ก่นร่อง

 ตั๊กแตน ชลดา  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ก่นร่อง ตั๊กแตน ชลดา
เนื้อร้อง/ทำนอง: พันตา พนาเรียบเรียง: กล้าไชย ไทหนองคายติดต่องานแสดง: 0890185555

Dm | C |A# | A |
Dm | C |A# | A |

ตั้Dmงแต่ ละพ้ออ้ายมื้อนั้น น้องนี้อยาCกสิไปเป็นดองอยากสิไปA#เป็นเจ้าของ..ของอ้าAย น้องมักแฮ๊งแฮงเฮ็ดจั่งใDmด๋จั่งสิได้ฮักกัน ได้มีควาCมสัมพันธ์ยามแลงอยากไห่ไถA#นาท่งน้อยคำแพงเด้น้Aอ ..

แม่บอDmก คันอยากเป็นลูกเขยให้ลุกCมาหาอยู่บ้านก่อนสายให้เตรียA#มบักจกมานำเด้ออ้าย น้องสิAพาไป

ไปก่นร่Dmอง ก่นร่องก่น ไปก่นร่A#อง ก่นร่องก่นไปก่นร่อFง ไปก่นร่Aองไปก่นร่Dmอง ก่นร่องก่น ไปก่นร่A#อง ก่นร่องก่นไปก่นร่อFง ไปก่นร่Aอง

ร่องน้ำA#บ้านน้องมันตัCให้อ้ายมาดัAmน ๆ ๆ ร่องใDmห้แม่น้องบอกหยัA#ง อ้ายกะเฮ็ดให้ไCเผื่อเฮา สิได้A# สิได้ สิได้สิได้ฮักกัAน..

A# | C |Am | Dm |A# | C |Am | Dm |

* | ** | *** |

** |

ไปก่นร่อDm

A# | C |Am | Dm |A# | C |A | A | Dm |คอร์ดเพลง ก่นร่อง ตั๊กแตน ชลดา

เนื้อเพลง ก่นร่อง ตั๊กแตน ชลดาตั้งแต่ ละพ้ออ้ายมื้อนั้น น้องนี้อยากสิไปเป็นดอง อยากสิไปเป็นเจ้าของของอ้าย น้องมักแฮ๊งแฮง เฮ็ดจั่งใด๋จั่งสิได้ฮักกัน ได้มีความสัมพันธ์ยามแลง อยากไห่ไถนาท่งน้อยคำแพงเด้น้อ แม่บอก คันอยากเป็นลูกเขย ให้ลุกมาหาอยู่บ้านก่อนสาย ให้เตรียมบักจกมานำเด้ออ้าย น้องสิพาไป ไปก่นร่อง ก่นร่องก่น ไปก่นร่อง ก่นร่องก่น ไปก่นร่อง ไปก่นร่อง ไปก่นร่อง ก่นร่องก่น ไปก่นร่อง ก่นร่องก่น ไปก่นร่อง ไปก่นร่อง ร่องน้ำบ้านน้องมันตัน ให้อ้ายมาดันๆๆร่องให้ แม่น้องบอกหยัง อ้ายกะเฮ็ดให้ไป เผื่อเฮา สิได้ สิได้ สิได้ สิได้ฮักกัน ไปก่นร่อง