เดินจากไป (เพราะอะไร)

 โอปอ กิตฐิพงษ์ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เดินจากไป (เพราะอะไร) โอปอ กิตฐิพงษ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: Opor Kittipongโปรดิวเซอร์: Opor Kittipong

C# | G#/C |A#m | F# |
C# | G#/C |A#m | F# |

วัC#นเวลา.. ล่วงเลG#/Cยผ่านไปใจฉัA#mนยังคง..อยู่กับตัวF#เองจนวัC#นที่เธอเดินเข้ามG#/Cา..เปลี่ยนแปลงใจฉัA#mนสั่นศรัทธา..ว่าไม่ผิดF#หวัง

แต่แล้C#วเธอก็เดินจากไG#/Cทิ้งฉันให้อA#mยู่..กับความเสียใจF#วันC#ที่เธอกอดฉัG#/Cมันทำให้มั่นA#mใจ ว่ามีF#.. แค่เรา..

C# | G#/C |A#m | F# |
C# | G#/C |A#m | F# |

ศรัทธC#าในแววตาคู่นั้G#/CลึกลงไปA#mในกลาง..ใจฉัF#น..พูดคุC#ยวาจา นัยน์ตG#/Cาของเธอบ่งบอA#mกถึงความจริงใจF#

ในหัC#วมีคำถามมากมาG#/Cที่ฉันหาคำตอA#mบของมันไม่ได้F#และฉัC#นยังไม่เข้าใจG#/C..ว่าการที่เธอนั้นเดิA#mนจากไป มันเพรF#าะอะไรบอกฉันที

 C#  ว่าเธอเดินจาG#/Cกไป   เพราะอะไA#mร ช่วยบอกฉันF#ที C#  ว่าเธอเดินจากG#/Cไป   เพราะอะไA#mร ช่วยบอก..ให้รู้F#ที..

C# | G#/C |A#m | F# |
C# | G#/C |A#m | F# |
C# | G#/C |A#m | F# |
C# | G#/C |A#m | F# |

** | ** |

C# | G#/C | A#m | F# | ( x2 )คอร์ดเพลง เดินจากไป (เพราะอะไร) โอปอ กิตฐิพงษ์

เนื้อเพลง เดินจากไป (เพราะอะไร) โอปอ กิตฐิพงษ์วันเวลา ล่วงเลยผ่านไป ใจฉันยังคงอยู่กับตัวเอง จนวันที่เธอเดินเข้ามา เปลี่ยนแปลงใจฉันสั่นศรัทธาว่าไม่ผิดหวัง แต่แล้วเธอก็เดินจากไป ทิ้งฉันให้อยู่กับความเสียใจ วันที่เธอกอดฉัน มันทำให้มั่นใจ ว่ามี แค่เรา ศรัทธาในแววตาคู่นั้น ลึกลงไปในกลางใจฉัน พูดคุยวาจา นัยน์ตาของเธอ บ่งบอกถึงความจริงใจ ในหัวมีคำถามมากมาย ที่ฉันหาคำตอบของมันไม่ได้ และฉันยังไม่เข้าใจ ว่าการที่เธอนั้นเดินจากไป มันเพราะอะไร บอกฉันที ว่าเธอเดินจากไป เพราะอะไร ช่วยบอกฉันที ว่าเธอเดินจากไป เพราะอะไร ช่วยบอกให้รู้ที ( x2 )