เกิดมาคู่กัน

  อี๊ด ศุภกร   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เกิดมาคู่กัน อี๊ด ศุภกร
เนื้อร้อง/ทำนอง: ศุภกร พัดศรีเรียบเรียง/ดนตรี: ไก่ กีต้าร์สังกัดค่าย: Sing Music

E | B |A | B |

 E  มีดวงวจันทร์ดวงBหนึ่ง..   ที่ส่องแสAงให้กับดวงดาวดวงน้อB E  ดวงจันทร์ก็คือฉัBน..   ที่ส่องแสAงให้กับดวงดาว..ดวงนั้Bนก็คือเธอ

ฉันเป็Aน..ดวงจันทร์  ส่วนเธอเป็G#mนดวงดC#mาวเราAจะเคียงคู่กันตลอดBไป..   B

ฉัEน..มัG#mน..รักC#m Bเธอ..ฉัEนจะรักเพียงเธG#mอเสมC#m Bอ..ฉัEนจะไม่ทิ้งเธG#mอแน่นBm Bอน..เธอEเหมือนเป็นคนรัG#mกในชาติก่อC#mจะทิ้งBเธอได้ยังไงA..เพราะเรBาเกิดมาคู่กัE | (B)น..

A | G#m |A | G#m C#m |
F#m B | E |

* | ** | ** |

จะทิ้งBเธอได้ยังไงA..เพราะเรBาเกิดมาคู่กัE | E | E | Eน..ฟังเพลง - เกิดมาคู่กัน อี๊ด ศุภกร - YouTube

เนื้อเพลง เกิดมาคู่กัน อี๊ด ศุภกรมีดวงวจันทร์ดวงหนึ่ง ที่ส่องแสงให้กับดวงดาวดวงน้อย ดวงจันทร์ก็คือฉัน ที่ส่องแสงให้กับดวงดาวดวงนั้นก็คือเธอ ฉันเป็นดวงจันทร์ ส่วนเธอเป็นดวงดาว เราจะเคียงคู่กันตลอดไป ฉันมันรักเธอ ฉันจะรักเพียงเธอเสมอ ฉันจะไม่ทิ้งเธอแน่นอน เธอเหมือนเป็นคนรักในชาติก่อน จะทิ้งเธอได้ยังไง เพราะเราเกิดมาคู่กัน จะทิ้งเธอได้ยังไง เพราะเราเกิดมาคู่กัน