บางคน

 แต้ ศิลา บางคน สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

บางคน - แต้ ศิลา

F | F |

บาFงคนยอมเจ็บ เพื่อที่จะยื้Fอ..บาFงคนยอมซื่อบื้อ เพื่อที่จะรักCษา

บาDmงคนยอมโง่ เพื่อแค่ขอAmต่อเวลาบางคนA#ยอมเสียน้ำตCเพราะไม่อยากเสียคFนที่รักไป..

เมื่อฉันกลายเป็นอีกคA#น..ที่ต้องเจFเมื่อฉันคือคนที่เธA#อ..ไม่อยากมีFไว้ไขว่คว้าเธอมายิ่งเหมืA#อน..ช่างห่างไกF

ไม่รู้อย่างไGmร.. ให้เธอมาเห็นใAmฉันนี้คงทนไม่ไหGmหากชีวิตA#ฉันไม่มีเธCออีกต่อFไป

บาFงคราวก็ท้อเกินที่จะรั้FบาFงครั้ง ก็คิดว่าควรต้องตัดCใจ

บาDmงคราก็คิดว่าฉันต้องอดAmทนให้ได้บางเวลA#าไม่รู้ว่าอยู่หรือตาCย..ดีกว่ากัF

* | ** |

A# | F |A# | F |
A# | F |Gm | Am |
Gm | A# C |F | G |

เมื่อฉันกลายเป็นอีกคCน..ที่ต้องเจGเมื่อฉันคือคนที่เธCอ..ไม่อยากมีGไว้ไขว่คว้าเธอมายิ่งเหมืCอน..ช่างห่างไกG

ไม่รู้อย่างไAmร.. ให้เธอมาเห็นใBmฉันนี้คงทนไม่ไหAmหากชีวิตCฉันไม่มีเธDออีกต่อไปG

ไม่รู้อย่างไAmร.. ให้เธอมาเห็นใBmฉันนี้คงทนไม่ไหAmหากชีวิตCฉันไม่มีเธDอ ฉันคงขาดใGจ..บางคน - แต้ ศิลา