ดีแต่..

 เสือใหญ่ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ดีแต่.. เสือใหญ่
ทำนอง/เรียบเรียง: ชาญวุฒิ บุญแย้มเนื้อร้อง: อาทิตย์ สาระจูฑะสังกัดค่าย: GMM Grammy

Asus2 | Asus2/B |Asus2 | Asus2/B |

F G | C |F G | C G/B Am |
F G | C |Fmaj7 G |

ผิดที่ฉัAmน.. เหมือนที่เคEmย..ไม่ได้ดั่งใจAmของเธอเสียเลย..แม้สักทีEm..ได้แค่นี้Dm.. คนที่รักGเธอ..

สุดที่รัAmก รักกว่าใคEmร..แต่กลับทำตัวAmให้เธอน้อยใจ..ทุกครั้งที่พบEmเจอ..อยากจะรัDmกกับคนอื่น..บ้างไหA#มหัวใจเธอจะอยู่G จะไป ได้เลย ได้เสมGอ ไม่ว่ากัน

ดีแต่ทำF..ให้เธอเสียGความรู้สึCคนอย่างฉัFน..มันก็นึGกได้แค่นั้Amดีแต่ทำF..ให้เธอช้ำGไปวัน C G/B Amดีแต่ทำร้าFยหัวใจG..ของมันเอC

Fmaj7 G |

* | ** |

F G | C |F G | Am |
F G | C G/B Am |
F G | C G |

** |

ดีแต่รัFก ไม่รักดีG ดีแต่รัCก..ฟังเพลง - ดีแต่.. เสือใหญ่ - YouTube

เนื้อเพลง ดีแต่.. เสือใหญ่ผิดที่ฉัน เหมือนที่เคย ไม่ได้ดั่งใจของเธอเสียเลยแม้สักที ได้แค่นี้ คนที่รักเธอ สุดที่รัก รักกว่าใคร แต่กลับทำตัวให้เธอน้อยใจทุกครั้งที่พบเจอ อยากจะรักกับคนอื่นบ้างไหมหัวใจเธอ จะอยู่ จะไป ได้เลย ได้เสมอ ไม่ว่ากัน ดีแต่ทำให้เธอเสียความรู้สึก คนอย่างฉันมันก็นึกได้แค่นั้น ดีแต่ทำให้เธอช้ำไปวันๆดีแต่ทำร้ายหัวใจของมันเอง ดีแต่รัก ไม่รักดี ดีแต่รัก