บรรลุนิติภาวะ

  เนสกาแฟ ศรีนคร   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง บรรลุนิติภาวะ เนสกาแฟ ศรีนคร
เนื้อร้อง/ทำนอง: ยุ้ย มานะศักดิ์เรียบเรียง/ดนตรี: จินนี่ ภูไทสังกัดค่าย: เออน่า เรคคอร์ดติดต่องานแสดง: 0650959222, 0833512747, 081975823

Am | Am |G | G |F | C |G | G |
F | F |C | C |G | G |Am | Am |

คืนนี้AmบรรลุนิติภาวAmแล้วนะจ้Gะ เธอรู้ยัGง..ขอเพลFงแฮปปี้เบิร์ดเดย์Cดัง ๆให้โต๊Gะข้าง ๆ เผิ่นG | Gฮู้..

ตอนนี้Am ยังโสด ยังซิง นะคAmมีบ่พ่อพรGะจักคนสนใจGรับเอาไปFเลี้ยงดู รับรอCงสิติดใจสิบ่ไห้G บ่งอล บ่งอแงG

บ่ต้องคิดยาAmกนำเรื่องพ่อแม่หนูใหAmญ่เป็นสาวแล้วแม่ตัดสินใจGเองได้..ทุกอย่G | Gาง..

หนูAmบรรลุนิติภาวAmอยากสิไปFเมาซะกับไFอาจสิกลัCบดึกแหน่ กะอย่าด่าCหนูหลายให้เวลาGส่วนตัวหนูแหน่แหGม..

หนูAmบรรลุนิติภาวAmขั่นมีผู้บ่าFวจักคนมาฝากแFม่กะเคารพCการตัดสินใจหนูแหCน่กะ อย่าฮ้าGย อย่าด่า..Gหนูใหญ่เป็นสาวแล้Amว..

คืนนี้Amยังเหลือคนโสดบ่คAmเขยิบเข้ามGาฉลองนำกันบ่Gคั่นว่าแล้Fวจากนี้ บ่มีหม่อCงไปต่อสิไปGนำน้องบ่G..

* | ** | *** |

Am | Am |G | G |F | C |G | G |
F | F |C | C |G | G |Am | Am |

** | *** |

** | *** |

F | F |C | C |G | G |Am | Am | Am |ฟังเพลง - บรรลุนิติภาวะ เนสกาแฟ ศรีนคร - YouTube

เนื้อเพลง บรรลุนิติภาวะ เนสกาแฟ ศรีนครคืนนี้บรรลุนิติภาวะ แล้วนะจ้ะ เธอรู้ยัง ขอเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์ดังๆให้โต๊ะข้างๆเผิ่นฮู้ ตอนนี้ ยังโสด ยังซิง นะคะ มีบ่พ่อพระจักคนสนใจ รับเอาไปเลี้ยงดู รับรองสิติดใจ สิบ่ไห้ บ่งอล บ่งอแง บ่ต้องคิดยากนำเรื่องพ่อแม่ หนูใหญ่เป็นสาวแล้วแม่ ตัดสินใจเองได้ทุกอย่าง หนูบรรลุนิติภาวะ อยากสิไปเมาซะกับไผ อาจสิกลับดึกแหน่ กะอย่าด่าหนูหลาย ให้เวลาส่วนตัวหนูแหน่แหม หนูบรรลุนิติภาวะ ขั่นมีผู้บ่าวจักคนมาฝากแม่ กะเคารพการตัดสินใจหนูแหน่ กะ อย่าฮ้าย อย่าด่า หนูใหญ่เป็นสาวแล้ว คืนนี้ยังเหลือคนโสดบ่คะ เขยิบเข้ามาฉลองนำกันบ่ คั่นว่าแล้วจากนี้ บ่มีหม่องไปต่อ สิไปนำน้องบ่