เกินตัว

 เอ็ม อรรถพล สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เกินตัว เอ็ม อรรถพล
สังกัดค่าย: GMM GARAMMY

ไม่ใช่ไม่รู้ว่าต้องเจ็Bsus2แต่ฉันมันเก็บหัวใG#mจที่มีไม่ไหวไม่ได้ดีC#mพอเหมือน ๆ ใครไม่ใช่คF#นที่เธอจะต้องมอง

แต่ห้ามสมองไว้ไม่อBยู่ก็รู้เธอเปรียบเหมือนดาG#mวที่ควรคู่ฟ้าจะให้คC#mนบนดินไปคว้ามาจะไปมีF#ปัญญาได้ยังไง

Gdimม้หัวใจแหลG#mกละเอียดตั้งแต่เริ่มD#mมองก็จะลอC#mงสักทีF#ให้มันรู้Bไปรู้ยิ่งปีEนป่าย..สูงไปD#mเท่าไหG#mร่ตกลงมC#mา อาจตายก็ไม่กลัF#

ฉันมันทำEอะไรเกินตัF#อาจดูไม่เจีD#mยมหัวใจที่ไปรักG#mเธอรู้ว่าต้องเจ็C#mบ แต่พร้อมที่จะเจF#อกับความเสียใจBเอื้อมมือไปEอาจไม่ถึงดาF#เกิดมาสักครD#mาว ต้องลองให้มันรู้G#mไปจะตาC#mยก็ตายด้วยหัวF#ใจ..ที่มันรัก(B)เธอ

Bsus2 | Bmaj7 |E | F# |

แค่อยากจะขอได้ใกล้เธBสุดท้ายก็ขอแค่เจG#mอดวงดาวของฉันได้เฝ้ามอC#mงดูเธอในทุกวันหวังว่าสักวัF#นเธอจะหันมา

* | ** |

G#m | D#m |C#m F# | B |
E | D#m G#m |C#m | F# |

** |

จะตาC#mยก็ตายด้วยหัวF#ใจ..ที่มันรักBsus2เธอ..คอร์ดเพลง เกินตัว เอ็ม อรรถพล

เนื้อเพลง เกินตัว เอ็ม อรรถพลไม่ใช่ไม่รู้ว่าต้องเจ็บ แต่ฉันมันเก็บหัวใจที่มีไม่ไหว ไม่ได้ดีพอเหมือนๆใคร ไม่ใช่คนที่เธอจะต้องมอง แต่ห้ามสมองไว้ไม่อยู่ ก็รู้เธอเปรียบเหมือนดาวที่ควรคู่ฟ้า จะให้คนบนดินไปคว้ามา จะไปมีปัญญาได้ยังไง แม้หัวใจแหลกละเอียดตั้งแต่เริ่มมอง ก็จะลองสักทีให้มันรู้ไป รู้ยิ่งปีนป่ายสูงไปเท่าไหร่ ตกลงมา อาจตายก็ไม่กลัว ฉันมันทำอะไรเกินตัว อาจดูไม่เจียมหัวใจที่ไปรักเธอ รู้ว่าต้องเจ็บ แต่พร้อมที่จะเจอกับความเสียใจ เอื้อมมือไปอาจไม่ถึงดาว เกิดมาสักคราว ต้องลองให้มันรู้ไป จะตายก็ตายด้วยหัวใจที่มันรักเธอ แค่อยากจะขอได้ใกล้เธอ สุดท้ายก็ขอแค่เจอดวงดาวของฉัน ได้เฝ้ามองดูเธอในทุกวัน หวังว่าสักวันเธอจะหันมา จะตายก็ตายด้วยหัวใจที่มันรักเธอ