |
G#m | G#m |E | F# |

จั๊กแม่นหยังดอEก เคยบอก เคยเตืF#อน บ่ฟังข่อยล่ะซัEง ซัง ซัง ซังF# | F#เด้.. . . .

** | ** |ฟังเพลง - บ่ได้ใจดีเด้อค่ะ มีนตรา อินทิรา - YouTube

เนื้อเพลง บ่ได้ใจดีเด้อค่ะ มีนตรา อินทิรากะมีแต่ผู้คงเนาะสู เขาเว้าอิหยังกะฮู้ มักเว้าพื้นส่นหล่น บ่อยากสิพาก แต่ว่าทนมาดน เดี๋ยวๆๆๆเดี๋ยวโดนตบปากสักวัน บ่มีเวียกสิเฮ็ดแล้วติ๊ ไปเล่า ผู้นั้น ผู้นี้ ว่าเฮาใกล้สิเลิกกัน กะมันเป็นเรื่องเฮาสองคนท่อนั้น แล้วมี ฮักกัน งอนกัน มันหนักหัวผู้ใด๋ จั๊กแม่นหยังดอก เคยบอก เคยเตือน บ่ฟัง สิให้เว้าหยัง กะด้อ กะเดี้ย หนีแหน้น้า หนีแหน่น้า หนีแหน่น้า อย่ามาสำมะแจะ ซุมปากแปเว้าเป็น เซาเว้าสา เซาเว้าสา เซาเว้าสา อย่า มาเซาะ มาแซะ ข่อยบ่แม่นหมู่เล่น (เห็นหน้าตาจั่งซี่ บ่ได้ใจดีเด้อค่ะ) กะมีแต่ผู้ฮู้ดีๆคือมักไปหาปากดี ฉอดๆเรื่องชาวบ้าน เรื่องของจะของ เอาให้รอดแล้วกัน มาเสี้ยมให้คนผิดกัน มันม่วนหลายซั่นติ๊ จั๊กแม่นหยังดอก เคยบอก เคยเตือน บ่ฟัง ข่อยล่ะซัง ซัง ซัง ซังเด้