บ่ได้ใจดีเด้อค่ะ

มีนตรา อินทิรา, แนวเพลง: ลูกทุ่ง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

บ่ได้ใจดีเด้อค่ะ - มีนตรา อินทิรา

G#m E | F# G#m |
G#m E | F# D# |

G#m | G#m |E | F# |
G#m | G#m |E | F# |

กะมีG#mแต่ผู้คงเนาะสูG#mเขาเว้าอิหยังกะฮู้G#m มักเว้าพื้นส่นหล่G#mบ่อยากสิพG#mาก แต่ว่าทนมาดG#mเดี๋ยวๆๆๆ เดี๋ยวโดEน..ตบปากสักวัF#

บ่มีG#mเวียกสิเฮ็ดแล้วติ๊G#mไปเล่า ผู้นั้น ผู้นี้G#m ว่าเฮาใกล้สิเลิกกัG#mกะมันเป็นเรื่อG#mงเฮาสองคนท่อนั้G#mแล้วมี ฮักกัน งอนกัEน มันหนักหัวผู้ใด๋F#

จั๊กแม่นหยังดอEก เคยบอก เคยเตืF#อน บ่ฟังสิให้เว้Eาหยัง กะด้อ กะเดี้F#

หนีแหน้น้G#mา หนีแหน่น้า หนีแหน่น้Eอย่ามาสำมะแจF#ะ ซุมปากแปเว้าเป็G#mเซาเว้าสG#mา เซาเว้าสา เซาเว้าสEอย่า มาเซาะ มาแซF#ะ ข่อยบ่แม่นหมู่เล่G#m(เห็นหน้าตF#าจั่งซี่..D# บ่ได้ใจดีเด้อค่(G#m)ะ)

G#m | G#m |E | F# |

กะมีG#mแต่ผู้ฮู้ดี ๆG#mคือมักไปหาปากดีG#m ฉอด ๆ เรื่องชาวบ้าG#mเรื่องของจะขอG#mง เอาให้รอดแล้วกัG#mมาเสี้ยมให้คนผิดกัEน มันม่วนหลายซั่นติ๊F#

* | ** |

G#m | G#m |E | F# |
G#m | G#m |E | F# |

จั๊กแม่นหยังดอEก เคยบอก เคยเตืF#อน บ่ฟังข่อยล่ะซัEง ซัง ซัง ซังF# | F#เด้.. . . .

** | ** |บ่ได้ใจดีเด้อค่ะ - มีนตรา อินทิรา