ฉันไม่รู้

  เบล สุพล   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ฉันไม่รู้ เบล สุพล
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปัณฑพล ประสารราชกิจเรียบเรียง: เชาวรัตน์ หรรษคุณาฒัย, กรณ์ มหาดำรงค์กุลโปรดิวเซอร์: ปัณฑพล ประสารราชกิจ, เชาวรัตน์ หรรษคุณาฒัย, กรณ์ มหาดำรงค์กุลสังกัดค่าย: whitemusic

A#maj7 | C Dm |A#maj7 | C F |
A#maj7 | C Dm |A#maj7 | C F |

ฉันA#maj7ไม่รู้.. ว่าเธอจAmะไม่รักฉันไม่รู้Gmจัก..รักของเราFmaj7เหมือนในวันเก่าในเมื่อควA#maj7ามรัก.. ของเรามันเริ่Amมจะเฉามันไม่ใช่Gmเรา อย่างที่เคยFmaj7เป็น

ในเมื่อความรัA#maj7ก.. ที่ฉันให้เธAmอเธอมองข้ามไปในเมื่อเธGmอไม่เคยใส่ใจ ก็ไม่ต้องพูFmaj7ดอะไรทั้งนั้นเมื่อชีวิA#maj7ตของฉันให้เธAmอไม่มีความหมายเมื่อรักของเราGmกลับกลาย ไม่คล้Fmaj7ายที่เคย

ฉันA#maj7ไม่รู้ว่าฉันควรทำอย่างไAmในเมื่อชีวิตของฉันหมดไGmไม่มีความหมาC/Eย ก็ไม่ต้องพูFดอะไรทั้งนั้นฉันเห็นว่า..เธอA#maj7กำลังมีรักให้ใครอีกคAmและสิ่งเหล่านั้นทำฉันสับสGmเราจะทAmน..กันต่อไGmปอีกอย่างนี้Amก็ไA# Cม่รู้.. เพื่ออะ(Dm)ไร

A#maj7 | C Dm |A#maj7 | C F |

คนA#maj7เคยรัก เมื่อกลายเป็นคAmนไม่รักเป็นไม่รู้Gmจัก รักของเราFmaj7ไม่เหมือนวันเก่าอาจต้องผิดA#maj7หวัง เมื่อรักเราเริ่มAmจะเฉามันไม่มีGmเรา ฉันต้องเข้าFmaj7ใจ

* | ** |

A#maj7 | C Dm |A#maj7 | C F |
Gm Am | Gm Am A# C |
Gm Am | Gm Am A# C | Dsus4 |

* | ** |ฟังเพลง - ฉันไม่รู้ เบล สุพล - YouTube

เนื้อเพลง ฉันไม่รู้ เบล สุพลฉันไม่รู้ ว่าเธอจะไม่รัก ฉันไม่รู้จักรักของเราเหมือนในวันเก่า ในเมื่อความรัก ของเรามันเริ่มจะเฉา มันไม่ใช่เรา อย่างที่เคยเป็น ในเมื่อความรัก ที่ฉันให้เธอเธอมองข้ามไป ในเมื่อเธอไม่เคยใส่ใจ ก็ไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้น เมื่อชีวิตของฉันให้เธอไม่มีความหมาย เมื่อรักของเรากลับกลาย ไม่คล้ายที่เคย ฉันไม่รู้ว่าฉันควรทำอย่างไร ในเมื่อชีวิตของฉันหมดไป ไม่มีความหมาย ก็ไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้น ฉันเห็นว่าเธอกำลังมีรักให้ใครอีกคน และสิ่งเหล่านั้นทำฉันสับสน เราจะทนกันต่อไปอีกอย่างนี้ก็ไม่รู้ เพื่ออะไร คนเคยรัก เมื่อกลายเป็นคนไม่รัก เป็นไม่รู้จัก รักของเราไม่เหมือนวันเก่า อาจต้องผิดหวัง เมื่อรักเราเริ่มจะเฉา มันไม่มีเรา ฉันต้องเข้าใจ