เกมส์ได้ไง

 ติ๊ก ไม้ขีดไฟ  สตริง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง เกมส์ได้ไง ติ๊ก ไม้ขีดไฟ
เนื้อร้อง/ทำนอง: บิว สรรชัยเรียบเรียง: ปิยะวัฒน์ หมื่นสนิทสังกัดค่าย: เออน่าเรคคอร์ด

เกมส์ได้ไDmง ไสบอกว่าฮักCจริง.. โA# Cฮ..เกมส์ได้ไDmง ไสบอกว่าฮักCหลาย.. โA# Aฮ..

Dm | C |A# | C |Dm | C |A# | A | A |

Dm | C |A# | C |Dm | C |A# | A | A |

ฮัDmก ฮัก ฮัก เว้ากรอCกหูอ้าย มื้อนั้A#นเจ้าแล้วบ่CฮัDmกฮักฮัก บอกกัCนมื้อก่อน โอ๊ยน้อA#งลืมได้จั่งใด๋CแพDmง ๆ ๆ แพงอ้าCยปานตา สัญญA#าสิ่บ่ไปไสCแล้วเป็นหยังDmความฮัก..เฮาถึงCสลายเจ้าถิ่มA#อ้าย โฮ.. A

ไสA#เจ้าบอกว่าฮักอ้ายแฮCไสAmเจ้าบอกว่าแพงอ้ายหลDmายแล้วเป็นหยัA#งเจ้าคือตั๋วอ้ายว่าสิฮักA#กันฮอดมื้อตายบ่แม่Cนตี้    C

เกมส์ได้ไDmง ไสบอกว่าฮักCจริงไสว่าสิ บ่ถิ่A#ม บ่ป๋า อ้าย ไปไสCเกมส์ได้ไDmง ความรักที่สดCใสมื้อก่อนยังบอกว่าฮักA#หลาย.. A(มื้อนี้ฮักเฮาคือเกมส์)

Dm | Dm | Dm | C |

A# | C |Am | Dm |A# | A# |C | C |

ไสA#เจ้าบอกว่าฮักอ้ายแฮCไสAmเจ้าบอกแพงอ้ายปานDmตาแล้วเป็นหยัA#งคือตั๋วอ้ายน้องหล่A#ตั๋วอ้ายได้Cจั่งใด๋

ไสA#เจ้าบอกว่าแพงอ้ายคัCบอกสิฮัAmกอ้ายเบิ่ดหัวใDmแล้วเป็นหยัA#งเจ้าคือสิไปส่อยบอกอ้าA#ยให้หายข้องใจ..ได้Cบ่..

** | ** |

สุดท้ายฮักเฮาเลยเกมส์

Dm | C |A# | C |
Dm | C |A# | A | Dm |คอร์ดเพลง เกมส์ได้ไง ติ๊ก ไม้ขีดไฟ

เนื้อเพลง เกมส์ได้ไง ติ๊ก ไม้ขีดไฟเกมส์ได้ไง ไสบอกว่าฮักจริง โฮ เกมส์ได้ไง ไสบอกว่าฮักหลาย โฮ ฮัก ฮัก ฮัก เว้ากรอกหูอ้าย มื้อนั้นเจ้าแล้วบ่ ฮักฮักฮัก บอกกันมื้อก่อน โอ๊ยน้องลืมได้จั่งใด๋ แพงๆๆแพงอ้ายปานตา สัญญาสิ่บ่ไปไส แล้วเป็นหยังความฮักเฮาถึงสลาย เจ้าถิ่มอ้าย โฮ ไสเจ้าบอกว่าฮักอ้ายแฮง ไสเจ้าบอกว่าแพงอ้ายหลาย แล้วเป็นหยังเจ้าคือตั๋วอ้าย ว่าสิฮักกันฮอดมื้อตายบ่แม่นตี้ เกมส์ได้ไง ไสบอกว่าฮักจริง ไสว่าสิ บ่ถิ่ม บ่ป๋า อ้าย ไปไส เกมส์ได้ไง ความรักที่สดใส มื้อก่อนยังบอกว่าฮักหลาย (มื้อนี้ฮักเฮาคือเกมส์) ไสเจ้าบอกว่าฮักอ้ายแฮง ไสเจ้าบอกแพงอ้ายปานตา แล้วเป็นหยังคือตั๋วอ้ายน้องหล่า ตั๋วอ้ายได้จั่งใด๋ ไสเจ้าบอกว่าแพงอ้ายคัก บอกสิฮักอ้ายเบิ่ดหัวใจ แล้วเป็นหยังเจ้าคือสิไป ส่อยบอกอ้ายให้หายข้องใจได้บ่ สุดท้ายฮักเฮาเลยเกมส์