โกรธตัวเอง

 โกรธตัวเอง SLAPKISS สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

โกรธตัวเอง SLAPKISS

บอกตัวเอFง ต้องเข้าใC/EจและยอมรับมัDmที่ตัดสินใจCอะไรแบบนั้A# Amน..ทั้งที่ใจGmยังรักเธC

โกรธตัวเอFง..ที่ทิ้งขว้างเธC/Eอไปอย่างนั้Dmต้องนอนเสียใจCด้วยความเจ็บช้ำA#เพราะคนAm ๆ นี้ยังต้อGmงพยายาCม..

(ที่จะ)ลืA#ม..เธCอ..อย่าไปคิDmดถึงเธอ เพราะเธอจาAmกไปแล้วแต่กลัA#บ..กัCน..  ไม่DmมีวันไหAmน ไม่คิดถึงA#เธอฉันเสียใจC..

เพิ่งจะรู้A#ว่า..การCไม่มีเธDmอ มันทรมาFนอย่างนี้A#เพราะฉันคนเดียCวที่ทำให้เธFอหายไปเกลียดตัวเอA#ง โกรธตัวเอCเมื่อรู้ว่าเธFอคือลมหายใจต้องทำยังไงA# อดทนไม่ไหCอยากจะย้อA#นเวลากลับไปCหาเธอ

Dm A# | F C/E |
Dm A# | F C/E |

บอกตัวเอFง.. ต้องเข้าใC/Eจ และอดทนไDmว้ไม่ต้องเสียใCจ แค่คำว่ารักA#ที่เธอบอAmกฉัน มันไม่Gmมีอีกแล้C

* | ** | *** |

Dm A# | F C/E |
Dm A# | F C/E |

Dm A# | F C/E |
Dm A# | C |

*** |

เพิ่งจะรู้A#ว่า..การCไม่มีเธDmอ มันทรมาFนอย่างนี้A#เพราะฉันคนเดียCวที่ทำให้เธFอหายไปเกลียดตัวเอA#ง โกรธตัวเอCเมื่อรู้ว่าเธFอคือลมหายใจต้องทำยังไงA# กลับมาได้ไหCอยากจะย้อA#นเวลากลับไปCให้เป็นเหมือนเดิม

Dm A# | F C/E |
Dm A# | F C/E |โกรธตัวเอง SLAPKISS