โกรธตัวเอง

  SLAPKISS   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง โกรธตัวเอง SLAPKISS
เนื้อร้อง/ทำนอง: Pinmanus Lertsinudomเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: Pinmanus Lertsinudomสังกัดค่าย: Warner Musicติดต่องานแสดง: 0654409098

บอกตัวเอFง ต้องเข้าใC/EจและยอมรับมัDmที่ตัดสินใจCอะไรแบบนั้A# Amน..ทั้งที่ใจGmยังรักเธC

โกรธตัวเอFง..ที่ทิ้งขว้างเธC/Eอไปอย่างนั้Dmต้องนอนเสียใจCด้วยความเจ็บช้ำA#เพราะคนAm ๆ นี้ยังต้อGmงพยายาCม..

(ที่จะ)ลืA#ม..เธCอ..อย่าไปคิDmดถึงเธอ เพราะเธอจาAmกไปแล้วแต่กลัA#บ..กัCน..  ไม่DmมีวันไหAmน ไม่คิดถึงA#เธอฉันเสียใจC..

เพิ่งจะรู้A#ว่า..การCไม่มีเธDmอ มันทรมาFนอย่างนี้A#เพราะฉันคนเดียCวที่ทำให้เธFอหายไปเกลียดตัวเอA#ง โกรธตัวเอCเมื่อรู้ว่าเธFอคือลมหายใจต้องทำยังไงA# อดทนไม่ไหCอยากจะย้อA#นเวลากลับไปCหาเธอ

Dm A# | F C/E |
Dm A# | F C/E |

บอกตัวเอFง.. ต้องเข้าใC/Eจ และอดทนไDmว้ไม่ต้องเสียใCจ แค่คำว่ารักA#ที่เธอบอAmกฉัน มันไม่Gmมีอีกแล้C

* | ** | *** |

Dm A# | F C/E |
Dm A# | F C/E |

Dm A# | F C/E |
Dm A# | C |

*** |

เพิ่งจะรู้A#ว่า..การCไม่มีเธDmอ มันทรมาFนอย่างนี้A#เพราะฉันคนเดียCวที่ทำให้เธFอหายไปเกลียดตัวเอA#ง โกรธตัวเอCเมื่อรู้ว่าเธFอคือลมหายใจต้องทำยังไงA# กลับมาได้ไหCอยากจะย้อA#นเวลากลับไปCให้เป็นเหมือนเดิม

Dm A# | F C/E |
Dm A# | F C/E |ฟังเพลง - โกรธตัวเอง SLAPKISS - YouTube

เนื้อเพลง โกรธตัวเอง SLAPKISSบอกตัวเอง ต้องเข้าใจและยอมรับมัน ที่ตัดสินใจอะไรแบบนั้น ทั้งที่ใจยังรักเธอ โกรธตัวเองที่ทิ้งขว้างเธอไปอย่างนั้น ต้องนอนเสียใจด้วยความเจ็บช้ำ เพราะคนๆนี้ยังต้องพยายาม (ที่จะ)ลืมเธอ อย่าไปคิดถึงเธอ เพราะเธอจากไปแล้ว แต่กลับกัน ไม่มีวันไหน ไม่คิดถึงเธอ ฉันเสียใจ เพิ่งจะรู้ว่าการไม่มีเธอ มันทรมานอย่างนี้ เพราะฉันคนเดียวที่ทำให้เธอหายไป เกลียดตัวเอง โกรธตัวเอง เมื่อรู้ว่าเธอคือลมหายใจ ต้องทำยังไง อดทนไม่ไหว อยากจะย้อนเวลากลับไปหาเธอ บอกตัวเอง ต้องเข้าใจ และอดทนไว้ ไม่ต้องเสียใจ แค่คำว่ารัก ที่เธอบอกฉัน มันไม่มีอีกแล้ว เพิ่งจะรู้ว่าการไม่มีเธอ มันทรมานอย่างนี้ เพราะฉันคนเดียวที่ทำให้เธอหายไป เกลียดตัวเอง โกรธตัวเอง เมื่อรู้ว่าเธอคือลมหายใจ ต้องทำยังไง กลับมาได้ไหม อยากจะย้อนเวลากลับไปให้เป็นเหมือนเดิม