เดี๋ยวๆ

  สเมิร์บศรี   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เดี๋ยวๆ สเมิร์บศรี Smerb Sri
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปัญญา หงษ์ทองเรียบเรียง: เกรียงไกร สุวิมลโอภาสสังกัดค่าย: มโหรี มิวสิค

F# | G# |A#m | C# |
F# | G# |A#m | C# |

 F#  วันนั้นเธอหายไปG# ไม่ทันตั้งรัA#m   เพราะเธอมีเขาเข้ามาอีกคนC#ข้างในหัวใจ F#  แต่วันนี้จะกลับมG#า เธอจะเอายังไA#m   หรือว่าเขาไม่เอาเธอแล้C#ว ฉันเองก็คงเช่นกัน

และก็เดี๋ยF#ว ๆ  วันนี้เธอบอกว่ารักแต่G#วันนี้ฉันเองอยากบอกว่าฟักไม่รัA#mก ไม่ต้อง มาสนไม่ต้อง ยืนงC#ง ยืนปลง ตกใจเลยดิวะ

วันนี้F#ฉันโอเคเลยนะ Babyแค่ขาG#ดเธอไปละแปบเดียวก็โอเคยังมีA#mหลายคนมาต่อคิวเลย โอเย้OKC# OK Bye bye Good Bye

 F#  เดี๋ยว ๆ ก็จากไปG#  เดี๋ยว ๆ ก็กลับมA#m   เดี๋ยว ๆ เดี๋ยวก่อน เธC#อจะเอายังไง F#  เดี๋ยว ๆ ก็มีเขG#า เดี๋ยว ๆ ก็มีฉัA#m   เดี๋ยว ๆ เดี๋ยวก่อน เดี๋ยC#วฉันไปเอง

 F#  ทั้งเฟส ทั้งไลG#น์ IG เธอนั้A#m   แค่ฉันเห็นแชทของเขาและเธC#อใจพังทะลาย F#  จากที่เคยเป็นคG#น เธอทำให้เป็นควาA#m   ฉันเจ็บจนเกือบจะตาย C#เธอเองคงไม่เข้าใจ

และก็เดี๋ยF#ว ๆ มีหน้ามาพูดคิดถึงและเป็นห่วG#งตัวเอง หรือห่วงแค่ 2 สลึงจบแล้A#mว ก็จบ กันไป ไม่ต้องมาตีหน้C#าเศร้าคิดว่าเมาเหล้าก็จบกันไป

* | ** |

 F#  เธอเป็นคนใจโลเG#ล ฉันก็เลยต้องเกเA#m   ไม่ต้องมาคิดว่าฉันจะกลับC#ไปหาไอคนไม่ OK F#  ได้ยินแล้วก็ไปเดG#ะ อยากลองดีก็เอาเดA#m    แต่ก่อนจะไป จัดให้สักคำC# ไอฟักยูอะเบ้เบ

** | ** |

F# | G# |A#m | C# |
F# | G# |A#m | C# |ฟังเพลง - เดี๋ยวๆ สเมิร์บศรี Smerb Sri - YouTube

เนื้อเพลง เดี๋ยวๆ สเมิร์บศรี Smerb Sriวันนั้นเธอหายไป ไม่ทันตั้งรับ เพราะเธอมีเขาเข้ามาอีกคนข้างในหัวใจ แต่วันนี้จะกลับมา เธอจะเอายังไง หรือว่าเขาไม่เอาเธอแล้ว ฉันเองก็คงเช่นกัน และก็เดี๋ยวๆวันนี้เธอบอกว่ารัก แต่วันนี้ฉันเองอยากบอกว่าฟัก ไม่รัก ไม่ต้อง มาสน ไม่ต้อง ยืนงง ยืนปลง ตกใจเลยดิวะ วันนี้ฉันโอเคเลยนะ Baby แค่ขาดเธอไปละแปบเดียวก็โอเค ยังมีหลายคนมาต่อคิวเลย โอเย้ OK OK Bye bye Good Bye เดี๋ยวๆก็จากไป เดี๋ยวๆก็กลับมา เดี๋ยวๆเดี๋ยวก่อน เธอจะเอายังไง เดี๋ยวๆก็มีเขา เดี๋ยวๆก็มีฉัน เดี๋ยวๆเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวฉันไปเอง ทั้งเฟส ทั้งไลน์ IG เธอนั้น แค่ฉันเห็นแชทของเขาและเธอใจพังทะลาย จากที่เคยเป็นคน เธอทำให้เป็นควาย ฉันเจ็บจนเกือบจะตาย เธอเองคงไม่เข้าใจ และก็เดี๋ยวๆมีหน้ามาพูดคิดถึง และเป็นห่วงตัวเอง หรือห่วงแค่ 2 สลึง จบแล้ว ก็จบ กันไป ไม่ต้องมาตีหน้าเศร้า คิดว่าเมาเหล้าก็จบกันไป เธอเป็นคนใจโลเล ฉันก็เลยต้องเกเร ไม่ต้องมาคิดว่าฉันจะกลับไปหาไอคนไม่ OK ได้ยินแล้วก็ไปเดะ อยากลองดีก็เอาเดะ แต่ก่อนจะไป จัดให้สักคำ ไอฟักยูอะเบ้เบ