บักหน้าโง่ (ບັກຫນ້າໂງ່)

  เน็ค นฤพล   Naked EYE   สตริง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง บักหน้าโง่ Naked EYE เน็คเก็ท อ้าย
เนื้อร้อง: ณัฐพงศ์ สารบุตรทำนอง: เหมือนเพชร อำมะระเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: ชิตกร ปิติธีรเศรษฐ์สังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์ติดต่องานแสดง: 0854847345

C#m | A |C#m | A |

เธออยู่หม่องใC#mด๋  คิดฮอดเสียงเธอแท้เด้A..เธออยู่กับไC#mผ  คิดฮอดฮอยกอดแท้เด้A..สิ่งที่เจ้าขอC#mงเคยใช้ กะยังวางไว้คือเก่Aาบ่เคยถิ่มเทรูปเฮากะยัC#mงคงใช้ แม้ความฮักเฮาสิเพA..

เป็นเพราะฉัEนที่เฮ็ดให้เธอBเสียใจบ่เคยใส่ใจคนฮัC#mก จนสุดท้ายเหลือโตคนเดีBยว

คิดฮอดเจ้าหลEาย  จากผู้ชายที่มันเคยโC#mง่จากคนที่เคยเห็นแก่Aโต มันเคยโง่เฮ็ดให้เจ้าBถิ่มไปเธอให้ฮักแEท้  แต่ว่าฉันดูแลบ่ไC#mด้อยากย้อนเวลาไปแก้Aไข..แต่คงเฮ็ดBได้เพียงแค่ฝั(E)น..

บ่เคยมีไC#mผ.. มาแทนเจ้าได้อีหAลี..ให้ดนส่ำใด๋C#m.. กะมีแต่เธอคนดี.A.ตั้งแต่เธอทิ้C#mงกันไป ภาวะหัวใจของฉัAนบ่ค่อยจะดีมันคอยเรียกร้อC#mงให้เธอ..คืนมาหากันสักทีA

เป็นเพราะฉัEนนั้นเฮ็ดให้เธอBเสียใจบ่เคยใส่ใจคนฮัC#mก จนสุดท้ายเหลือโตคนเดีBยว

** |

 C#m  ขอโทษที่เฮาเคยเฮ็ด..ให้เธอต้องเจ็บแต่ก่อน A  เพิ่งสำนึกได้กะตอน..ที่เธอบ่กลับคืนมา C#m  จะมีใครเหยียบซ้ำ หรือว่าสิสมน้ำหน้า กAะยอBม..

C#m E | A B |

** | ** |คอร์ดเพลง บักหน้าโง่ (ບັກຫນ້າໂງ່) Naked EYE เน็คเก็ท อ้าย

เนื้อเพลง บักหน้าโง่ Naked EYE เน็คเก็ทอ้ายเธออยู่หม่องใด๋ คิดฮอดเสียงเธอแท้เด้ เธออยู่กับไผ คิดฮอดฮอยกอดแท้เด้ สิ่งที่เจ้าของเคยใช้ กะยังวางไว้ คือเก่าบ่เคยถิ่มเท รูปเฮากะยังคงใช้ แม้ความฮักเฮาสิเพ เป็นเพราะฉันที่เฮ็ดให้เธอเสียใจ บ่เคยใส่ใจคนฮัก จนสุดท้ายเหลือโตคนเดียว คิดฮอดเจ้าหลาย จากผู้ชายที่มันเคยโง่ จากคนที่เคยเห็นแก่โต มันเคยโง่เฮ็ดให้เจ้าถิ่มไป เธอให้ฮักแท้ แต่ว่าฉันดูแลบ่ได้ อยากย้อนเวลาไปแก้ไข แต่คงเฮ็ดได้เพียงแค่ฝัน บ่เคยมีไผ มาแทนเจ้าได้อีหลี ให้ดนส่ำใด๋ กะมีแต่เธอคนดี ตั้งแต่เธอทิ้งกันไป ภาวะหัวใจของฉันบ่ค่อยจะดี มันคอยเรียกร้องให้เธอคืนมาหากันสักที เป็นเพราะฉันนั้นเฮ็ดให้เธอเสียใจ บ่เคยใส่ใจคนฮัก จนสุดท้ายเหลือโตคนเดียว ขอโทษที่เฮาเคยเฮ็ดให้เธอต้องเจ็บแต่ก่อน เพิ่งสำนึกได้กะตอนที่เธอบ่กลับคืนมา จะมีใครเหยียบซ้ำ หรือว่าสิสมน้ำหน้า กะยอม