ก่นร่อง

 ก่นร่อง ตั๊กแตน ชลดา ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ก่นร่อง - ตั๊กแตน ชลดา

Dm | C |A# | A |
Dm | C |A# | A |

ตั้Dmงแต่ ละพ้ออ้ายมื้อนั้น น้องนี้อยาCกสิไปเป็นดองอยากสิไปA#เป็นเจ้าของ..ของอ้าAย น้องมักแฮ๊งแฮงเฮ็ดจั่งใDmด๋จั่งสิได้ฮักกัน ได้มีควาCมสัมพันธ์ยามแลงอยากไห่ไถA#นาท่งน้อยคำแพงเด้น้Aอ ..

แม่บอDmก คันอยากเป็นลูกเขยให้ลุกCมาหาอยู่บ้านก่อนสายให้เตรียA#มบักจกมานำเด้ออ้าย น้องสิAพาไป

ไปก่นร่Dmอง ก่นร่องก่น ไปก่นร่A#อง ก่นร่องก่นไปก่นร่อFง ไปก่นร่Aองไปก่นร่Dmอง ก่นร่องก่น ไปก่นร่A#อง ก่นร่องก่นไปก่นร่อFง ไปก่นร่Aอง

ร่องน้ำA#บ้านน้องมันตัCให้อ้ายมาดัAmน ๆ ๆ ร่องใDmห้แม่น้องบอกหยัA#ง อ้ายกะเฮ็ดให้ไCเผื่อเฮา สิได้A# สิได้ สิได้สิได้ฮักกัAน..

A# | C |Am | Dm |A# | C |Am | Dm |

* | ** | *** |

** |

ไปก่นร่อDm

A# | C |Am | Dm |A# | C |A | A | Dm |ก่นร่อง - ตั๊กแตน ชลดา