ดื่ม

  สงกรานต์ รังสรรค์   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ดื่ม สงกรานต์ รังสรรค์
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปราชญ์ พงษ์ไชย, อภิวัฒน์ พงษ์วาท, วราวุธ โพธิ์ยิ้ม, จารุวัฒน์ เชี่ยวอร่าม, พิพิธพล พุกกะณะสุต, รังสรรค์ ปัญญาเรือน, อริย์ธัช พลตาล, ไพสิฐ คำกลั่นเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: รังสรรค์ ปัญญาเรือน

G |

ความรักที่พัCง  ดื่มกี่ลัGงก็ยังไม่Am Gหาย..อยู่ไปF ก็เหมือนตาEmย  ในตอนนี้Dmไม่มีเรี่ยวแGรงความรักของเธCอ..คงเป็นเพีGยงแค่การแสAm Gดง..สิ่งเดีFยวที่เหลืออEmยู่..    ฉันDmคงทำได้เพีG | Gยง..

เก็บรัCกที่พัGงจากเธอ..ใส่แก้Amวที่ชงเอาไEmว้ดื่มFลงไปพร้อมน้ำEmตา.. ในวันDmที่เธอจากไปGใส่น้ำแข็FงแทนคำFmร่ำลา ใส่โซดEmาแทนความเสียใจAmดื่Dmมชโลมให้หัวEmใจต่อให้เมDmาเท่าไรเธอก็ไม่Gมีวันกลับ(C) | (G)มา..

ร่างกายที่พัCง  มันก็ยังGไม่เท่ากับใAm GดีกรีFทำร้ายร่างกาEmย  แต่เธDmอมาทำร้ายกัGเพราะว่าหัวใจC..ไม่อาจฟื้Gนได้เพียงข้ามAm GวันอยากลืFมคนไม่รักกัEmน  แต่ฉัDmนก็ทำได้เพีG | Gยง..

** |

C G | Am G |F Em | Dm G |
C G | Am G |F |G |

** |

F Fm | Em Am |

ดื่Dmมชโลมให้หัวEmใจต่อให้เมFmาเท่าไร เธอก็ไม่Gมีวัน.. กลับมCา..ฟังเพลง - ดื่ม สงกรานต์ รังสรรค์ - YouTube

เนื้อเพลง ดื่ม สงกรานต์ รังสรรค์ความรักที่พัง ดื่มกี่ลังก็ยังไม่หาย อยู่ไป ก็เหมือนตาย ในตอนนี้ไม่มีเรี่ยวแรง ความรักของเธอคงเป็นเพียงแค่การแสดง สิ่งเดียวที่เหลืออยู่ ฉันคงทำได้เพียง เก็บรักที่พังจากเธอใส่แก้วที่ชงเอาไว้ ดื่มลงไปพร้อมน้ำตา ในวันที่เธอจากไป ใส่น้ำแข็งแทนคำร่ำลา ใส่โซดาแทนความเสียใจ ดื่มชโลมให้หัวใจ ต่อให้เมาเท่าไรเธอก็ไม่มีวันกลับมา ร่างกายที่พัง มันก็ยังไม่เท่ากับใจ ดีกรีทำร้ายร่างกาย แต่เธอมาทำร้ายกัน เพราะว่าหัวใจไม่อาจฟื้นได้เพียงข้ามวัน อยากลืมคนไม่รักกัน แต่ฉันก็ทำได้เพียง ดื่มชโลมให้หัวใจ ต่อให้เมาเท่าไร เธอก็ไม่มีวัน กลับมา