ที่สุดแล้ว...คือเธอ

ดูโอเมย์, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ที่สุดแล้วคือเธอ - ดูโอเมย์ Duo-May

E | E |E | E |

กว่าจะรู้E.. ชีวิตคนB ๆ หนึ่งที่ได้ซึ้Aงพบความสุข..กับคำEว่ารักเธอคนนี้E.. สอนฉันเป็นBคนดีให้ได้เห็Aนถึงคุณค่า..ว่ารักBเป็นเช่นไร

เธอเป็นแรงEบันดาล เป็นกำลังDใจงดงามเป็นฝัAน เป็นเรื่องจริง ในชีBวิตของฉัน

 E แม้ฉันเคยผิดเดินหลงทC#mางพร้อมจะให้โอกาสทุกครั้Aไม่เคยหวังสิ่งใดทดแทF#mน จาก..B  ใจจริEรับรู้ได้จากความรู้สึC#mก ลึกซึ้งเกินกว่าคำว่ารัAชีวิตฉันได้พบที่สุF#mดแล้ว..B   คือเธอ

E | E | E |

จากแววตEา.. ใครหลาย ๆB คนมองว่าฉัAนมีตำหนิ  ไม่เลEว ก็ร้ายเหนื่อยพอแล้Eว  ขอฉันพักBใจฝากชีวิตAกับคนที่..มองเห็Bนค่าของเรา

* | ** |

 C#m     เธอเป็นคนเดีF#7ยวที่ฉันมีอยู่ C#m     และเป็นความเข้าใF#7จสุดท้G#mายที่เหลืAอ..

E | B |A | E |
E | B |A | B |

** |

E | E | ( x2 )ที่สุดแล้วคือเธอ - ดูโอเมย์ Duo-May