ทำดีแล้ว (Good Enough)

 fellow fellow สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ทำดีแล้ว fellow fellow
เนื้อร้อง/ทำนอง: fellow fellowเรียบเรียง: fellow fellowโปรดิวเซอร์: Tan Liptapallopสังกัดค่าย: BECTero Musicติดต่องานแสดง: 0830978261, 0830978262

ไม่ต้องโทBmaj7ษตัวเอง กับการที่เขาไม่สนF#maj7ใจไม่ต้องโทBmaj7ษตัวเอง ที่เขาไม่เคยมองกลัF#maj7บมา

เพราะชีวิBmaj7ตเรามีแต่เขาแต่ชีวิA#mตเขาไม่ได้มีD#mแค่เราเขG#mาไม่ได้มอง..ว่าเราเป็นคนสำคัC#

ทำดีแล้F#maj7ว.. เราพยายามที่สุดแล้D#mเท่าที่หัวใจของ คนB ๆ หนึ่งที่รักA#mใครจะสามาG#mรถทำได้ในวันC#นี้ทำดีแล้F#maj7ว.. เราพยายามที่สุดแล้D#mคงไม่มีทางทด..แทBนที่คนในหัวA#mใจคนที่เขG#mาเฝ้ารอ คนที่ฉันC#ต้องแพ้อยู่ดี

F#maj7 | Bmaj7 |

เคยเชื่อว่าความพยBmaj7ายาม..จะเอาชนะได้ทุกF#maj7อย่างวันนี้รู้แล้วว่าพBmaj7ยายาม ก็ไม่ชนะเสมอF#maj7ไป

* | ** |

ทำดีแล้F#maj7ว.. ทำดีแล้D#mว..ทำดีBmaj7 A#mแล้ว..              ทำดีG#m C#แล้ว..

ทำดีแล้F#maj7ว.. ทำดีแล้D#mว..ทำดีBmaj7 A#mแล้ว..              ทำดีG#m C#แล้ว..

** |

F#maj7 | Bmaj7 |

คนที่ฉันต้องแพ้F#maj7 | Bmaj7อยู่ดี..คอร์ดเพลง ทำดีแล้ว fellow fellow

เนื้อเพลง ทำดีแล้ว fellow fellowไม่ต้องโทษตัวเอง กับการที่เขาไม่สนใจ ไม่ต้องโทษตัวเอง ที่เขาไม่เคยมองกลับมา เพราะชีวิตเรามีแต่เขา แต่ชีวิตเขาไม่ได้มีแค่เรา เขาไม่ได้มองว่าเราเป็นคนสำคัญ ทำดีแล้ว เราพยายามที่สุดแล้ว เท่าที่หัวใจของ คนๆหนึ่งที่รักใคร จะสามารถทำได้ในวันนี้ ทำดีแล้ว เราพยายามที่สุดแล้ว คงไม่มีทางทดแทนที่คนในหัวใจ คนที่เขาเฝ้ารอ คนที่ฉันต้องแพ้อยู่ดี เคยเชื่อว่าความพยายามจะเอาชนะได้ทุกอย่าง วันนี้รู้แล้วว่าพยายาม ก็ไม่ชนะเสมอไป ทำดีแล้ว ทำดีแล้ว ทำดีแล้ว ทำดีแล้ว ทำดีแล้ว ทำดีแล้ว ทำดีแล้ว ทำดีแล้ว คนที่ฉันต้องแพ้อยู่ดี