บ่ไฮโซ

แจ็ค ลูกอีสาน บุ๊ค ศุภกาญจน์ ลูกทุ่ง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

บ่ไฮโซ - บุ๊ค ศุภกาญจน์ x แจ็ค ลูกอีสาน

อ้ายบ่ได้ขี่C#mเฟอร์ลาลี่ สูบยาAมาโบโลบ่ได้แต่งEโตโก้ นุ้งเสื้อBเหน็บใน

C#m | A |E | B |

บ่ได้เฮียC#mนหนังสื่อจบปริญญาบ่ได้มีAความฮู้คือจังครูบาปากกEา.. บ่เคยBจับ

บ่ได้มีC#mสูทใส่ ไท่บ่ได้ผูกมีแต่เสื้อAโตเก่า พร้อมกับรถไถฮ้าง ๆEพอได้แล่นลงBท่ง

กะคงคือจั่C#mงดอกฟ้า ไผสิมาแนมหยังหมาวัดมันห่างไกAลกันคัก อ้ายมันพอกาว ๆเจ้าได้สวEมกุดชี่ แต่อ้ายได้สุบแค่ซ้างดาวเฮียงกับขวดBเหล้าขาว มันเทียบเขาบ่Bได้..  G#

อ้ายบ่ได้ขี่C#mเฟอร์ลาลี่ สูบยาAมาโบโลบ่ได้แต่งEโตโก้ นุ้งเสื้อBเหน็บในก็เป็นแค่คC#mนธรรมดา นอนนาAเลี้ยงไก่กะมีแต่Eหัวใจ.. บ้าน ๆBคงบ่เหมาะกับไฮโซอย่างเจ้า

C#m | A |E | B |
C#m A | E B |C#m A | E | B |

เจ้ามัC#mนระดับไฮโซ แต่ว่าโตอ้าAยโกโรโกโสพ้อหน้Eาแต่ในวงไฮโล กับวงเหล้าขาBวสองซาวดีกรีอย่าเว้C#mาไปเรื่องผู้สาว เพราะว่าโตอ้ายAนั้นบ่เคยมีบ่มีE.. บ่มีไผBเอา.. กะหย้อนว่าเฮานั้นมีบ่พอ..

C#m | A |E | B |

* | ** |

C#m | A |E | B |

มันบ่เหมาะกับไฮโซดอกบ่ไฮโซ - บุ๊ค ศุภกาญจน์ x แจ็ค ลูกอีสาน