ทำดีแล้ว (Good Enough)

 ทำดีแล้ว ทำดีแล้ว (Good Enough) fellow fellow สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ทำดีแล้ว fellow fellow

ไม่ต้องโทBmaj7ษตัวเอง กับการที่เขาไม่สนF#maj7ใจไม่ต้องโทBmaj7ษตัวเอง ที่เขาไม่เคยมองกลัF#maj7บมา

เพราะชีวิBmaj7ตเรามีแต่เขาแต่ชีวิA#mตเขาไม่ได้มีD#mแค่เราเขG#mาไม่ได้มอง..ว่าเราเป็นคนสำคัC#

ทำดีแล้F#maj7ว.. เราพยายามที่สุดแล้D#mเท่าที่หัวใจของ คนB ๆ หนึ่งที่รักA#mใครจะสามาG#mรถทำได้ในวันC#นี้ทำดีแล้F#maj7ว.. เราพยายามที่สุดแล้D#mคงไม่มีทางทด..แทBนที่คนในหัวA#mใจคนที่เขG#mาเฝ้ารอ คนที่ฉันC#ต้องแพ้อยู่ดี

F#maj7 | Bmaj7 |

เคยเชื่อว่าความพยBmaj7ายาม..จะเอาชนะได้ทุกF#maj7อย่างวันนี้รู้แล้วว่าพBmaj7ยายาม ก็ไม่ชนะเสมอF#maj7ไป

* | ** |

ทำดีแล้F#maj7ว.. ทำดีแล้D#mว..ทำดีBmaj7 A#mแล้ว..              ทำดีG#m C#แล้ว..

ทำดีแล้F#maj7ว.. ทำดีแล้D#mว..ทำดีBmaj7 A#mแล้ว..              ทำดีG#m C#แล้ว..

** |

F#maj7 | Bmaj7 |

คนที่ฉันต้องแพ้F#maj7 | Bmaj7อยู่ดี..ทำดีแล้ว fellow fellow