ฉันไม่รู้

 ฉันไม่รู้ เบล สุพล สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ฉันไม่รู้ - เบล สุพล

A#maj7 | C Dm |A#maj7 | C F |
A#maj7 | C Dm |A#maj7 | C F |

ฉันA#maj7ไม่รู้.. ว่าเธอจAmะไม่รักฉันไม่รู้Gmจัก..รักของเราFmaj7เหมือนในวันเก่าในเมื่อควA#maj7ามรัก.. ของเรามันเริ่Amมจะเฉามันไม่ใช่Gmเรา อย่างที่เคยFmaj7เป็น

ในเมื่อความรัA#maj7ก.. ที่ฉันให้เธAmอเธอมองข้ามไปในเมื่อเธGmอไม่เคยใส่ใจ ก็ไม่ต้องพูFmaj7ดอะไรทั้งนั้นเมื่อชีวิA#maj7ตของฉันให้เธAmอไม่มีความหมายเมื่อรักของเราGmกลับกลาย ไม่คล้Fmaj7ายที่เคย

ฉันA#maj7ไม่รู้ว่าฉันควรทำอย่างไAmในเมื่อชีวิตของฉันหมดไGmไม่มีความหมาC/Eย ก็ไม่ต้องพูFดอะไรทั้งนั้นฉันเห็นว่า..เธอA#maj7กำลังมีรักให้ใครอีกคAmและสิ่งเหล่านั้นทำฉันสับสGmเราจะทAmน..กันต่อไGmปอีกอย่างนี้Amก็ไA# Cม่รู้.. เพื่ออะ(Dm)ไร

A#maj7 | C Dm |A#maj7 | C F |

คนA#maj7เคยรัก เมื่อกลายเป็นคAmนไม่รักเป็นไม่รู้Gmจัก รักของเราFmaj7ไม่เหมือนวันเก่าอาจต้องผิดA#maj7หวัง เมื่อรักเราเริ่มAmจะเฉามันไม่มีGmเรา ฉันต้องเข้าFmaj7ใจ

* | ** |

A#maj7 | C Dm |A#maj7 | C F |
Gm Am | Gm Am A# C |
Gm Am | Gm Am A# C | Dsus4 |

* | ** |ฉันไม่รู้ - เบล สุพล