บางคน

 แต้ ศิลา สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง บางคน แต้ ศิลา
เนื้อร้อง/ทำนอง: ภานุวัฒน์ ศรีชัยเรียบเรียง: เจษฎา กงจักร์ (ปอง ฟีดแบค)โปรดิวเซอร์: เจษฎา กงจักร์ติดต่องานแสดง: 0867197750

F | F |

บาFงคนยอมเจ็บ เพื่อที่จะยื้Fอ..บาFงคนยอมซื่อบื้อ เพื่อที่จะรักCษา

บาDmงคนยอมโง่ เพื่อแค่ขอAmต่อเวลาบางคนA#ยอมเสียน้ำตCเพราะไม่อยากเสียคFนที่รักไป..

เมื่อฉันกลายเป็นอีกคA#น..ที่ต้องเจFเมื่อฉันคือคนที่เธA#อ..ไม่อยากมีFไว้ไขว่คว้าเธอมายิ่งเหมืA#อน..ช่างห่างไกF

ไม่รู้อย่างไGmร.. ให้เธอมาเห็นใAmฉันนี้คงทนไม่ไหGmหากชีวิตA#ฉันไม่มีเธCออีกต่อFไป

บาFงคราวก็ท้อเกินที่จะรั้FบาFงครั้ง ก็คิดว่าควรต้องตัดCใจ

บาDmงคราก็คิดว่าฉันต้องอดAmทนให้ได้บางเวลA#าไม่รู้ว่าอยู่หรือตาCย..ดีกว่ากัF

* | ** |

A# | F |A# | F |
A# | F |Gm | Am |
Gm | A# C |F | G |

เมื่อฉันกลายเป็นอีกคCน..ที่ต้องเจGเมื่อฉันคือคนที่เธCอ..ไม่อยากมีGไว้ไขว่คว้าเธอมายิ่งเหมืCอน..ช่างห่างไกG

ไม่รู้อย่างไAmร.. ให้เธอมาเห็นใBmฉันนี้คงทนไม่ไหAmหากชีวิตCฉันไม่มีเธDออีกต่อไปG

ไม่รู้อย่างไAmร.. ให้เธอมาเห็นใBmฉันนี้คงทนไม่ไหAmหากชีวิตCฉันไม่มีเธDอ ฉันคงขาดใGจ..คอร์ดเพลง บางคน แต้ ศิลา

เนื้อเพลง บางคน แต้ ศิลาบางคนยอมเจ็บ เพื่อที่จะยื้อ บางคนยอมซื่อบื้อ เพื่อที่จะรักษา บางคนยอมโง่ เพื่อแค่ขอต่อเวลา บางคนยอมเสียน้ำตา เพราะไม่อยากเสียคนที่รักไป เมื่อฉันกลายเป็นอีกคนที่ต้องเจอ เมื่อฉันคือคนที่เธอไม่อยากมีไว้ ไขว่คว้าเธอมายิ่งเหมือนช่างห่างไกล ไม่รู้อย่างไร ให้เธอมาเห็นใจ ฉันนี้คงทนไม่ไหว หากชีวิตฉันไม่มีเธออีกต่อไป บางคราวก็ท้อเกินที่จะรั้ง บางครั้ง ก็คิดว่าควรต้องตัดใจ บางคราก็คิดว่าฉันต้องอดทนให้ได้ บางเวลาไม่รู้ว่าอยู่หรือตายดีกว่ากัน เมื่อฉันกลายเป็นอีกคนที่ต้องเจอ เมื่อฉันคือคนที่เธอไม่อยากมีไว้ ไขว่คว้าเธอมายิ่งเหมือนช่างห่างไกล ไม่รู้อย่างไร ให้เธอมาเห็นใจ ฉันนี้คงทนไม่ไหว หากชีวิตฉันไม่มีเธออีกต่อไป ไม่รู้อย่างไร ให้เธอมาเห็นใจ ฉันนี้คงทนไม่ไหว หากชีวิตฉันไม่มีเธอ ฉันคงขาดใจ