มีเธอ...เกินพอ

  โบวี่   สตริง   อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง มีเธอ เกินพอ โบวี่ สโรชา เย็นใส
สังกัดค่าย: RS

Am | D |G | E |
Am | D |G | G |

ยามที่ฉันAmเหน็ดเหนื่อย ไม่มีDแรงใจแค่ได้น้ำGสักแก้ว..จากเธEอ..ยามที่ฉันAmเหม่อ ๆ ก็ยังDมีเธอปลอบโยนหัวGใจ

ถ้าใครถามAmว่าเรา..นั้นเป็นDอะไรตอบไม่ได้Gจริง ๆ ไม่รู้Eเหมือนกันก็ไม่Amเคยพูด และDไม่ต้องการ คิดถึงGเธอ..G7

แค่ขอมีเธออย่างนี้C เรื่อย ๆ ไปDสุดท้ายลงเอยแบบไหBmน.. ไม่สำEคัญขอAmแค่ตอนนี้..ให้ฉันDยังมีเธอ..อยู่ข้างG ๆ ก็พอความรักมันมีหลากหลาCย..แง่มุDและนี่คือมุมที่ฉัBmน..ว่าลงตัวEแล้วคนเหงAmาที่ว่างเปล่า วันนี้Dมีเธอแคร์ ก็มากพอGแล้วใจ

Am | D |G | E |
Am | D |G | G |

ไม่คาดหวัAmงอะไร..ให้มันDเกินตัวได้เท่านี้G เกินพอใจแล้Eว..กับชีวิตAmงง ๆ มีเธDอดูแล มันก็ชื่นGใจ

นอนมองฟ้าAmเงียบ ๆ  หันมอDงตากันความสุขนั้นGง่าย ๆ แต่ฉันEว่าใช่ไม่ต้อAmงมากมาย แค่นี้Dเกินพอ ที่รับGมา    G7

** | ** |

ความเหงAmาที่ว่างเปล่าวันนี้Dมีเธอแคร์ ก็มากพอGแล้วใจ..คอร์ดเพลง มีเธอ เกินพอ โบวี่ สโรชา เย็นใส

เนื้อเพลง มีเธอ เกินพอ โบวี่ สโรชา เย็นใสยามที่ฉันเหน็ดเหนื่อย ไม่มีแรงใจ แค่ได้น้ำสักแก้วจากเธอ ยามที่ฉันเหม่อๆก็ยังมีเธอปลอบโยนหัวใจ ถ้าใครถามว่าเรานั้นเป็นอะไร ตอบไม่ได้จริงๆไม่รู้เหมือนกัน ก็ไม่เคยพูด และไม่ต้องการ คิดถึงเธอ แค่ขอมีเธออย่างนี้ เรื่อยๆไป สุดท้ายลงเอยแบบไหน ไม่สำคัญ ขอแค่ตอนนี้ให้ฉันยังมีเธออยู่ข้างๆก็พอ ความรักมันมีหลากหลายแง่มุม และนี่คือมุมที่ฉันว่าลงตัวแล้ว คนเหงาที่ว่างเปล่า วันนี้มีเธอแคร์ ก็มากพอแล้วใจ ไม่คาดหวังอะไรให้มันเกินตัว ได้เท่านี้ เกินพอใจแล้ว กับชีวิตงงๆมีเธอดูแล มันก็ชื่นใจ นอนมองฟ้าเงียบๆหันมองตากัน ความสุขนั้นง่ายๆแต่ฉันว่าใช่ ไม่ต้องมากมาย แค่นี้เกินพอ ที่รับมา ความเหงาที่ว่างเปล่า วันนี้มีเธอแคร์ ก็มากพอแล้วใจ