บ่ไฮโซ

 แจ็ค ลูกอีสาน บุ๊ค ศุภกาญจน์ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง บ่ไฮโซ บุ๊ค ศุภกาญจน์ x แจ็ค ลูกอีสาน
เนื้อร้อง/ทำนอง: บุ๊ค ศุภกาญจน์, แจ็ค ลูกอีสานเรียบเรียง: บ่าวเบส หัวหน้าเด็กน้อยสังกัดค่าย: บังเอิญ มิวสิคติดต่องานแสดง: 0821261623

อ้ายบ่ได้ขี่C#mเฟอร์ลาลี่ สูบยาAมาโบโลบ่ได้แต่งEโตโก้ นุ้งเสื้อBเหน็บใน

C#m | A |E | B |

บ่ได้เฮียC#mนหนังสื่อจบปริญญาบ่ได้มีAความฮู้คือจังครูบาปากกEา.. บ่เคยBจับ

บ่ได้มีC#mสูทใส่ ไท่บ่ได้ผูกมีแต่เสื้อAโตเก่า พร้อมกับรถไถฮ้าง ๆEพอได้แล่นลงBท่ง

กะคงคือจั่C#mงดอกฟ้า ไผสิมาแนมหยังหมาวัดมันห่างไกAลกันคัก อ้ายมันพอกาว ๆเจ้าได้สวEมกุดชี่ แต่อ้ายได้สุบแค่ซ้างดาวเฮียงกับขวดBเหล้าขาว มันเทียบเขาบ่Bได้..  G#

อ้ายบ่ได้ขี่C#mเฟอร์ลาลี่ สูบยาAมาโบโลบ่ได้แต่งEโตโก้ นุ้งเสื้อBเหน็บในก็เป็นแค่คC#mนธรรมดา นอนนาAเลี้ยงไก่กะมีแต่Eหัวใจ.. บ้าน ๆBคงบ่เหมาะกับไฮโซอย่างเจ้า

C#m | A |E | B |
C#m A | E B |C#m A | E | B |

เจ้ามัC#mนระดับไฮโซ แต่ว่าโตอ้าAยโกโรโกโสพ้อหน้Eาแต่ในวงไฮโล กับวงเหล้าขาBวสองซาวดีกรีอย่าเว้C#mาไปเรื่องผู้สาว เพราะว่าโตอ้ายAนั้นบ่เคยมีบ่มีE.. บ่มีไผBเอา.. กะหย้อนว่าเฮานั้นมีบ่พอ..

C#m | A |E | B |

* | ** |

C#m | A |E | B |

มันบ่เหมาะกับไฮโซดอกฟังเพลง - บ่ไฮโซ บุ๊ค ศุภกาญจน์ x แจ็ค ลูกอีสาน - YouTube

เนื้อเพลง บ่ไฮโซ บุ๊ค ศุภกาญจน์ x แจ็ค ลูกอีสานอ้ายบ่ได้ขี่เฟอร์ลาลี่ สูบยามาโบโล บ่ได้แต่งโตโก้ นุ้งเสื้อเหน็บใน บ่ได้เฮียนหนังสื่อจบปริญญา บ่ได้มีความฮู้คือจังครูบา ปากกา บ่เคยจับ บ่ได้มีสูทใส่ ไท่บ่ได้ผูก มีแต่เสื้อโตเก่า พร้อมกับรถไถฮ้างๆพอได้แล่นลงท่ง กะคงคือจั่งดอกฟ้า ไผสิมาแนมหยังหมาวัด มันห่างไกลกันคัก อ้ายมันพอกาวๆเจ้าได้สวมกุดชี่ แต่อ้ายได้สุบแค่ซ้างดาว เฮียงกับขวดเหล้าขาว มันเทียบเขาบ่ได้ อ้ายบ่ได้ขี่เฟอร์ลาลี่ สูบยามาโบโล บ่ได้แต่งโตโก้ นุ้งเสื้อเหน็บใน ก็เป็นแค่คนธรรมดา นอนนาเลี้ยงไก่ กะมีแต่หัวใจ บ้านๆคงบ่เหมาะกับไฮโซอย่างเจ้า เจ้ามันระดับไฮโซ แต่ว่าโตอ้ายโกโรโกโส พ้อหน้าแต่ในวงไฮโล กับวงเหล้าขาวสองซาวดีกรี อย่าเว้าไปเรื่องผู้สาว เพราะว่าโตอ้ายนั้นบ่เคยมี บ่มี บ่มีไผเอา กะหย้อนว่าเฮานั้นมีบ่พอ มันบ่เหมาะกับไฮโซดอก