เกมส์ได้ไง

ติ๊ก ไม้ขีดไฟ, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

เกมส์ได้ไง - ติ๊ก ไม้ขีดไฟ

เกมส์ได้ไDmง ไสบอกว่าฮักCจริง.. โA# Cฮ..เกมส์ได้ไDmง ไสบอกว่าฮักCหลาย.. โA# Aฮ..

Dm | C |A# | C |Dm | C |A# | A | A |

Dm | C |A# | C |Dm | C |A# | A | A |

ฮัDmก ฮัก ฮัก เว้ากรอCกหูอ้าย มื้อนั้A#นเจ้าแล้วบ่CฮัDmกฮักฮัก บอกกัCนมื้อก่อน โอ๊ยน้อA#งลืมได้จั่งใด๋CแพDmง ๆ ๆ แพงอ้าCยปานตา สัญญA#าสิ่บ่ไปไสCแล้วเป็นหยังDmความฮัก..เฮาถึงCสลายเจ้าถิ่มA#อ้าย โฮ.. A

ไสA#เจ้าบอกว่าฮักอ้ายแฮCไสAmเจ้าบอกว่าแพงอ้ายหลDmายแล้วเป็นหยัA#งเจ้าคือตั๋วอ้ายว่าสิฮักA#กันฮอดมื้อตายบ่แม่Cนตี้    C

เกมส์ได้ไDmง ไสบอกว่าฮักCจริงไสว่าสิ บ่ถิ่A#ม บ่ป๋า อ้าย ไปไสCเกมส์ได้ไDmง ความรักที่สดCใสมื้อก่อนยังบอกว่าฮักA#หลาย.. A(มื้อนี้ฮักเฮาคือเกมส์)

Dm | Dm | Dm | C |

A# | C |Am | Dm |A# | A# |C | C |

ไสA#เจ้าบอกว่าฮักอ้ายแฮCไสAmเจ้าบอกแพงอ้ายปานDmตาแล้วเป็นหยัA#งคือตั๋วอ้ายน้องหล่A#ตั๋วอ้ายได้Cจั่งใด๋

ไสA#เจ้าบอกว่าแพงอ้ายคัCบอกสิฮัAmกอ้ายเบิ่ดหัวใDmแล้วเป็นหยัA#งเจ้าคือสิไปส่อยบอกอ้าA#ยให้หายข้องใจ..ได้Cบ่..

** | ** |

สุดท้ายฮักเฮาเลยเกมส์

Dm | C |A# | C |
Dm | C |A# | A | Dm |เกมส์ได้ไง - ติ๊ก ไม้ขีดไฟ